Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Home

Search Our Site

jedle olejeSystém zberu jedlých olejov a tukov v obci Valaliky prebiehal doteraz tak, že obyvatelia mohli vychladený olej v použitých PET fľašiach ukladať do svojej vlastnej zbernej nádoby určenej na zmesový komunálny odpad, ktorý sa zbiera každú párnu stredu. Takto však olej nebol vytriedený a neekologicky končil v Spaľovni odpadov spolu s ďalšími spáliteľnými odpadmi. 

Po zmene už občania nemôžu ukladať takýto olej do vlastných zberných nádob. Použitý (prepálený a vychladený) kuchynský olej a tuky z domácnosti budú môcť občania v dobre uzatvorených a utesnených PET fľašiach odovzdať na Obecnom úrade Valaliky, Referát daní a poplatkov. Jedlé oleje a tuky z domácnosti musia byť pri odovzdávaní zbavené hrubých nečistôt, napr. zvyškov jedál. Odovzdanie takéhoto odpadu je možné počas úradných hodín Obecného úradu Valaliky. Odpad bude raz mesačne vyvážaný zberovou spoločnosťou a následne spracovaný v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Medzi jedlé oleje a tuky z domácností nepatria motorové, hydraulické a iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu a prípravu jedál.

Nie je správne ak kuchynský olej končí v domácnosti vo výlevke a následne v obecnej kanalizácii, ktorú upcháva a zápachom priťahuje hlodavcov. Prispejme tak spoločne ku kvalite a ochrane životného prostredia a zároveň k zvyšovaniu percenta vytriedenia odpadov v obci Valaliky.

V prípade otázok nás kontaktujte na t.č. 055/2028954.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo