Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Home

Search Our Site

Ide o zmenu funkčného využívania hospodárskeho dvora z pozemkov a objektov výrobných služieb, priemyselnej, poľnohospodárskej výroby a skladov na pozemky a objekty bývania v bytových a rodinných domoch vrátane riešenia potrebnej technickej vybavenosti platného územného plánu obce. O termíne prerokovania konceptu nového územného plánu obce bude verejnosť informovaná  samostatne v zmysle platných ustanovení stavebného zákona.

oznámenie čítaj tu:

zmena a doplnok č. 5/2020 text tu:

Plán funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, regulatívy a limity, návrh dopravy 2 tu:

Plán funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, regulatívy a limity, návrh dopravy 2 náložka tu:

Riešenie technickej vybavenosti vodného hospodárstva 3 tu:

Riešenie technickej vybavenosti vodného hospodárstva 3 náložka tu:Riešenie technickej vybavenosti vodného hospodárstva 3 náložka tu:

Riešenie technickej vybavenosti - elektrina, plyn, teplo, telekomunikácie 4 tu:

Riešenie technickej vybavenosti - elektrina, plyn, teplo, telekomunikácie 4 náložka tu

 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo