Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Home

Search Our Site

vykricnikUpozorňujeme rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov, že odo dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“. 

Od školského roka 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom: 2022 bude poskytovaná dotácia na stravu deťom:

  • ak je rodina v hmotnej núdzi, alebo
  • ak si ani jeden zákonný zástupca neuplatnil/neuplatní nárok na zvýšený  daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov, alebo
  • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima

Potvrdenie, resp. čestné vyhlásenie je potrebné doručiť škole alebo na obecný úrad: pre „obedy zdarma“?

  • Ak je rodina v hmotnej núdzi, potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice-okolie.
  • Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na základe podanej žiadosti zašle Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice-okolie.
  • Ak si ani jeden zákonný zástupca dieťaťa neuplatnil nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov vypíše : Čestné vyhlásenie (tlačivo).

Upozornenie!!! Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o zvýšený daňový bonus v priebehu roka a neoznámi to MŠ/ZŠ (t.j. rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň si uplatňuje aj zvýšený daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo