HARMONOGRAM PRÁC VÝSTAVBY KANALIZÁCIE V OBCI VALALIKY

Font


 V prílohe č. 1 vo formáte pdf. zverejňujeme harmonogram prác pri výstavbe hlavnej stokovej siete podľa jednotlivých stôk. V tomto harmonograme sú uvedené dátumy, kedy sa bude pracovať na hlavnej stokovej sieti. Následne sa budú budovať prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam. V období mesiacov máj 2015 až august 2015 sa budú vykonávať práce na betonovaní rýh a asfaltové práce.

 

Príloha č. 1

V prílohe č. 2 vo formáte xls. zverejňujeme kompletný harmonogram prác na výstavbe kanalizácie, kanalizačných prípojok a vodovodu podľa jednotlivých vetiev.

Príloha č. 2

Anglická verzia

Meniny

Včera : Paulína
Dnes : Sidónia
Zajtra : Ján
Pozajtra : Tadeáš

Aktuálny čas

Kalendár

Voľby 2016

volby 2016