Knižnica

Search Our Site

Poľná 8, 044 13  Valaliky

telefón: 055/2028952

email: kniznica@valaliky.sk

 Obecná knižnica bude od 21.5.2018 do 23.5.2018 zatvorená!

zápisné dospelí:         1,00 €

zápisné deti:                   0,50 €

upomienka:                    1,00 € 

evidenčný list čitateľa:  0,50 €

čitateľský preukaz:       0,50 €

medziknižničná výpožičná služba (MVS) - poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

 

Zaujať deti, zabaviť, ale aj naučiť ich niečo počas prázdnin nie je jednoduché. Túto neľahkú úlohu sme mali pred sebou my organizátori Detského tábora v knižnici, ktorý sa konal druhý júlový týždeň. Tábor sme venovali spisovateľovi Jozefovi Cígerovi Hronskému, ktorý by sa bol vo februári dožil 120 rokov.

     Slovenská ľudová rozprávka, to bolo to čo čitatelia od polovice februára v Obecnej knižnici Valaliky hľadali.   Deti mali čítať šesť rozprávok, v ktorých hlavnú úlohu predstavovali zvieratá. Zohľadnili sme vek čítajúcich detí. Pre škôlkarov a žiakov prvého a druhého ročníka sme vybrali jednoduchšie rozprávky, väčšinou notoricky známe. Väčším deťom sme prichystali  náročnejšie rozprávky, ale ak čítali a počúvali pozorne hravo zvládli aj tie. Rozprávky, ktoré si v knižnici zapožičali, čítali doma, v škole či materskej škole. 

S rozprávkou sa stretávame od najútlejšieho detstva, pomohla nám rozvíjať  fantáziu a predstavivosť. V rozprávke vyhráva dobro nad zlom. Ľudia si od pradávna rozprávali príbehy - rozprávky a boli aj nadšenci, ktorí tieto príbehy pre nás zozbierali a spísali.  Pavol Emanuel Dobšinský bol náš najznámejší rozprávkar.  Vďaka nemu sa zachovalo 90 slovenských rozprávok (Prostonárodné slovenské povesti). Od roku 2008, kedy sme si pripomenuli 180. výročie jeho narodenia, je 16. marec slávený na Slovensku ako Deň ľudovej rozprávky. K týmto oslavám sa každoročne pripája aj Obecná knižnica Valaliky. Nám však jeden deň nestačí, tak sme si urobili od 16. do 19. marca Týždeň ľudovej rozprávky.

Tak ako k dobrej rozprávkovej knihe patrí pekná ilustrácia, k našej knižnici  patrí spolupráca so Základnou umeleckou školou Valaliky. Medzi pravidelné  podujatia Obecnej knižnice Valaliky sa zaradila výtvarná súťaž “O najkrajšiu ilustráciu rozprávok svetových autorov."

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo