Dobrovoľné hasičstvo jubilovalo

Font

     Počiatky dobrovoľného hasičstva siahajú do roku 1925, keď sa spomína zoskupenie dobrovoľníkov v Košťanoch pomáhajúcich chrániť majetky pred požiarom. Meno prvého predsedu hasičov sa nám zachovalo z roku 1927 z  časti Všechsvätých a tak sme si vo Valalikoch pripomenuli 90-té výročie založenia dobrovoľného hasičstva. V dňoch od 6. do 8. mája 2017sme hostili hasičské zbory dobrovoľníkov z družobných obcí Košťany nad Turcom a českého mesta Košťany. V sobotu 7. mája sme si slávnostne pripomenuli vznik hasičstva v našej obci, pri ktorej bola slávnostné požehnaná vlajka nášho hasičského zboru, ktorú graficky vytvoril priateľ našej obce pán Pelz. 

 

Pri tejto slávností nechýbali ani predstavitelia Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Počas slávnostného aktu boli ocenení aj dlhoroční podporovatelia hasičstva vo Valalikoch a to pán Fabišík, Vinca a pani Štofaníková. Pre zúčastnené hasičské družstvá bola pripravená súťaž a prehliadka hasičskej zručnosti. V bohatom programe si jednotlivé zložky záchranných zborov odovzdali nielen priateľské dojmy, ale i cenné skúseností a ponaučenia.

Ďakujeme všetkým, ktorým nie je služba dobrovoľníka ľahostajná a všetkým občanom želáme, aby sme sa stretávali s hasičstvom len na cvičeniach a príjemných podujatiach. Nech živelné pohromy nás obchádzajú.

 

text:Mgr. Pavol Kacvinský

foto: Dušan Kmec


 

Anglická verzia

Meniny

Včera : Zora
Dnes : Miloš
Zajtra : Timotej
Pozajtra : Gejza

Aktuálny čas

Kalendár

Voľby 2017

volby 2017