Kultúrne podujatia

Search Our Site

S prebúdzajúcou prírodou sa  začíname pripravovať na nadchádzajúce veľkonočné sviatky.  Už siedmy rok sa v tomto období schádzame na tvorivých dielňach a výstave ručných prác v Kultúrnom dome Valaliky.  Nie inak tomu bolo štvrtú marcovú nedeľu. Práce svojich šikovných rúk vystavovali deti a pani učiteľky z materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy. Zahambiť sa nenechali ani členky Klubu seniorov Valaliky - pani Jolana Takáčová, Mária Peterčáková a Mária Hricišonová. Návštevníci mohli obdivovať práce ďalších „remeselníkov“ Beáty Leškovej, Marty Mikuľákovej, Mgr. Pavla Kacvinského, Andrey a Ivany Lackovej a Martiny Čigášovej.

Urobiť radosť inému je niekedy na nezaplatenie. To sa podarilo niekoľkonásobne v nedeľu 1. februára 2015 na detskom karnevale v KD Valaliky. Kultúrna komisia pri OZ Valaliky a členovia Fsk Kadlubek pre deti a rodičov (i starých rodičov) pripravili krásne popoludnie. Škôlkari a školáci sa prišli zabaviť a predviesť masku alebo karnevalový kostým. Mohli sme obdivovať slnce, robota, drakov, víly, indiánov, princezné, čarodejnice, strom, kvet - proste masky od výmyslu sveta, resp. podľa šikovnosti nejednej mamičky či babičky.  Nechýbal bufet pre maškrtné jazýčky, ceny pre najkrajšie masky a tombola.

Po dvadsiatich rokoch sa vo Valalikoch znova uskutočnila výstava betlehemov v dňoch od 6. do 11. decembra 2014. V predvečer druhej adventnej nedele, na deň svätého Mikuláša, o 16:00 hodine bola oficiálne otvorená výstava, ktorá obsahovala 50 rozličných betlehemov. Na oficiálnom otvorení výstavy zaspievala ženská spevácka skupina „Paradne ňevesti“ zmes adventných piesní a následne moderátorka Helena Jakabová básňou voviedla prítomných do čara blížiacich sa sviatkov. Pán starosta Ing. Štefan Petrík slávnostne otvoril výstavu a o dejinách betlehemov informoval zúčastnených Mgr. Pavol Kacvinský. Počas spevu „Paradnich ňeviest“ sa všetci v sále kultúrneho domu rozptýlili k jednotlivým vystavovaným betlehemom.

Stalo sa už tradíciou, že jedným z posledných podujatí v roku na Obecnom úrade Valaliky býva posedenie pri stromčeku. Aj v tomto roku sme chceli potešiť čo najväčší počet našich skôr narodených občanov, preto sme pozvali nielen osamelých, ale všetkých občanov starších ako 70 rokov aj s partnermi.

Jedným z najočakávanejších dní v roku už tradične býva Deň sv. Mikuláša. Ten na nás nezabudol ani tento rok a navštívil veľkých aj malých, rozdával radosť aj sladké darčeky. Potešil deti z našich materských škôl, detských jaslí Domček a malých školákov v Základnej škole Valaliky a novovzniknuté Materské centrum. Zastavil sa v školskej kuchyni, na zdravotnom stredisku, fare, v Základnej umeleckej škole a na Obecnom a Stavebnom úrade.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo