Font

Životné prostredie

  

Štefánia Diabolková


Tel.č.: 0903 721 158, 055/6 999 824
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.    

 Úradné hodiny:

Pondelok:  7.00 - 15.00 hod.

Utorok:     7.00 - 15 .00 hod.

Streda:     7.00 - 15.00 hod.

Štvrtok:    7.00 - 15.00 hod.

Piatok:     7.00 -  12.00 hod.

 

Ing. Mgr. Jana Pelegrin


Tel. č. : 055/6 999 829
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň  
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Valaliky

Kalendár zberu separovaného odpadu

Výrub drevín

 

 

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2017/2018               

Mesiac

Plast+Kov+

viacvrstvové obaly

Sklo Papier
január 2018 6. 1. 2018 20. 1. 2018 13. 1. 2018
február 2018 3. 2. 2018 17. 2. 2018 10. 2. 2018
marec 2018 10. 3. 2018 24. 3. 2018 17. 3. 2018
apríl 2018 7. 4. 2018 21. 4. 2018 14. 4. 2018
máj 2018 5. 5. 2018 19. 5. 2018 12. 5. 2018
jún 2018 9. 6. 2018 23. 6. 2018 16. 6. 2018
júl 2018 7. 7. 2018  21. 7. 2018 14. 7. 2018
august. 2018 4. 8. 2018 18. 8. 2018  11. 8. 2018
september 2018 8. 9. 2018 22. 9. 2018 15. 9. 2018
október 2018 6. 10. 2018 20. 10. 2018 13. 10. 2018
november 2018 10. 11. 2018 24. 11. 2018  17. 11. 2018 
december 2017 8. 12. 2017  23. 12. 2017 16. 12. 2017

 

 

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Tlačivo: žiadosť o výrub drevín

 

Anglická verzia

Meniny

Včera : Kornélia
Dnes : Slávka
Zajtra : Judita
Pozajtra : Dagmara

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
december 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
5
7
8
10
12
14
15
17
19
21
22
24
25
26
28
29
30
31

Voľby 2017

volby 2017