Klub seniorovKlub seniorov Valaliky bol založený 28. decembra 2006. Počet členov na začiatku činnosti  bol 56. V roku 2013 má náš klub už 89 členov. Činnosť riadi výbor, ktorého členovia boli zvolení hneď pri 1. stretnutí. Pracujú v ňom Mgr. Mária Ondrušková, Jolana Takáčová, Eva Vyrostková, Marta Bakšiová, Zuzana Roková, Ján Domanič, Mária Peterčáková a Margita Papcúnová. Klub sídli v budove na Kostolnej ulici. Jeho členovia sa stretávajú raz mesačne. Činnosť je zameraná na vzdelávanie formou prednášok, tvorivé dielne, šport, návštevy divadelných predstavení, poznávacích zájazdov....

Návšteva Prešova a kaštieľa v Budimíre, Letná opekačka

     Kaštieľ v Budimíre privítal členov klubu svojou dávnou históriou. V jeho priestoroch je zriadené múzeum, ktorého výstavy sú zamerané na dejiny techniky a dejiny umenia. 

     Mestská časť Prešova - Solivar bola ďalšou zastávkou pre našich rozcestovaných seniorov. Oboznámila sa s výrobou a ťažbou soli za dávnych čias. Tento komplex patrí medzi vyhľadávané technické pamiatky na Slovensku. V neďalekom Prešove hravo zvládli jednotlivé zastavenia na Kalvárii. 

Návšteva Kežmarku

Je už príjemne teplo a tak sme sa vybrali na výlet. Záujem bol veľký. Navštívili sme mesto Kežmarok. Je to historické centrum regiónu Spiša.Boli sme na jednom z najväčších zámkov na Slovensku. Je zaujímavo riešený, zachovalý. Taktiež sme navštívili dva historické reformované kostoly.

Fašiangy 2017

 Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia. Touto piesňou sa členovia klubu lúčili s fašiangovým obdobím. Ich stretnutie bolo ozaj slávnostné. Prečo? Nuž mali medzi sebou oslávencov.

Ľadové kráľovstvo na Hrebienku

     Vysoké Tatry. Destinácia, ktorú členovia klubu seniorov často navštevujú. Tentoraz ich cieľom bol Hrebienok. Ani chladné a veterné počasie ich od tohto zámeru neodradilo. Iste už každý počul o „ľadovom kráľovstve“, ktoré tam vytvorili šikovné ruky sochárov. Táto nádhera zo snehu a ľadu im nesmela ujsť. S veľkým rešpektom si poprezerali ľadovú krásu. 

10. výročie Klubu seniorov Valaliky

V predvianočnom čase si seniori slávnostným posedením pripomenuli 10 rokov svojej činnosti. A tá bola ozaj bohatá či na poli kultúrnom, spoločenskom, alebo športovom. Na začiatku sme si zvolili organizačný tím, ktorý zabezpečuje  účasť na podujatiach a propagáciu práce v klube. Pani Mgr. Mária Ondrušková viedla a naďalej bude viesť kroniku, pani Zuzana Roková je dvornou fotografkou, pani Eva Výrostková pracuje v redakčnej rade Valalických noviniek, kde pravidelne informuje čitateľov o fungovaní a nových nápadoch členov klubu. 

Letná opekačka 2016

     V mesiaci máj sme mali milú slávnosť. Pán starosta a všetci členovia klubu zablahoželali dvom jubilantkám , pani  Šimkovej a pani Hudyovej, k životnému jubileu. Po tejto milej chvíľke sme si, ako už tradične v našom klube, opekali slaninku a klobásku. Nálada bola vynikajúca. Stretnutia pri ohníku patria v našom klube medzi najobľúbenejšie

Návšteva Levoče 2016

   

 Levoča - mesto s historickými pokladmi. Jedným z nich je aj oltár majstra Pavla, najväčší gotický oltár na svete, ktorý sme obdivovali v rímsko katolíckom kostole sv. Jakuba. Zaujímavú históriu tohto skvostu sme si vypočuli z úst sprievodcu. Zastavili sme sa aj na Mariánskej hore, ktorá je známym pútnickým miestom.

Fašiangy 2016

     Fašiangy. S nimi sa spájalo veselie, radosť a hojnosť. V takomto duchu sa nieslo aj fašiangové stretnutie seniorov. Bolo veselo. A ešte ako! Zišli sa v hojnom počte. Nikto neprišiel s prázdnymi rukami. Stoly sa zapĺňali buchtami, čeregami (fánkami), obloženými chlebíčkami .... Každého nasýtili. Seniori si urobili program, za ktorý by sa nemusela hanbiť ani naša mládež. Najprv si zasúťažili v dejepise a zemepise. Diktátom si pripomenuli časy študentské a na záver sa sami uistili, že ich ruky ešte stále vedia šikovne narábať ako s ihlou, tak aj s kladivom. Keď zazneli prvé tóny  harmoniky, pesničkám nebolo konca kraja. Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia.  Pre všetkých začalo pôstne obdobie.

Letná opekačka 2015

     Tradične, ako každé leto, opekačka musela byť. Veď na takéto neformálne stretnutia sa seniori vždy tešia. Zišlo sa ich neúrekom. Nikto neprišiel s prázdnymi rukami. Jedla bolo až - až. Opekala sa fajnová klobáska a slanina. Debatám nebolo konca kraja. Na vydarenom stretnutí nechýbala ľudová pieseň a humorné prekáračky.

 

Návšteva Poľska- Ludzimierz

   Členovia klubu sa vybrali na nákupy do Nového Targu. Nebol to však taký obyčajný deň. Spojili si ho s návštevou dediny  Ludzimierz. Prečo ? Lebo je to stredisko katolíckej kultúry a pútnické miesto známe po celom Poľsku. Po dohovore s miestnym vdp. farárom navštívili Baziliku Matky Božej Ludzimierskej, kde sv. omšu celebroval pán kaplán Peter Gaži, náš rodák.

   

 

Anglická verzia

Meniny

Včera : Kornélia
Dnes : Slávka
Zajtra : Judita
Pozajtra : Dagmara

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
december 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
5
7
8
10
12
14
15
17
19
21
22
24
25
26
28
29
30
31

Voľby 2017

volby 2017