Klub seniorov

Search Our Site33 clenovia vyboruKlub seniorov Valaliky bol založený 28. decembra 2006. Počet členov na začiatku činnosti  bol 56. V roku 2018 má náš klub už 84 členov. Činnosť riadi výbor, ktorého členovia boli zvolení hneď pri 1. stretnutí. Pracujú v ňom Mgr. Mária Ondrušková, Jolana Takáčová, Eva Vyrostková, Marta Bakšiová, Zuzana Roková, Ján Domanič a Margita Papcúnová. Klub sídli v budove na Hlavnej ulici (za ZŠ Valaliky). Jeho členovia sa stretávajú raz mesačne. Činnosť je zameraná na vzdelávanie formou prednášok, tvorivé dielne, šport, návštevy divadelných predstavení, poznávacích zájazdov....

   

 Levoča - mesto s historickými pokladmi. Jedným z nich je aj oltár majstra Pavla, najväčší gotický oltár na svete, ktorý sme obdivovali v rímsko katolíckom kostole sv. Jakuba. Zaujímavú históriu tohto skvostu sme si vypočuli z úst sprievodcu. Zastavili sme sa aj na Mariánskej hore, ktorá je známym pútnickým miestom.

     Fašiangy. S nimi sa spájalo veselie, radosť a hojnosť. V takomto duchu sa nieslo aj fašiangové stretnutie seniorov. Bolo veselo. A ešte ako! Zišli sa v hojnom počte. Nikto neprišiel s prázdnymi rukami. Stoly sa zapĺňali buchtami, čeregami (fánkami), obloženými chlebíčkami .... Každého nasýtili. Seniori si urobili program, za ktorý by sa nemusela hanbiť ani naša mládež. Najprv si zasúťažili v dejepise a zemepise. Diktátom si pripomenuli časy študentské a na záver sa sami uistili, že ich ruky ešte stále vedia šikovne narábať ako s ihlou, tak aj s kladivom. Keď zazneli prvé tóny  harmoniky, pesničkám nebolo konca kraja. Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia.  Pre všetkých začalo pôstne obdobie.

   Členovia klubu sa vybrali na nákupy do Nového Targu. Nebol to však taký obyčajný deň. Spojili si ho s návštevou dediny  Ludzimierz. Prečo ? Lebo je to stredisko katolíckej kultúry a pútnické miesto známe po celom Poľsku. Po dohovore s miestnym vdp. farárom navštívili Baziliku Matky Božej Ludzimierskej, kde sv. omšu celebroval pán kaplán Peter Gaži, náš rodák.

   

 

     Tradične, ako každé leto, opekačka musela byť. Veď na takéto neformálne stretnutia sa seniori vždy tešia. Zišlo sa ich neúrekom. Nikto neprišiel s prázdnymi rukami. Jedla bolo až - až. Opekala sa fajnová klobáska a slanina. Debatám nebolo konca kraja. Na vydarenom stretnutí nechýbala ľudová pieseň a humorné prekáračky.

 

V dňoch 12. – 14. júna 2015 sa vo Valalikoch uskutočnilo už šieste stretnutie družobných obcí nesúcich meno Košťany a to české mesto Košťany, obec Košťany nad Turcom a Valaliky s miestnou časťou Košťany. 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo