Klub seniorov

Search Our Site33 clenovia vyboruKlub seniorov Valaliky bol založený 28. decembra 2006. Počet členov na začiatku činnosti  bol 56. V roku 2018 má náš klub už 84 členov. Činnosť riadi výbor, ktorého členovia boli zvolení hneď pri 1. stretnutí. Pracujú v ňom Mgr. Mária Ondrušková, Jolana Takáčová, Eva Vyrostková, Marta Bakšiová, Zuzana Roková, Ján Domanič a Margita Papcúnová. Klub sídli v budove na Hlavnej ulici (za ZŠ Valaliky). Jeho členovia sa stretávajú raz mesačne. Činnosť je zameraná na vzdelávanie formou prednášok, tvorivé dielne, šport, návštevy divadelných predstavení, poznávacích zájazdov....

V Klube seniorov vo Valalikoch bolo netradičné stretnutie. Jeho členovia si pozvali na neformálnu besedu pána JUDr. Radoslava Jakaba - advokáta a sociálne pracovníčky, ktoré pracujú vo Valalikoch na obecnom úrade.

Pekné počasie vylákalo členov klubu seniorov na výlet. Tentoraz ich cieľom bola jaskyňa a kláštor premonštrátov v Jasove. Záujem bol veľký. Kto prišiel, neoľutoval. 

Jeden  z najkrajších zážitkov mali seniori pri návšteve Spišskej kapituly. Aj keď už mnohí poznali toto čarovné miesto, ešte stále našli zákutia im nepoznané. Bol to práve duchovný otec Mgr. Peter Čorba, ktorý ich týmito miestami previedol. Najviac pôsobivá bola vznešená starobylá katedrála a podzemné krypty. Tu sú uložené pozostatky popredných osobnosti cirkvi. 

Počas letných prázdnin seniori nevynechali, ako každý rok, kúpanie v Saraspataku. V horúcom počasí dobre padla každá kvapka vody. Nálada bola výborná. Pohoda a pokoj bol vidieť medzi kúpajúcimi. Oddych. To je to, čo potrebujú tí skôr narodení.

 Medzinárodný deň detí patrí už tradične k slávnostnejším dňom v klube. Jeho členovia si pozývajú na stretnutie deti z Detského domova vo Valalikoch. Ani tento rok tomu nebolo inak. Domováci spolu so svojimi tetami obdivovali priestory klubu, v ktorom sú okrem iného nainštalované aj pracovné nástroje z minulosti a samozrejme ľudové kroje. 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo