Klub seniorov

Search Our Site33 clenovia vyboruKlub seniorov Valaliky bol založený 28. decembra 2006. Počet členov na začiatku činnosti  bol 56. V roku 2018 má náš klub už 84 členov. Činnosť riadi výbor, ktorého členovia boli zvolení hneď pri 1. stretnutí. Pracujú v ňom Mgr. Mária Ondrušková, Jolana Takáčová, Eva Vyrostková, Marta Bakšiová, Zuzana Roková, Ján Domanič a Margita Papcúnová. Klub sídli v budove na Hlavnej ulici (za ZŠ Valaliky). Jeho členovia sa stretávajú raz mesačne. Činnosť je zameraná na vzdelávanie formou prednášok, tvorivé dielne, šport, návštevy divadelných predstavení, poznávacích zájazdov....

Akadémia tretieho veku - Potrava pre telo i dušu. Krajské osvetové stredisko v Košiciach a Obecný úrad Valaliky zorganizovali v mesiacoch marec - máj podujatie určené ľuďom v seniorskom veku. Bolo venované duševnému zdraviu a zdravému životnému štýlu. Desať stretnutí s odborníkmi bolo návodom na aktívne prežitú starobu.

Valalickí seniori ukončili leto opekačkou. A to pekne tradične pri ohníku, každý si opekal klobásku aj slaninku.

Medzi veľmi obľúbené akcie seniorov patria nepochybne aj jednodňové autobusové zájazdy do Sárospataku v Maďarsku.

 

Klub seniiorov Valaliky navštívil v dňoch 25.05. - 26.05.2012 seniorov družobnej obce Košťany nad Turcom. Navštívili Národný cintorín v Martine, múzeum Karla Plicku, faru vo Svätom Petre, Gaderskú dolinu, hrad či Múzeum slovenskej dediny.

U STAVBARA si 6.júna 2013 seniori dali zraz na "guľaš párty". Guľaš bol výborný. Spev za sprievodu harmoniky tiež.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo