Font

Košťany nad Turcom a Košťany

Partnerstvo, spolupráca a v súčasnosti už priateľstvo medzi  obcami vzniklo v roku 1998. Najprv medzi obcami Košťany nad Turcom a obcou Valaliky. Iniciátorom spolupráce bol starosta obce z Turca pán Milan Remeň, ktorý aj viedol prvú oficiálnu návštevu pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky obce Valaliky dňa 28. augusta 1998. Na vysvetlenie prečo práve tieto dve obce.  Obec Valaliky vznikla v roku 1960 zlúčením štyroch dovtedy samostatných obcí. Jedna z nich boli Košťany. Dnes je to miestna časť obce.

Spolupráca sa ďalej rozvíjala a okrem predstaviteľov obce začala spolupráca medzi školami, klubmi seniorov, hasičmi. Menili sa poslanci, aj starostovia, ale partnerstvo nezaniklo. Naopak prerastalo v priateľské vzťahy a frekvencia vzájomných návštev sa zväčšovala.
Opäť z iniciatívy predstaviteľov obce Košťany nad Turcom, tentoraz p. starostky Mgr. Anny Hlinkovej pristúpili k nášmu partnerstvu z Českej republiky – z Koštian pri Tepliciach. Dňa 13.9.2008 bola v Košťanoch nad Turcom pri príležitosti 1. medzinárodného stretnutia Koštancov podpísaná „Dohoda o spolupráci“ medzi už spomínanými slovenskými obcami a mestom Košťany v Čechách. Tohto roku v júni sa uskutočnilo už 4 takého stretnutie a spolupráca úspešne napreduje.

Asi najďalej v aktivitách postúpili Základné školy. Výborné vzťahy medzi vedeniami jednotlivých škôl bolo základnou podmienkou úžasného projektu. Vždy pri príležitosti dňa detí sa uskutoční z jednej zo škôl päťdňový tábor, ktorého sa zúčastňuje 10 žiakov z každej obce. Medzi deťmi to má veľký ohlas a skúsenosti si menia aj pedagógovia. Črtá sa užšia spolupráca medzi hasičmi, seniormi, pracovníkmi úradov. Možnosti je veľa. Veríme, že spolupráca je trvale udržateľná a hoci maše obce sú od seba pomerne vzdialené, čo sa týka kilometrov, máme k sebe veľmi blízko. Proste si rozumieme a cítime sa spolu dobre. Ak ľudia spolu komunikujú, spoznávajú sa a chápu sa. Nie je priestor na nedorozumenia a mýty. Aj malé dobrá sú dobrá a robia tento svet a život lepším.

www.kostanynadturcom.sk

www.kostany.cz


 

Regionálne združenie obcí Hornád

Obec Valaliky je členom regionálneho združenia obcí Hornád. Združenie presadzuje spoločné ciele a záujmy v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života členských obcí.
Územie združenia sa nachádza v oblasti východné Slovensko na juhovýchod od mesta Košice. Osou je rieka Hornád a prirodzenou hranicou na východe sú Slanské vrchy. Obce patria pod Košický samosprávny kraj.
Členovia: Belža, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Ždaňa.

Regionálne združenie obcí Hornád vzniklo v roku 1992 ako dobrovoľné záujmové združenie obcí pod pôvodným názvom Združenie obcí Mikroregión Hornád. Snaha spájať sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života vymedzuje aktivity združenia. K hlavným aktivitám združenia patrí: riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu, riešenie otázok tvorby a ochrany životného prostredia, spolupráca pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, spolupráca s mimovládnymi organizáciami v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a vzdelávania, výmena skúseností pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí, cezhraničná spolupráca s obcami maďarského mikroregiónu Hegyköz.

Predseda: Ing. Ján KOKARDA
Ždaňa 118, 044 11 Ždaňa
055/698 00 21, 0903 910 140
www.regionhornad.sk

Anglická verzia

Meniny

Včera : Mário,Drahomíra
Dnes : Dalibor,Sebastián
Zajtra : Vincent
Pozajtra : Zora

Aktuálny čas

Kalendár

Voľby 2017

volby 2017