Font

Zmluvy

Zmluvný partnerNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH v €
Dátum účinnosti zmluvy
Mária Hudyová Zmluva o nájme hrobového miesta č.28330270/A

33,20 €

28.10.2008
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky

52,83 €

03.02.2016
Externé obstarávanie, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby

2.000,-

30.01.2016
Wolter Kluwer spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI

399,- €/zriadenie

25,20 €/mesiac

29.01.2016
Disig, a.s. Zmluva o vydaní a používaní KSC a služieb CA Disig č. 201600914 103,20 € 28.01.2016
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluva o spolupráci   28.01.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda č. 16/41/051/19   27.01.2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej rebupliky Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-959/2015   21.01.2016
Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 1.320,75 € 16.01.2016
M & Z Consulting, s.r.o. Zmluva na poskytnutie služieb 5.988,- € 15.01.2016
Jazero n.o. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 52,83 € 09.01.2016
RamontBuilding s.r.o. Zmluva o dielo 960 06.01.2016
Prima Banka Slovensko, a.s. Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky   30.12.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy (B) č. 03/008/15 441.739,84 30.12.2015
DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 105,66 € 30.12.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 15/41/051/715   29.12.2015
RIMI-Security Bardejov s.r.o. Zmluva o dielo č. Osv/2015012 474.115,02 29.12.2015
Mgr. Roman Dubnička -PSPL Zmluva o dielo 7 590,- 29.12.2015
Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 441 739,84 € 30.12.2015
Obec Čaňa Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky 369,81 € 23.12.2015
Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela 200,- € 19.12.2015
Helena Cenknerová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 16.12.2015
Mária Podracká Kúpna zmluva 46,- €/m2 11.12.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte    11.12.2015
JUDr. Anna Lukáčová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 09.12.2015
Anton Podracký Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 08.12.2015
Mária Fabišíková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 07.12.2015
Mária Vindtová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 07.12.2015
Alica Hodermarská Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 04.12.2015
Laverna Slovakia, s.r.o. Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky"Nákup OOP"   05.12.2015
Mária Vindtová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 30.11.2015
 Mária Vindtová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 30.11.2015
Marta Sajková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 26.11.2015
Zuzana Pástorová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 26.11.2015
Natur-pack, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy   25.11.2015
Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 100,- 25.11.2015
František Sajko Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 23.11.2015
Ing. Štefan Fetyko-Mäso Medzibodrožie Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov   19.11.2015
Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva č. 1778/3030/2015 1.436,20 € 17.11.2015
Slovenský zväz chovateľov, ZO Geča Darovacia zmluva 100,- € 12.11.2015
Ekonomická fakulta TU v Košiciach Zmluva o zabezpečení odbornej praxe   13.11.2015
Peter Eliaš Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 e 09.11.2015
Beáta Juhászová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 e 05.11.2015
Anna Sekeráková Zmluva o nájme hrobového miesta 66,40 € 02.11.2015
TD, s.r.o. Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie 60,- €/jedno odchytené túlavé zviera 31.10.2015
Ing. Anton Lacko Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 30.10.2015
Anna Baková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 30.10.2015
Vlastimil Sedlák Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 28.10.2015
Antom Eliáš Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 28.10.2015
Jozef Vyrostko Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 26.10.2015
Vincent Podracký Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 26.10.2015
Alžbeta Horváthová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 26.10.2015
Marta Moňoková Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 26.10.2015
Margita Pástorová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 23.10.2015
Margita Koželská Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 22.10.2015
Mária  Lovašiová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 22.10.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice  Dohoda č. 309/§52a/2015/ŠR   22.10.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice  Dohoda č. 312/§52a/2015/ŠR    22.10.2015 
 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov  Zmluva o dielo   287.056,87 22.10.2015 
 Jaroslav Buzoga Zmluva o nájme hrobového miesta  33,20  21.10.2015  
Alžbeta Milkovičová Zmluva o nájme hrobového miesta  33,20  21.10.2015 
Imrich Hrobár Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20  21.10.2015 
Ladislav Vyrostko Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20  21.10.2015 
Mária Sukeniková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 21.10.2015
Mária Smačarová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 15.10.2015
 Ján Parlagi  Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20  15.10.2015 
 Monika Cviková Zmluva o nájme hrobového miesta   16,60 € 15.10.2015 
Mária Vavreková, Jozef Vavrek

Kúpna zmluva

820,- € 06.10.2015
Ing. Miroslav Danko

Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva

100,- € 06.10.2015
Mária Kopperová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 €  01.10.2015 
Margita Kačová

Kúpna zmluva

20,50 € 30.09.2015
Ing. Martin Gaško, Gabriel Gaško, Božena Gašková

Kúpna zmluva

5.000,- € 29.09.2015
SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

2.300 € 29.09.2015
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Zmluva o dielo č. ZoD033/2015

781.936,06 € 24.09.2015
Mária Dudášová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 17.09.2015
MUDr. Irina Oravkinová

Zmluva o nájme hrobového miesta

16,60 € 11.09.2015
Mária Špaková

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 09.09.2015
Darina Bištová

Kúpna zmluva

13,87 € 09.09.2015
František Oravec

Kúpna zmluva

6,32 € 03.09.2015
Slovak Telekom, a.s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

  25.08.2015
ARTCOMP,s.r.o.

Zmluva o dielo

700,- 26.08.2015
I & Z Tender

Mandátna zmluva

990,- 26.08.2015
UNI, spol. s r.o.

Nájomná zmluva č. 2/2015

  07.08.2015
Peter Burcák

Kúpna zmluva

7,44 € 05.08.2015
SPP-distribúcia, a.s.

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej sústavy

  29.07.2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dohoda o budúcej zmluve o vecnom bremene

  29.07.2015
Mária Szabolová

Zmluva o nájme hrobového miesta

166,- 27.07.2015
Združenie-Kadlubek

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1.000,- € 23.07.2015
Ing. Miroslav Danko

Zmluva o vytvorení aturoského diela a licenčná zmluva

100,-€ 18.07.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dohoda č. 216/§52a/2015/ŠR

  16.07.2015
Obec Geča, Obec Kokšov-Bakša

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

  08.07.2015
Mária Potemriová

Zmluva o nájme hrobového miesta

332,20 € 08.07.2015
Sociálna poisťovňa

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

  07.07.2015
Alžbeta Füköová, Zdenka Sopková

Kúpna zmluva

 45,83,- € 07.07.2015

Alžbeta Brestovičová

Dohoda o skončení zmluvy o nájme hrobového miesta

  04.07.2015

Národná dialničná spoločnosť

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

6.184,31 € 03.07.2015

Ing. Jakabová Kristína

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2.000,- € 02.07.2015

Literárna spoločnosť Pravé orechové

Zmluva o realizácii projektu "Valalické poviedky"

  25.06.2015

Ministerstvo kultúry SR

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na r.2015 č. MK-2623/2015/2.5

1.000,- 25.06.2015

Margita Eliášová

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov

  24.06.2015

Tomáš Sviatko, Mária Lovasová

Kúpna zmluva

117,- € 23.06.2015

Peter Szynyog, Margita Hricišonová, Alžbeta Čeplövá

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 17.04.2015

  16.06.20158

Kosit, a.s.

Darovacia zmluva

144,- € 16.06.2015

František Merva,Margita Jesenská, Alžbeta Tkáčová, Regina Szunyogová, Ladislav Hudy, Margita Hricišonová, Alžbeta Čeplövá

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 20.04.2015

  16.06.2015

Ing. Alena Popovcová

Kúpna zmluva

3,49 € 10.06.2015

Košický samosprávny kraj

Zmluva č.46/2015-VZN o poskytnutí dotácie na projekt "Medzinárodné stretnutie Košťancov vo Valalikoch"

1.500,- € 10.06.2015

RWE Gas Slovensko

Zmluva o združenej dodávke plynu

  09.06.2015

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského

Kúpna zmluva

3.686,40 € 04.06.2015

Mikuláš Eliáš, Mária Sedláková,Margita Sedláková, Margita Eliášová, Margita Hudáková, Mária Eliášová, Mária Orlovská, Agnesa Ječová, Jolana Eliášová, Eva Orlovská, Peter Eliaš,Katarína Bérešová, Vincent Eliáš, František Eliáš, Mária Hudáková, Anton Eliáš, Imrich Eliaš, Paulina Hudáková

Kúpna zmluva

75,24 € 03.06.2015

H-Color, spol. s r.o.

Kúpna zmluva č. Z201510206_Z

1.139,00 € 01.06.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Dodatok č.1 k dohode č. 76/§52a/2015

  28.5.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Dohoda č. 159/§52a/2015/ŠR

952,80 23.5.2015

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Nájomná zmluva

24,89 €/rok 02.06.2015

Helena Palenčárová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 01.06.2015

Jolana Čigášová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 28.05.2015

Daniel Eliáš

Kúpna zmluva

2,33 € 27.05.2015

Mesto Košice

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v r. 2015 č. 3/2015

1.199,04 € 26.05.2015

Regina Sedláková

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 26.05.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dohoda č. 65/2015/§ 54-VZ 15/41/054/77

  26.05.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dohoda č. 159/§52a/2015/ŠR

  26.05.2015

Štefan Sopko, Patrik Eštok, Mária Podracká, Viera Anderovská, Elena Matisová, Mária Reľovská, Stanislav Sviatko, Anton Orlovský, Kristína Baltesová, Milan Orlovský, Terézia Orlovská, Paulína Franková, Eva Ondočková

Kúpna zmluva

 

 

272,72 € 21.05.2015

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.

Zmluva č. 07/V/2015 990,-€ 21.05.2015

Jozef Sajko, Adriana Kmecová, Mária Buzogová, Paulína Hurková, Rafael Hudák, Agnesa Sviatková, Štefan Juhász, František Béreš

Kúpna zmluva 129,49 € 20.05.2015

Jarmila Janíková, Tomáš Sviatko, Margita Kiralyová, Marta Timková, Bernardína Vilinská, Bernardína Vašková

Kúpna zmluva 105,36 € 20.05.2015

Miroslav Sviatko

Kúpna zmluva 14,88 € 20.05.2015

Regina Mitrová

Kúpna zmluva 6.130,- € 19.05.2015

Peter Beňo

Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 19.05.2015

VIRO, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní stravy 3,30 €/cena jedného obeda 19.05.2015

Milada Výhonská

Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 16.05.2015

Ing. Miroslav Danko

Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 100,- € 16.05.2015

Ministerstvo vnútra SR

Zmluva o výpožičke  1.258,80 € 16.05.2015

Pavol Eliáš

Kúpna zmluva 2,33 € 15.05.2015

Mária Domaničová, Paulína Anderovská, Irena Eliášová, Pavol Eliáš, Mária Kurčáková, Alena Kováčová, Peter Eliáš, Daniel Eliáš

Kúpna zmluva 72,33 € 14.05.2015

Východoslovenská distribučná spoločnosť,a .s.

Zmluva o poskytovaní služieb č. 0588/4000/2015 740,-€ bez DPH 06.05.2015

Ing. Štefan Fetyko -Mäso Medzibodrožie

Nájomná zmluva č. 1/2015   01.05.2015

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KE

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ v KE, Fakulty verejnej správy    

JUDr. Anna Lukáčová

Kúpna zmluva 43,03 € 30.04.2015

Adriána Tomková

Kúpna zmluva 7,44 € 30.04.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice

Dohoda č. 140/§52a/2015/ŠR   29.04.2015

Peter Szunyog

Margita Hricišonová

Alžbeta Čeplövá

Kúpna zmluva 22 € 23.04.2015

Bc. Pavol Eliáš

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov   23.04.2015

Marta Vlasatá

Jozef Kolesár

Imrich Kolesár

Tomáš Hudy

Alžbeta Kertésová

Jolana Kolesárová

Kúpna zmluva 134 € 23.04.2015

František Merva

Margita Jesenská

Alžbeta Tkáčová

Regina Szunyogová

Ladislav Hudy

Margita Hricišonová

Alžbeta Čeplövá

Kúpna zmluva 135 € 22.04.2015
 Obec Čaňa Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky  449,64 €  22.04.2015
Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných službieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL   15.04.2015

Štefan Pecha

Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 14.04.2015

Dušan Oleár

Kúpna zmluva 651 € 14.04.2015

Sebastián Ivan

Iveta Zlaczka

Dušan Oleár

Ing. Xénia Fedorová

Ing. Miriam Barnová

JUDr. Milan Varga

Mária Eliášová

Terézia Kišová

Mária Vargová

Ján Majoroš

Kúpna zmluva 246 € 14.04.2015
Tkáčová Alžbeta Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 13.04.2015
Tesmont, s.r.o. Dohoda o pravidelnej údržbe v pozáručnom servise

Anglická verzia

Meniny

Včera : Mário,Drahomíra
Dnes : Dalibor,Sebastián
Zajtra : Vincent
Pozajtra : Zora

Aktuálny čas

Kalendár

Voľby 2017

volby 2017