Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 14.08.2018 Janka Vadászová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 14.08.2018 Janka Vadászová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04537 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Kniha cesta k poznaniu 1500 € 01.08.2018 Fond na podporu umenia Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/050/66 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 0 € 23.06.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/050/65 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 0 € 23.06.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/52A/143 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 0 € 20.06.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo - Odvodnenie a úprava miestnych komunikácií 22031,58 € 04.08.2018 STRABAG, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 9445 € 03.08.2018 Ing. Milan Kuna Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/50J/59 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 0 € 28.07.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 02.08.2018 Terézia Francová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 02.08.2018 František Sajko Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 02.08.2018 Dušan Eliaš Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo - vypracovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Valaliky 14388 € 02.08.2018 URBAN studio, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Poistná zmluva č. 18-132-96 Hromadné úrazové poistenie 30 € 01.07.2018 Union poisťovňa, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 19,99 /mes. € 29.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 9445 € 19.07.2018 Milan Mentel Súbor na stiahnutie
2018 Nájomná zmluva 377,41 € 12.07.2018 GRUNI, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0 € 12.07.2018 Šilibare Džaferi - JADRAN Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 12.07.2018 Paulína Škodroňová Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre zamestnancov 3,6 / cena stravného lístka € 11.06.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo