Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2018 Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI - služba systému ASPI 849 € 16.11.2018 Wolters Kluwer SR, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 15.11.2018 Imrich Čulák Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 15.11.2018 Ján Sočuvka Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA - zriadenie zberného miesta 0 € 15.11.2018 ELT Management Company Slovakia, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o dielo - realizácia kanalizačných prípojok pre budovy: pošta, základná škola, reštaurácia, pekáreň 57223,54 € 15.11.2018 I.P.O.S, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Nájomná zmluva - prenájom časti pozemku o výmere 25,2 m2 42,71 /rok € 08.11.2018 Magdaléna Hudáková Súbor na stiahnutie
2018 Nájomná zmluva - prenájom časti pozemku o výmere 42 m2 71,19 /rok € 08.11.2018 Lukáš Horváth Súbor na stiahnutie
2018 Nájomná zmluva - prenájom časti pozemku o výmere 17,16 m2 29,09 /rok € 08.11.2018 Jaromír Zubko Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o grantovom účte - zriadenie účtu 0 € 07.11.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 03.11.2018 Štefánia Šimková Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a trvalej prevádzky - vlastníctvo a prevádzkovanie stavebného objektu SO 111-00 Prístupové cesty v k.ú. Valaliky 0 € 25.10.2018 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/50J/80 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 0 € 25.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č.18/41/054/385 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 0 € 20.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č.18/41/054/400 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 0 € 20.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov -spracovanie osobných údajov od dotkutých osôb na účely:vypracovania a evidencia projektového zámeru, spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok , zabezpečenia procesu verejného obstarávania. 0 € 23.10.2018 Euro Dotácie, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/060/361 zo dňa 26.03.2018 0 € 23.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/060/360 zo dňa 26.03.2018 0 € 23.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/060/357 zo dňa 26.03.2018 0 € 23.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2018 3000 € 23.10.2018 Paradne ňevesti, o.z. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 0,48 € 19.10.2018 Mária Bačová Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo