Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2018 Kúpna zmluva 9445 € 19.07.2018 Milan Mentel Súbor na stiahnutie
2018 Nájomná zmluva 377,41 € 12.07.2018 GRUNI, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0 € 12.07.2018 Šilibare Džaferi - JADRAN Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 12.07.2018 Paulína Škodroňová Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre zamestnancov 3,6 / cena stravného lístka € 11.06.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytovaní služieb podľa cenníka € 10.07.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č.1 k Zmluve č. 30-000133072PO2017 0 € 10.07.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 9445 € 10.07.2018 MUDr. Ľubica Veselá Súbor na stiahnutie
2018 Darovacia zmluva 0 € 10.07.2018 TrendyDom, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 9.1.2012 0 € 01.07.2018 JUDr. Radomír Jakab, PhD., advokát Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2700 € 26.06.2018 Ing. Daša Polončáková Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta 0 € 19.06.2018 SOZA Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000788-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 30 000 € 02.06.2018 Ministerstvo vnútra SR Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o reklame 1000 € 14.06.2018 KOBA STEEL s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva č. 58 046 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 5000 € 09.06.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 4,58 € 09.06.2018 Bernadeta Vašková Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 15,60 € 09.06.2018 Peter Brestovič Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 07.06.2018 Paulína Kopperová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0 € 07.06.2018 GEODETICCA, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o realizácii kanalizačnej prípojky č. 1468/2018/NSK 0 € 30.05.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo