Font

Zmluvy za rok 2016

 Zmluvný partnerNázov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH v €
Dátum účinnosti zmluvy
 

Pavol Priadka

Helena Priadková

Dodatok ku kúpnej zmluve   0 € 29.12.2016
 

Kosit, a.s.

Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo     24.12.2016
 

František Gajdoš

Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 24.12.2016
 

SPP - distribúcia, a.s.

Zmluva o zriadení vecného bremena     20.12.2016
 

Prima banka Slovensko, a.s.

Zmluva o grantovom účte     20.12.2016
 

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Dodatok č.1 ku Kontraktu č. TANS1600215   45,-€ 06.12.2016
 

Iveta Laská

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov     03.12.2016
 

U.S. Steel Košice, s.r.o.

Kontrakt č. TANS1600215   15,- € 29.11.2016
 

Emília Demková

Kúpna zmluva   10,53 € 29.11.2016
 

Zuzana Sajková

Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 25.11.2016
 

Futbalový klub FC Valaliky

Zmluva o poskytnutí  finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky   13.000 € 22.11.2016
 

František Moňok

Kúpna zmluva   17,94 € 19.11.2016
 

SPP - distribúcia, a.s.

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia     19.11.2016
 

Dychová hudba Valaliky

Zmluva o výpožičke     17.11.2016
 

Agro-Valaliky, a.s.

Kúpna zmluva   2.835 € 17.11.2016
 

Ing. Ladislav Popovič DEZIN

Nájomná zmluva č. 2/2016   197,11 € 16.11.2016
 

Ing. Ladislav Popovič DEZIN

Nájomná zmluva č. 1/2016   599,96 € 16.11.2016
 

Valéria Hudáková

Dodatok ku kúpnej zmluve     16.11.2016
 

František Oravec

Kúpna zmluva   2,72 € 16.11.2016
 

Slovenský vodohospodársky podnik,štátny podnik

Nájomná zmluva o nájme pozemku   136,88 € 16.11.2016
 

Východoslovenská distribučná,a.s.

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do DS č. 24ZVS0000017584T     11.11.2016
 

Východoslovenská distribučná,a.s.

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do DS č. 24ZVS0000017500O     11.11.2016
 

Slovenský zväz chovateľov,ZO SZCH Geča

Darovacia zmluva   100 € 09.11.2016
 

VVS, a.s.

Dodatok č. 1 k zmluve o VB č.569/191/2016/ÚP     09.11.2016
 

Margita Demková

Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 04.11.2016
 

Helena Zálehová

Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 04.11.2016
 

Katolícka univerzita v Ružomberku

Dohoda o spolupráci uzatvorená v zmysle §51 OZ     28.10.2016
 

ÚPSVaR

Dohoda č. 16/41/010/40     27.10.2016
 

ÚPSVaR

Dohoda č. 16/41/012/36     27.10.2016
 

Mária Hudyová

Kúpna zmluva   11,25 € 20.10.2016
 

Miroslava Stančíková

Kúpna zmluva   50 € 18.10.2016
 

Ministerstvo hospodárstva SR

Dodatok č. 1 k Správe z kontroly na mieste     15.10.2016
 

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Zmluva o pripojení k Informačnému systému     15.10.2016
 

Valéria Hudáková

Kúpna zmluva   10,53 € 08.10.2016
 

Štefan Kacvinský

Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 07.10.2016
 

Pavol Priadka

Helena Priadková

Kúpna zmluva   5000 € 06.10.2016
 

SPP - distribúcia, a.s.

Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia DS e.č. 1000310616     06.10.2016
 

Ing. Helena Szabóová

Zmluva o dielo č. 01/07/2016    1.000 € 05.10.2016
 

Ladislav Horváth, Ľubica Horváthová

Kúpna zmluva   1.560 € 05.10.2016
 

Fond na podporu umenia

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03674   1500 € 04.10.2016
 

Paulína Eliášová

Kúpna zmluva   41,63 € 01.10.2016
 

Fond na podporu umenia

Zmluva o poskytnutí FP č. 16-613-03588   1.200 € 01.10.2016
 

Ladislav Horváth

Ľubica Horváthová

Kúpna zmluva   1560 € 01.10.2016
 

Ministerstvo hospodárstva SR

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy 728/2015-2050-1200   411 021,22 € 01.10.2016
 

Kristína Fráterová

Zmluva o nájme hrobového miesta    33,20€ 27.9.2016
 

Ing. Miroslav Danko

Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva   100 € 24.9.2016
 

Jana Babjaková

Zmluva o krátkodobom nájme nevytových priestorov č.35/2016     24.9.2016
 

Katarína Cenknerová

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.34/2016     24.9.2016
 

ÚPSVaR

Dohoda č.28/§50j/NS/2016/ŠR16/41/50J/23     24.9.2016
 

Vincent Bučko

Kúpna zmluva   2,07 € 23.9.2016
  Jana Pronská Príkazná zmluva - prezentácia kníh a beseda   140,--€ 23.9.2016
  Zuzana Sajková Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 17.9.2016
  Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov     13.9.2016
  ÚPSVaR Dohoda číslo 140/§52a/2016/ŠR     13.9.2016
  Jana Pauliaková Kúpna zmluva   0,69 € 1.9.2016
  IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy Zmluva o dielo č.R_101/2016   25,09 € 31.8.2016
   Mária Kmecová Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 25.8.2016
  Alexander Horváth Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 23.8.2016
  Helena Horváthová Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 23.8.2016
  Marta Tóthová Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 20.8.2016
  Štefánia Opremčáková Príkazná zmluva     20.8.2016
  Anna Julenyiová Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 19.8.2016
  Ladislav Matula Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov     19.8.2016
  Kosit, a.s. Zmluva č. 49/2016/NO     01.09.2016
  Jozef Leško Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 08.08.2016
  Nové okno, s.r.o. Zmluva o dielo č. 2016/686   15.685,24 € 09.08.2016
  Slavka Peterčáková Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 05.08.2016
   Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva   100,- 04.08.2016
  Plynári, s.r.o. Zmluva o dielo č. 7/2016   13.909,409 € bez DPH 29.07.2016
  Zlata Vargová, Jaroslava Peterčáková, Dušan Kmec, František Sviatko Dodatok ku Kúpnej zmluve     29.07.2016
  adsupra, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb   100,-€ bez DPH/rok 28.07.2016
  SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o podmiekach rozšírenia distribučnej siete č. 1000310616- ul. Na Homôlke     26.07.2016
  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Kúpna zmluva   2.362,08 € 22.07.2016
 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Kúpna zmluva   393,68 € 22.07.2016
 

RWE  Gas Slovensko

Zmluva o združenej dodávke plynu   28,- €/MWh 01.09.2016
 

Tomáš Čigáš - STOMAX

Zmluva o dielo   11.665,60,- € 25.07.2016
 

Zlata Vargová

Jaroslava Peterčáková

Dušan Kmec

František Sviatko

Kúpna zmluva   417 € 20.07.2016
  BIXICO spol. s.r.o. Košice Zmluva o reklame   600 € 20.07.2016
  SOZA-Slovenský licenčná zmluva Hromadná licenčná zmluva VP/16/00091/001     19.07.2016
  Slávka Peterčáková Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20,-€ 14.07.2016
  Peter Arvai Kúpna zmluva   50,-€ 01.07.2016
  Kosit, a.s. Darovacia zmluva   201,16,- € 21.06.2016
  Ing. Kristína Jakabová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb   2.100,- € 18.06.2016
  NATUR-PACK, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov     16.06.2016
   Ján Mochnacký Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 11.06.2016
  AGRO-VALALIKY, a.s. Nájomná zmluva
  232,52 €/rok 11.06.2016
  Ján Arvai Kúpna zmluva   910,82 € 10.06.2016
  Bc. Miroslav Šlavka Kúpna zmluva   6200,00 € 07.06.2016
  Urad práce ,sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č 16/41/054/213-PZ   2.874,57 € 03.06.2016
  CBR, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 5/2016   2.391,31 € 02.06.2016
  Anton Michaľanský Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 30.05.2016
  VVS, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti 567/189/2016/ÚP     28.05.2016
  Pavol Eliaš Kúpna zmluva   23,25 € 27.05.2016
  Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva   100,- € 27.05.2016
  Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok k poistnej zmluve   130,05 € 26.05.2016
  Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva   416,50 € 26.05.2016
  VVS, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti 570/192/2016/ÚP     26.05.2016
  VVS, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti 569/191/2016/ÚP     26.05.2016
  VVS, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti 568/190/2016/ÚP     26.05.2016
  CASO TRADE, s.r.o. Zmluva o dielo   57.499,30 € 26.05.2016
  Mária Vargová Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 11.2.2015   187,28 20.05.2016
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 93/§52a/2016/ NP PZ VAOTP     19.05.2016
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice

Dohoda č.92/§52a/2016/NP PZ VAOTP     19.05.2016
 

Oto Ružička

Zmluva o nájme hrobového miesta   166,- 17.05.2016
 

CBR, s.r.o.

Zmluva o dielo   55.936,- 17.05.2016
 

Implementačná agentúra MPSVR SR

Dodatok k zmluve o spolupráci     17.05.2016
 

Verona Karelová

Božena Gazdagová

Marta Kyseľová

kúpna zmluva   402,75 13.05.2016
  Jolana Mértenová Kúpna zmluva   2,07 13.05.2016
  Koľajové a dopravné stavby s.r.o Košice Rámcová zmluva č. 07-05/16     10.05.2016
  Mária Vargová Kúpna zmluva   134,25 € 10.05.2016
  Margita Eliášová Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 29.04.2016
  regionPRESS, s.r.o. Zmluva o inzercii   22,68 € 25.04.2016
  Zuzana Kovácsová Kúpna zmluva   0,69 € 23.04.2016
  Mgr. Mária Vindtová Kúpna zmluva   4.248,68 € 22.04.2016
  VSD, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2016/241      21.04.2016
  Dušan Marťák Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2633035442   33,20 € 18.04.2016
  KP plus, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva     18.04.2016
  František Oravec Kúpna zmluva   24,49 € 19.04.2016
   Helena Zimmermannová Kúpna zmluva   3 €/ m2 15.04.2016
  Marta Drálová Kúpna zmluva   3 €/ m2 15.04.2016
  Miroslav Sviatko Kúpna zmluva   73,50 € 12.04.2016
  Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 36035 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR   3.000,- € 12.04.2016
  SLOVGRAM Zmluva v zmysle autorského zákona čš. 185/2015 č. 1612081     08.04.2016
  Helena Drotárová Zmluva o nájme hrobového miesta   33,20 € 05.04.2016
  FEREX, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie predmetu zákazky:Nákup smetných nádob na komunálny odpad     05.04.2016
  Futbalový klub FC Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku2016   5.000,- € 31.03.2016
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č. 1 k dohode č. 1/2015/§54-ŠnZ,15/41/054/86     30.03.2016
  Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva   150,- € 25.03.2016
  MVDr. Peter Sviatko, Csc., Margita Demková, Viera Anderovská Kúpna zmluva   55,13 € 25.03.2016
  Stolnotenisový oddiel Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2016   14.000,- € 17.03.2016
  SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO-30/2015/RCV  84/16/SPPD/CEZ     17.03.2016
  SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 30/2015/RCV  83/16/SPPD/CEZ   1,- € 17.03.2016
  Ministerstvo vnútra SR Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-KE-192/2016     15.03.2016
  Ultra Print, s.r.o. Zmluva o dielo   198,-€/jedno číslo časopisu 15.03.2016
  Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 29.04.2014     15.03.2016
  Marián Čekovský Zmluva o zorganizovaní kultúrneho/spoločenského podujatia   2.300,- 12.03.2016
  wanet, s.r.o. Zmluva o dielo č. 2016_02_16_MD_001    990,-€ 10.03.2016
  HC Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2016   5.500,- € 07.03.201
  Jozef Kyseľ Kúpna zmluva   34,99 € 04.03.2016
  TIP Slovakia, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov     01.03.2016
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 2/§50j/NS/2016/NP PZ VAOTP 16/41/50J/2     01.03.2016
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 19/§52a/2016/NP PZ VAOTP     01.03.2016
  Ing. Martin Gaško Darovacia zmluva     27.02.2016
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č. 1 k Dohode č. 49/§50j/NS/2015, 15/41/50J/46     25.02.2016
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/41/051/386     25.02.2016
  Prima banka Slovensko, a.s. Dohoda o ukončení Zmluvy o prevode platieb uskutočnených platobnými kartami     23.02.2016
  Implementačná agentúra MPSVaR SR Zmluva o spolupráci č. N20160204006     20.02.2016
  VSD,a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy     18.02.2016
  Imrich Jakab Zmluva o nájme hrobového miesta  

33,20 €

15.02.2016
  Slovenský pozemkový fond Kúpna zmluva č. 04029/2015-PKZ-K40715/15.00  

1.126,51 €

21.12.2015
  Alžbeta Zubková Zmluva o nájme hrobového miesta  

33,20 €

05.02.2016
  Soňa Matisová Zmluva o nájme hrobového miesta  

33,20 €

03.02.2016
  Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky  

52,83 €

03.02.2016
  Externé obstarávanie, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby  

2.000,-

30.01.2016
  Wolter Kluwer spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI  

399,- €/zriadenie

25,20 €/mesiac

29.01.2016
  Ing. arch. Viktor Malinovský Zmluva o dielo č. 02/2016   4.008,- € 28.01.2016
  Disig, a.s. Zmluva o vydaní a používaní KSC a služieb CA Disig č. 201600914   103,20 € 28.01.2016
  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zmluva o spolupráci č. 20160127006

 

    28.01.2016
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda č. 16/41/051/19     27.01.2016
  Ministerstvo vnútra Slovenskej rebupliky Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-959/2015     21.01.2016
  Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky   1.320,75 € 16.01.2016
  M & Z Consulting, s.r.o. Zmluva na poskytnutie služieb   5.988,- € 15.01.2016
  Jazero n.o. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky   52,83 € 09.01.2016
  RamontBuilding s.r.o. Zmluva o dielo   960 06.01.2016

Zmluvy za rok 2015

Zmluvy za rok 2014

Zmluvy za rok 2013

Zmluvy za rok 2012

Zmluvy za rok 2011

Zmluvy z predchádzajúceho obdobia nájdete TU.

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

Anglická verzia

Meniny

Včera : Kornélia
Dnes : Slávka
Zajtra : Judita
Pozajtra : Dagmara

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
december 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
5
7
8
10
12
14
15
17
19
21
22
24
25
26
28
29
30
31

Voľby 2017

volby 2017