Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2018 Dohoda č.18/41/054/385 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 0 € 20.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č.18/41/054/400 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 0 € 20.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov -spracovanie osobných údajov od dotkutých osôb na účely:vypracovania a evidencia projektového zámeru, spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok , zabezpečenia procesu verejného obstarávania. 0 € 23.10.2018 Euro Dotácie, a.s. Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/060/361 zo dňa 26.03.2018 0 € 23.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/060/360 zo dňa 26.03.2018 0 € 23.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/060/357 zo dňa 26.03.2018 0 € 23.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2018 3000 € 23.10.2018 Paradne ňevesti, o.z. Súbor na stiahnutie
2018 Kúpna zmluva 0,48 € 19.10.2018 Mária Bačová Súbor na stiahnutie
2018 Rámcová zmluva č. 6-9/18 - uloženie stavebného odpadu podľa cenníka € 14.09.2018 Koľajové a dopravné stavby Košice s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o sponzorstve - poskytnutie sponzorského príspevku 30 € 04.10.2018 V&VILIKUS s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o sponzorstve - poskytnutie sponzorského príspevku 100 € 04.10.2018 MUDr. Ján Janočko Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o sponzorstve - poskytnutie sponzorského príspevku 150 € 04.10.2018 VILE, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o sponzorstve - poskytnutie sponzorského príspevku 100 € 04.10.2018 Rastislav Hudák - RC profit Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o sponzorstve - poskytnutie sponzorského príspevku 100 € 04.10.2018 PRAMEŇ ZDRAV spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o sponzorstve - poskytnutie sponzorského príspevku 100 € 04.10.2018 Alžbeta Matisová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o sponzorstve - poskytnutie sponzorského príspevku 500 € 04.10.2018 SABEX + spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o sponzorstve - poskytnutie sponzorského príspevku 400 € 04.10.2018 LAMI BP spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2018 Dohoda č. 18/41/050/90 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 0 € 29.09.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 27.09.2018 Anna Bačová Súbor na stiahnutie
2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 27.09.2018 Anna Bačová Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo