Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Farnosť Všetkých svätých

Search Our Site

Duchovný otec:

Mgr.Peter Čorba                                                  

 

Kaplán:

PhDr. PaeDr. Edvin Berger, JCD.

 


Adresa:
Hlavná 145
044 13 Valaliky
Tel.č.: 055/69 99 828
 
E-mail:  valaliky@rimkat.sk

bulltén máj 2022

 

Usmernenia správcu farnosti Všetkých svätých v čase pandémie 

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platia od 12.1. 2022 nové pravidlá, ktoré sa týkajú slávenia verejných bohoslužieb. Na verejné bohoslužby na Slovensku môže prísť viac ľudí, naďalej však v režime OP (Očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných 180 dňoch.)

Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí, namiesto doterajších 30. Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kosola ( t.j. šachovnicové sedenie) , pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity (t.j. šachovnicové sedenie v každom druhom rade).

Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom.

Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí - svätej spovede či svätého prijímania - po osobnom dohovore s kňazom.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
■ Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: dýcacie cesty musia byť prekryté respirátorom, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

■ V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

■ Nahlásenie krstu, pohrebu a vybaviť úradné doklady je možné v kancelárii farského úradu. Odporúčame telefonicky sa dohodnúť s duchovným otcom natelefónnom čísle 0556999828

■ Všetky pastoračné aktivity sú do zrušenia zákazu verejného zhromažďovania odložené! Prípadné otázky a bližšie informácie podá duchovný otec na farskom telefónnom čísle. Veríme, že v dohľadnom čase bude dovolené verejné slávenie sv. omší a aj iné farské pastoračné aktivity s väčším počtom prítomných.

opatrenia čítaj tu:

Mgr. Peter Čorba

 

História farnosti

Listina z roku 1280, ktorú vydal jasovský konvent, spomína zem Kokšov (starý názov obce Valaliky), kde sa nachádza kostol a panská kúria. Neskôr v súpise pápežských desiatkov z roku 1332-1337 sa spomína naša obec pod maďarským názvom Mendescend (Všechsvätých), podľa patrocínia farského kostola. Farnosť Valaliky patrila od svojho vzniku do Jágerského biskupstva a od roku 1804 do biskupstva Košického. A od druhej svetovej vojny znova patrila do Jágerského arcibiskupstva až do roku 1977, kedy Valaliky patrili pod arcibiskupstvo so sídlom v Trnave a od roku 1995 patrí do Košického arcibiskupstva.História kostolov

Vo Valalikoch sa nachádzal románsky kostol z 12. stor. Neskôr sa spomína drevený gotický kostol a následne murovaný kostol, ktorý do roku 1695 používali kalvíni a mal pred sebou postavenú drevenú zvonicu. Pod kostolom sa nachádzala krypta. Kvôli veľkému počtu veriacich došlo k výstavbe kostola v neskoro barokovom a ranoklasicistickom slohu, ktorý bol dokončený v roku 1786. Odvtedy prešiel niekoľkými rekonštrukciami a po poslednej interiérovej oprave bol 1. 9. 2006 vysvätený. V roku 2011 bol zrekonštruovaný exteriér. Kostol je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok Slovenska.Cirkevné budovy

Kanonická vizitácia z roku 1701 uvádza, že fara ako taká neexistuje, lebo farár býva v škole, ale už v roku 1734 sa spomína akýsi farský dom blízko kostola. K nemu patrila aj pivnica a stodola, tri maštale a kočiareň. Tzv. stará fara, ktorá sa nachádza pri kostole je z roku 1786 a má svoju historickú hodnotu. Nová fara, kde sídli Farský úrad Valaliky je z roku 1970 a prešla generálnou opravou.

Z roku 1701 pochádza zmienka o farskej škole, ktorá slúžila širokému okoliu a býval v nej aj učiteľ. Z neskoršieho obdobia sa spomína skromný byt nového učiteľa v Košťanoch a v roku 1771 sa spomína cirkevná škola s bytom učiteľa a okolo roku 1810 stála škola a byt jej správcu v miestach súčasného klubu seniorov. Medzi rokmi 1810 až 1869 bola postavená cirkevná škola na Kostolnej ulici 10, kde dnes sídli ZUŠ.

V 19. storočí vznikla aj ďalšia cirkevná škola na území Košťan a to v budove, ktorá patrila kňazskému semináru v Košiciach. Dnes sa v nej nachádza predajňa textilu.

Z roku 1868 sa vo farnosti nachádza zvonica, ktorá bola prenesená a dnes stojí na Zvoničnej ulici, avšak kvôli „šikovným“ zlodejom sa v nej nenachádza zvon. Štyri zvony sa nachádzajú v kostolnej veži a najstarší poškodený zvon z roku 1851 sa nachádza v budove novej fary a je zapísaný v zozname pamiatok.Filiálky

Farnosť Všetkých svätých patrí do Rímskokatolíckej Cirkvi, Arcibiskupstvo Košice, Dekanát Košice - juh. Valaliky je farnosť do ktorej patria dve filiálne obce Geča a Kokšov - Bakša. Na území farnosti sa nachádzajú dva filiálne kostoly zasvätené Panne Márii. V Geči kostol Narodenia Panny Márie dokončený a vysvätený 16.11.1997 a v Kokšove – Bakši sa nachádza kostol vystavaný v rokoch 1949-52 a vysvätený po rekonštrukcii 25. 10. 2003. K farnosti patria aj dve kaplnky v Geči, a to v kaštieli s patrocíniom Narodenie Panny Márie a na gečanskom cintoríne s patrocíniom Premenenie Pána.Osobnosti farnosti

Prvým spomínaným kňazov farnosti bol Ján z Kokšova (1333). Významnými  kňazmi boli aj Štefan Šimkovič (1931-1950), Štefan Hlaváč )1951-1952), meno ktorého nesie aj park pred kostolom a má tam aj svoj pamätník. Elemír Nikel (1952-1998) pôsobil vo farnosti najdlhšie a tak si zaslúžil aj úctu a vďaku všetkých veriacich. V rokoch 1969 – 1973 vo farnosti pôsobili rehoľné sestry sv. Kríža a v rokoch 1997-2003 tu mali kláštor sestry Služobnice Ducha Svätého.


dsc_0110
dsc_0110 dsc_0110
dsc_0111
dsc_0111 dsc_0111
dsc_0112
dsc_0112 dsc_0112
dsc_0113
dsc_0113 dsc_0113
dsc_0114
dsc_0114 dsc_0114
dsc_0115
dsc_0115 dsc_0115
dsc_0116
dsc_0116 dsc_0116
dsc_0117
dsc_0117 dsc_0117
dsc_0118
dsc_0118 dsc_0118

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo