Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Kontakt

Search Our Site

OBEC VALALIKY

Poľná 8
044 13 Valaliky

Starosta obce:

Ing. Štefan Petrik
T. č. 055/202 89 50, 0903 644 027
petrik.stefan@valaliky.sk

Valaliky Industrial Park

Dominika Kmecová

t.č. 055/202 89 59

web: www.valaliky.eu

Prednostka úradu:

Ing. Mgr. Jana Pelegrin
T. č. 055/202 89 57
pelegrin.jana@valaliky.sk

Zástupca starostu obce:

Ing. Ondrej Palenčár
T. č. 0903 515 870

Sekretariát:

Ing. Zuzana Karaffová 

T. č. 055/6999 804
obec@valaliky.sk

Referát vymáhania daňových pohľadávok:

Ing. Nikola Lukáčová

T.č. 055/202 89 58

nikola.lukacova@valaliky.sk 

Referát daní a poplatkov:

T.č. 055/202 89 54

Ing. Lenka Buzogová 
poplatky@valaliky.sk

Martina Demková

dane@valaliky.sk

Matričný úrad a referát evidencie obyvateľstva:
Ing. Gabriela Lukáčová
T.č. 055/202 89 53
socuvkova.gabriela@valaliky.sk

Referát sociálnych vecí:
Mgr. Kvetoslava Bakšiová
T.č. 055/202 89 55
baksiova.kvetoslava@valaliky.sk

Terénne sociálne pracovníčky:
PhDr. Ivana Demeterová, Emília Sviatková, Erika Peterčáková
T.č. 055/6999 829, 0903 910 139
tspvalaliky@gmail.com

Referát účtovníctva a ekonomiky
Ing. Marcela Šutöová
T.č. 055/202 89 51
sutoova.marcela@valaliky.sk

Referát personálny
Ing. Miriama Hakelová, PhD.
T.č. 055/202 89 56
miriama.hakelova@valaliky.sk

Referát kultúry, knižnica , rozhlas, prenájom miestností, trhové miesta:
Martina Matiová
T.č. 055/202 89 52
kultura@valaliky.sk

Stavebný úrad:
Ing. Monika Čuláková
T.č. 055/6999 018
culakova.monika@valaliky.sk

Prevádzka Valaliky:
Štefánia Diabolková
T.č. 055/6999 824, 0903 721 158
diabolkova.stefania@gmail.com

Jedáleň:
Veronika Pošiváková
T.č. 055/6997 764
jedalen@valaliky.sk

Základná škola Valaliky:
T.č. 055/309 98 85
zsvalaliky@gmail.com

Základná umelecká škola Valaliky:
T.č. 055/6999 810
zusvalaliky@gmail.com

Materská škola Valaliky - Poľná:
T.č. 055/6999 937

Materská škola Valaliky - Buzice:
T.č. 055/6999 854

Pošta Valaliky:
T.č. 055/6999 800

Farský úrad Valaliky:
T.č. 055/6999 828

Pohrebná služba Valaliky:
T.č. 055/6999 641, 0907 301 332

Poruchová služba VSE (elektrárne):
T.č. 0800 123 332

Poruchová služba SPP (plynárne):
T.č. 0850 111 727

Poruchová služba VVS (vodárne)
T.č. 055/6427 507

Tiesňová linka (polícia, hasiči, rýchla zdravotná pomoc)
T.č. 112

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo