Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Hlásenie pobytu

Search Our Site

 

Ing. Gabriela Lukáčová

Tel. č.: 055/202 89 53
e-mail: socuvkova.gabriela@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 17.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 13.00 h  


Potvrdenie o trvalom pobyte
Prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt
Odhlásenie z trvalého pobytuPotvrdenie o trvalom pobyte

Vydáva sa na účely spojené s:
- vybavovaním občianskeho preukazu
- iné (napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľ, súdy), správny poplatok: 5 €

Prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt

K prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt žiadateľ predloží doklady:
- platný občiansky preukaz občana, ktorý sa chce prihlásiť na trvalý pobyt
- doklad o vlastníctve, alebo spoluvlastníctve budovy
- súhlas vlastníkov, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy s osvedčeným podpisom

- za občana mladšieho ako 18 rokov (alebo pozbaveného na právne úkony) súhlas zákonného zástupcu, alebo opatrovníka

- rodný list dieťaťa.
Na prechodný pobyt sa prihlasuje žiadateľ na dobu určitú, t.j. 5 rokov. Prechodný pobyt sa končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.
Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom, alebo prechodnom pobyte: 5 €.

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan je odhlásený z trvalého pobytu na základe odhlasovacieho lístka, doručeného obecnému úradu z miesta, kde sa občan prihlásil na nový trvalý pobyt.                                                                                                    

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Na základe žiadosti vlastníka obec môže zrušiť trvalý pobyt po predložení:

- dokladu totožnosti vlastníka a listu vlastníctva.

 

Rozhodnutie o určení, zmene, zrušení súpisného a orientačného čísla

Rozhodnutie sa vydáva na základe predloženia:

- listu vlastníctva k nehnuteľnosti,
- kolaudačného rozhodnutia,
- povolenie na odstránenie stavby,
- kópia z katastrálnej mapy.
- geometrický plán.Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Pre zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov je potrebné podať žiadosť o zapísanie do evidencie.
Správny poplatok: 6,50 €


Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo