Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Miestne dane, poplatky

Search Our Site

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020:obec@valaliky.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020: obec@valaliky.sk

Plocha na vylepovanie plagátov pre voľby do NR SR 2020.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností:

Menovanie zapisovateľov Okrskových volebných komisii:

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia:

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:

INFORMÁCIE PRE VOLIČA:

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: obec@valaliky.sk

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo