Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Prenájom priestorov

Search Our Site

 

Organizácia kultúrnych podujatí.

Martina Matiová

Tel. č.: 055/202 89 52
e-mail: matiova.martina@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

 

Valalický jarmok 2020 usporiadame v sobotu 13.6.2020 od 15.00 - 20.00 hod. Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek a občerstvenia) na jarmoku sú povinní do 1.6.2019 zaslať vyplnenú,podpísanú prihlášku  a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov  (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018) kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (4,-- eur/m). Poradie stánkov sa určuje podľa dátumu zaplatenia poplatku za verejné priestranstvo. Nie podľa dátumu prijatia prihlášky!  Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval). Z kapacitných dôvodov nie je možné poskytnúť priestor pre ďalší výčap.

Číslo účtu na zaplatenie poplatku za verejné priestranstvo počas príležitostného trhu (jarmoka/odpust) vo výške 4 €/m²:IBAN VUB: SK10 0200 0000 0000 1712 7542. Ako variabilný symbol uveďte vaše IČO.

 (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018)

Valalický odpust sa koná vo štvrtok 1.11.2019 na Športovej ulici (5 m od začiatku Hlavnej ulice). Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek) v čase odpustu sú povinní do 1.10.2019 zaslať vyplnenú,podpísanú prihlášku  a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov  (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018) kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (4,-- eur/m). Poradie stánkov sa určuje podľa dátumu zaplatenia poplatku za verejné priestranstvo. Nie podľa dátumu prijatia prihláškyOrganizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval) a počtu stánkov. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky tu:

 Poplatok za užívanie priestoru trhoviska počas roka sa určuje podľa plochy, ktorú predajca využíva na predajné účely, a to:

a) pri ploche do 5 m2 sa určuje poplatok 4 €/deň

b) pri ploche do 10 m2 sa určuje poplatok 6 €/deň

c) pri ploche do 20 m2 sa určuje poplatok 12 €/deň

d) pri ploche nad 20 m2 sa určuje poplatok 20 €/deň.

Sadzobník poplatkov za prenájom priestorov: 

1. 

Poplatok za užívanie (na komerčné účely):

zasadačka (1 hodina) 10 €
    veľká sála ( 1 deň ) 100 €
    za kultúrne a športové akcie za 1 hod. 10 €
2. Poplatok za užívanie KD a kuchyne kar 17 €
    oslavy do počtu osôb 30 do 20.00 hod. 50 €
    oslavy do počtu osôb 60 do 20.00 hod. 100 €
    za ples a zábavu:  
    pre organizácie pôsobiace v obci 200 €
    pre organizácie pôsobiace mimo obce 300 €
    za svadbu alebo oslavu nad 60 osôb alebo do počtu 60 osôb trvajúcu dlhšie ako do 20.00 hod.:  
    - do 100 osôb 220 €
    - od 101 - 150 osôb 260 €
    - od 151 - 200 osôb 300 €
    - od 201 - 250 osôb 340 €
    za každý ďalší deň 100 €
3. Poplatok za rezerváciu KD, ktorý sa odpočíta od príslušného poplatku. V prípade zrušenia akcie je tento poplatok nevratný 50€
4. Kaucia za používanie kuchyne a KD. V prípade odovzdania kuchyne a KD v nevyhovujúcom stave (špinavý riad, nečistota) je tento poplatok nevratný. 50€
5. Poplatok za používanie klimatizácie v skladoch pri veľkej sále (na koláče) 10€

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2017 o úhradách za služby poskytované obcou  Valaliky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky tu:

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo