Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Prenájom priestorov

Search Our Site

 

 

Organizácia kultúrnych podujatí.

Martina Matiová

Tel. č.: 055/202 89 52
e-mail: matiova.martina@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 17.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 13.00 h  

Valalický jarmok  2022 usporiadame pravdepodobne v sobotu  11.6.2022 od 13.00 - 19.30 hod. Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek a občerstvenia) na jarmoku sú povinní od 1.4.2022 do 1.6.2022 zaslať vyplnenú,podpísanú prihlášku  a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov  (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018) kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (4,-- eur/m2). Poradie stánkov sa určuje podľa dátumu zaplatenia poplatku za verejné priestranstvo. Nie podľa dátumu prijatia prihlášky!  Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval). Z kapacitných dôvodov nie je možné poskytnúť priestor pre ďalší výčap.

Číslo účtu na zaplatenie poplatku za verejné priestranstvo počas príležitostného trhu (jarmoka/odpust) vo výške 4 €/m²:IBAN VUB: SK10 0200 0000 0000 1712 7542. Ako variabilný symbol uveďte vaše IČO.

 

 (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018)

 

Valalický odpust

- sa uskutoční 1.11.2022 , príležitostný trh sa uskutoční na dopravnom ihrisku (za Zdravotným strediskom). Na Športovej ulici je zákaz predaja. 

Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek a občerstvenia) v čase odpustovej slávnosti sú povinní od 1.4.2022 do 1.10.2022 zaslať vyplnenú,podpísanú prihlášku  a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov  (Príloha č. 3 k VZN č. 3/2018) kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (4,-- eur/m2). Poradie stánkov sa určuje podľa dátumu zaplatenia poplatku za verejné priestranstvo. Nie podľa dátumu prijatia prihlášky!  

Číslo účtu na zaplatenie poplatku za verejné priestranstvo počas príležitostného trhu (jarmoka/odpust) vo výške 4 €/m²:IBAN VUB: SK10 0200 0000 0000 1712 7542. Ako variabilný symbol uveďte vaše IČO.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky tu:

 

 Poplatok za užívanie priestoru trhoviska počas roka sa určuje podľa plochy, ktorú predajca využíva na predajné účely, a to:

a) pri ploche do 5 m2 sa určuje poplatok 4 €/deň

b) pri ploche do 10 m2 sa určuje poplatok 6 €/deň

c) pri ploche do 20 m2 sa určuje poplatok 12 €/deň

d) pri ploche nad 20 m2 sa určuje poplatok 20 €/deň.

Sadzobník poplatkov za prenájom priestorov: 

1. Priestory na komerčné využitie:  

 a)

zasadačka (1 hodina) 10 €
 b) kulturný dom za 1 deň 100 €
 c) za kultúrne a športové akcie za 1 hod. 10 €
2. Priestory kultúrneho domu a kuchyne:  
a) kar 20 €
 b) oslava do 30 osôb do 20.00 hod. 50 €
 c) oslava do 60 osôb do 20.00 hod. 100 €
 d) oslava do 60 osôb po 20.00 hod.  150 €
 e) svadba, oslava od 61 do 100 osôb 220 €
 f) svadba, oslava od 101 do 150 osôb 260 €
 g) svadba, oslava od 151 do 200 osôb  300 €
 h) svadba, oslava od 201 do 250 osôb 340 €
 i)

oslava, svadba podľa písm. d),e),f),g), tohto bodu, ktorá pokračuje

po 9.00 hod následujúci deň maximálne do 15.00 hod.

100 €
 j) ples, zábava pre organizácie so sídlom v obci Valaliky 200 €
 k) ples, zábava pre organizácie so sídlom mimo obce Valaliky 300 €
 l) poplatok za rezerváciu termínu oslavy, svadby podľa písm. b) až g) tohto bodu 50 €
m)

odovzdanie kuchyne po ukončení oslavy, svadby podľa písm. b) až g) tohto bodu

v nevyhovujúcom stave (špinavý riad, nečistota)

50 €
n) klimatizácia v sklade pri Kultúrnom dome (na koláče) 10 €
o) zapožičanie obrusov, za 1ks obrus nad 2m 1,50 €

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č.2/2020 o úhradách za služby poskytované obcou  Valaliky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky tu:

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo