Prenájom priestorov

Search Our Site

 

Organizácia kultúrnych podujatí.

Martina Matiová

Tel. č.: 055/202 89 52
e-mail: matiova.martina@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

Oslavu 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Valaliky usporiadame v sobotu 16.6.2018 od 15.00 - 20.00 hod. Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek a občerstvenia) na jarmoku sú povinní do 1.6.2018 zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku a kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné do 1.6.2018 zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (2,-- eur/m). Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval). Z kapacitných dôvodov nie je možné poskytnúť priestor pre ďalší výčap.

Prihláška na Oslavu 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Valaliky tu:

Upozornenie: Valalický odpust sa koná vo štvrtok 1.11.2018 na Športovej ulici (5 m od začiatku Hlavnej ulice). Záujemcovia o predaj (cukroviniek,suvenírov ,bižutérie, hračiek) v čase odpustu sú povinní do 1.10.2018 zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku a kópie požadovaných dokumentov. Zároveň je potrebné do 1.9.2018 zaplatiť daň za prenájom verejných priestranstiev (2,-- eur/m). Organizátor si vyhradzuje právo výberu sortimentu (aby sa jeden druh neopakoval).

Prihláška na Valalický odpust 2018 tu:

Sadzobník poplatkov za prenájom priestorov: 

1. 

Poplatok za užívanie (na komerčné účely):

zasadačka (1 hodina) 10 €
    veľká sála ( 1 deň ) 100 €
    za kultúrne a športové akcie za 1 hod. 10 €
2. Poplatok za užívanie KD a kuchyne kar 17 €
    oslavy do počtu osôb 30 do 20.00 hod. 50 €
    oslavy do počtu osôb 60 do 20.00 hod. 100 €
    za ples a zábavu:  
    pre organizácie pôsobiace v obci 200 €
    pre organizácie pôsobiace mimo obce 300 €
    za svadbu alebo oslavu nad 60 osôb:  
    - do 100 osôb 220 €
    - od 101 - 150 osôb 260 €
    - od 151 - 200 osôb 300 €
    - od 201 - 250 osôb 340 €
    za každý ďalší deň 100 €
3. Poplatok za rezerváciu KD, ktorý sa odpočíta od príslušného poplatku. V prípade zrušenia akcie je tento poplatok nevratný 50€
4. Kaucia za používanie kuchyne a KD. V prípade odovzdania kuchyne a KD v nevyhovujúcom stave (špinavý riad, nečistota) je tento poplatok nevratný. 50€
5. Poplatok za používanie klimatizácie v skladoch pri veľkej sále (na koláče) 10€

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2017 o úhradách za služby poskytované obcou  Valaliky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Valaliky a jeho príloha č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci Valaliky.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo