Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Školská jedáleň

Search Our Site

Vedúca školskej jedálne: Veronika Pošiváková 

Tel. č. 055/69 97 764

e-mail: jedalen@valaliky.sk

 Školská jedáleň zabezpečuje prípravu stravy pre žiakov Materskej školy Valaliky a Základnej školy Valaliky. Bližšie informácie získate v VZN Obce Valaliky č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ValalikyPráca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo