Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Klub seniorov

Search Our Site33 clenovia vyboruKlub seniorov Valaliky bol založený 28. decembra 2006. Počet členov na začiatku činnosti  bol 56. V roku 2018 má náš klub už 84 členov. Činnosť riadi výbor, ktorého členovia boli zvolení hneď pri 1. stretnutí. Pracujú v ňom Mgr. Mária Ondrušková, Jolana Takáčová, Eva Vyrostková, Marta Bakšiová, Zuzana Roková, Ján Domanič a Margita Papcúnová. Klub sídli v budove na Hlavnej ulici (za ZŠ Valaliky). Jeho členovia sa stretávajú raz mesačne. Činnosť je zameraná na vzdelávanie formou prednášok, tvorivé dielne, šport, návštevy divadelných predstavení, poznávacích zájazdov....

1   A zase oslavujú. Povedali by ste si pri pohľade na stoly s občerstvením. Áno. Aj. No bola to príležitosť pre členov klubu zasa sa stretnúť, porozprávať sa o všeličom. Veď, kedy je to možné? Iba vtedy, keď všetci sedia za jedným stolom. Nesmel chýbať ani pán starosta našej obce, ktorý si ozaj nájde chvíľku a zavíta medzi skôr narodených. Tentoraz blahoželal pani Márii Domaničovej a pánu Milanovi Naďovi k ich okrúhlym narodeninám. Pri každom stretnutí si seniori často robia "plány práce". Pani Jolana Takáčová oboznámila svojich priateľov s podujatiami, ktoré si mohli odsúhlasiť, alebo aj nie. Prišla totiž s návrhom absolvovať pešiu túru a aj jesenný výlet autobusom. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že je ešte treba využiť pekné jesenné dni. Prajeme všetkým veľa zdravia, aby svoje plány uskutočnili.

27

Strážky - vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie Bratislava, bolo ďalším cieľom členov klubu seniorov. Sú tu umiestnené expozície historického nábytku, interiérových predmetov a  umeleckých remesiel , historická knižnica, Expozícia- Ladislav Medňanský, Expozícia slovenského sochárstva 20. storočia. Celý objekt dýchal dávnou minulosťou.

    21

Fašiangy, Turice, veľká noc ide, kto.... Určite túto pesničku mnohí poznajú. No nielen táto sa niesla vo veľkej sále obecného úradu. Totiž. Stretli sa tu seniori na fašiangovom posedení. Nálada bola výborná. Pomohla aj harmonika Ing. Milana Tótha, ktorý zahral všetko, čo si prítomní zaželali.  Ing. Štefan Petrík,starosta obce, už tradične nesmel chýbať medzi seniormi, ktorí ho pri každej príležitosti radi medzi seba pozývajú. 

1Z príležitosti osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci klub seniorov navštívili ich rovesníci z družobných miest Košťany nad Turcom a Košťany v Čechách. Bolo to veľmi milé stretnutie. Veď od ich poslednej návštevy uplynuli už tri roky.  Pri pohľade na nástenku v klube, kde boli na fotografiách zachytené momentky z ich priateľských stretnutí, si s radosťou zaspomínali. V družnej debate si navzájom vymieňali svoje skúsenosti. Samozrejme nechýbali ani smelé plány činnosti do budúcna. Členov klubu a ich priateľov svojimi veselými tónmi potešila aj harmonika pána Milana Tótha. Lúčili sa s prianim skorého stretnutia, tentoraz v Košťanoch nad Turcom.

1

V Štátnom divadle v Košiciach hosťovalo Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi. Predstavilo sa hrou Škriepky na korze od Carla Goldoniho. Zúčastnili sa jej aj seniori z klubu. Neoľutovali. Táto komédia bola plná lásky, žiarlivosti a susedských hádok. Konečne tak, ako to v živote býva. Z predstavenia odchádzali s pocitom krásneho kultúrneho zážitku.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo