Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Klub seniorov

Search Our Site

V predvianočnom čase si seniori slávnostným posedením pripomenuli 10 rokov svojej činnosti. A tá bola ozaj bohatá či na poli kultúrnom, spoločenskom, alebo športovom. Na začiatku sme si zvolili organizačný tím, ktorý zabezpečuje  účasť na podujatiach a propagáciu práce v klube. Pani Mgr. Mária Ondrušková viedla a naďalej bude viesť kroniku, pani Zuzana Roková je dvornou fotografkou, pani Eva Výrostková pracuje v redakčnej rade Valalických noviniek, kde pravidelne informuje čitateľov o fungovaní a nových nápadoch členov klubu. 

 Pani Jolana Takáčová sa organizačne podieľa na seniorských výjazdoch do sveta, pani Mária Peterčáková zabezpečuje bezchybný chod kuchyne, pani Marta Bakšiová má na starosti písomnosti. Pán Ján Domanič zabezpečuje dopravu a pani Margita Papcunová úzko spolupracuje s kuchyňou.Samozrejme nebyť všetkých členov, nebol by ani bohatý život v klube.

Život je tu  ozaj pestrý. Vydarená bola Akadémia tretieho veku, zvlášť sme pyšní na zorganizovanie olympijských hier, bálu seniorov, výletov po našom krásnom Slovensku. Bolo a dúfame, že ešte bude toho oveľa viac zaujímavého. Na slávnosti v kultúrnom dome vo Valalikoch bol prítomný aj starosta obce Ing. Štefan Petrík, ktorý sa všetkým poďakoval za aktivitu a vtipne dodal:" Budem veľmi rád, keď sa aj ja raz v seniorskom veku záčastním takýchto výletov, tvorivých dielní..... Už teraz sa na to chystám.". Všetkým členom poprial zdravie, šťastie, pokoj a lásku. Malým vianočným vinšom umocnil slávnostnú atmosféru. Tak teda. Veľa zdravia a veľa elánu do ďalších rokov, milí naši seniori.

text: Eva Výrostková

foto: Zuzana Roková

uveges
uveges uveges

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo