Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Klub seniorov

Search Our Site33 clenovia vyboruKlub seniorov Valaliky bol založený 28. decembra 2006. Počet členov na začiatku činnosti  bol 56. V roku 2018 má náš klub už 84 členov. Činnosť riadi výbor, ktorého členovia boli zvolení hneď pri 1. stretnutí. Pracujú v ňom Mgr. Mária Ondrušková, Jolana Takáčová, Eva Vyrostková, Marta Bakšiová, Zuzana Roková, Ján Domanič a Margita Papcúnová. Klub sídli v budove na Hlavnej ulici (za ZŠ Valaliky). Jeho členovia sa stretávajú raz mesačne. Činnosť je zameraná na vzdelávanie formou prednášok, tvorivé dielne, šport, návštevy divadelných predstavení, poznávacích zájazdov....

58Ten, kto má rád kvety a prácu v záhrade, neodmietol ponuku navštíviť medzinárodné podujatie Flóra v Bratislave. Toto skonštatovali seniori, ktorí si s veľkým záujmom pozreli tie najfantastickejšie druhy drevín a kvetov. Mnohí z nich si odrody rastlín priniesli aj domov, aby si sprestrili svoje záhradky o nové druhy.

25

Určite mi dáte za pravdu, že orchidey patria medzi najkrajšie exotické kvety. Starostlivosť o ne je náročná. O tom by vedeli rozprávať seniorky, ktoré majú veľkú záľubu v ich prestovaní.

5

Čas Vianoc je tu. Členovia klubu si ho spríjemnili milým posedením pri vianočnom stromčeku. V kultúrnom dome vo Valalikoch sa stretli plní hrejivých slov a úsmevov. Veď nastáva čas pokoja a radosti. Ani tentoraz pán starosta neodmietol pozvanie. Poprial všetkým príjemné sviatky a zároveň zablahoželal jubilantkám Marte Bakšiovej a Márii Hudyovej. Vyslovil aj vďaku za veľkú pomoc na podujatí Valalická krojovaná paráda. Pri dobrej večeri, za ktorú sa všetci prítomní poďakovali Ferkovi Feketemu, jeho manželke Dominike a Beáte Molitorisovej, sa všetci rozhovorili s úprimným srdcom a láskavosťou.

26

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia. Vedia to aj naši seniori, ktorí si pár dní pred Popolcovou stredou dali rande vo svojom klube. A nebolo to len také hocijaké. Jeden z členov klubu oslavoval svoje okrúhle narodeniny. Pán František Sviatko bol ten oslávenec, ktorému všetci prítomní priali len to najlepšie. Ku gratulantom sa pripojil aj starosta obce pán Štefan Petrík. Nálada bola výborná. Každý priniesol čo - to na ochutnanie. Nechýbali ani tradičné fašiangové sladké pokušenia - šišky a fánky (čeregy). Na záver tohoto milého posedenia si všetci priali, aby sa takto o rok na Fašiangy v zdraví a v pohode stretli.

1Polícia radí seniorom. Takýto názov nieslo priam priateľské posedenie členov klubu s kpt. Mgr. Danielou Šemegdovou. Oboznámila ich s najdôležitejšími podmienkami ako sa nestať obeťou podvodníkov, zlodejov a špekulantov. Prednášajúca nielen odborne, ale aj laicky trpezlivo vysvetľovala rôzne postupy obrany voči týmto nebezpečným ľuďom. Seniori sa  do tejto debaty aktívne zapájali. Na záver tohoto vydareného podujatia každý z účastníkov obdržal reflexné prvky.

text: Eva Výrostková, foto: Zuzana Roková

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo