Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Klub seniorov

Search Our Site33 clenovia vyboruKlub seniorov Valaliky bol založený 28. decembra 2006. Počet členov na začiatku činnosti  bol 56. V roku 2018 má náš klub už 84 členov. Činnosť riadi výbor, ktorého členovia boli zvolení hneď pri 1. stretnutí. Pracujú v ňom Mgr. Mária Ondrušková, Jolana Takáčová, Eva Vyrostková, Marta Bakšiová, Zuzana Roková, Ján Domanič a Margita Papcúnová. Klub sídli v budove na Hlavnej ulici (za ZŠ Valaliky). Jeho členovia sa stretávajú raz mesačne. Činnosť je zameraná na vzdelávanie formou prednášok, tvorivé dielne, šport, návštevy divadelných predstavení, poznávacích zájazdov....

Je už príjemne teplo a tak sme sa vybrali na výlet. Záujem bol veľký. Navštívili sme mesto Kežmarok. Je to historické centrum regiónu Spiša.Boli sme na jednom z najväčších zámkov na Slovensku. Je zaujímavo riešený, zachovalý. Taktiež sme navštívili dva historické reformované kostoly.

 Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia. Touto piesňou sa členovia klubu lúčili s fašiangovým obdobím. Ich stretnutie bolo ozaj slávnostné. Prečo? Nuž mali medzi sebou oslávencov.

V predvianočnom čase si seniori slávnostným posedením pripomenuli 10 rokov svojej činnosti. A tá bola ozaj bohatá či na poli kultúrnom, spoločenskom, alebo športovom. Na začiatku sme si zvolili organizačný tím, ktorý zabezpečuje  účasť na podujatiach a propagáciu práce v klube. Pani Mgr. Mária Ondrušková viedla a naďalej bude viesť kroniku, pani Zuzana Roková je dvornou fotografkou, pani Eva Výrostková pracuje v redakčnej rade Valalických noviniek, kde pravidelne informuje čitateľov o fungovaní a nových nápadoch členov klubu. 

     Vysoké Tatry. Destinácia, ktorú členovia klubu seniorov často navštevujú. Tentoraz ich cieľom bol Hrebienok. Ani chladné a veterné počasie ich od tohto zámeru neodradilo. Iste už každý počul o „ľadovom kráľovstve“, ktoré tam vytvorili šikovné ruky sochárov. Táto nádhera zo snehu a ľadu im nesmela ujsť. S veľkým rešpektom si poprezerali ľadovú krásu. 

     V mesiaci máj sme mali milú slávnosť. Pán starosta a všetci členovia klubu zablahoželali dvom jubilantkám , pani  Šimkovej a pani Hudyovej, k životnému jubileu. Po tejto milej chvíľke sme si, ako už tradične v našom klube, opekali slaninku a klobásku. Nálada bola vynikajúca. Stretnutia pri ohníku patria v našom klube medzi najobľúbenejšie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo