Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Paradne ňevesti

Search Our Site

PC140124OZ Paradne ňevesti reprezentuje obec Valaliky na rôznych kultúrnych a folklórnych podujatiach. Ich prvou akciou v roku 2019 bol krst ich nového CD - Od adventu do vianoc.V máji ich Abnovské kultúrne centrum pozýva do Bidoviec na 10.výročie KCA ako víťazov Dargovskej ruže vo Svinici. Ešte v ten istý deň navštívili Herľany pri príležitosti Dňa obce, kde sa aj prezentovali. Zúčastnili sa Abovských folklórnych slávností v Rozhanovciach a tiež aj Cassoviafolkfestu v Čani.V júni zviditeľnili našu obec až na Orave -Dlôhé nad Oravou, kde predviedli abovskú svadbu spolu s Fsk Abovčan a ŹSS Pantlika. Nechýbali na folklórnych slávnostiach Mikroregiónu v Skároši. Už je tredíciou, že sú pozývaní na Dni obce do oklolitých aj vzdialenejších obcí - Čaňa, Ždaňa, Skároš,Perín, Ploské. Vdecembri slávila ŹSS Olšava z Ruskova výročie, kde zaujali čestné miesto ako hostia. Medzitým ešte stihli slávnostne otvoriť ich vlastný klub, za prítomnosti starostu obce Valaliky, Ing. Š.Petríka.

uvod

Valalicka krojovaná paráda  2019 – Okoštujce, jak smakovalo v našej kuhňi – nechýbali tu ani Paradne ňevesti s originálnym zvykoslovným pásmom. Vareli paľenku. Odmenou  za ich verné priblíženie niekdajšieho života im boli slzy a smiech prítomných divákov. Ďakujeme.

prestrihovanie pasky

V súčasnosti žijeme  folklórom viac, než inokedy. Dávne tradície našich predkov sa snažíme oživovať,  a tak pripomínať mladšej generácii zvyky, ktoré sa v našej obci odovydávajú z generácie na generáciu. S hrdosťou môžeme konštatovať, že v tejto oblasti máme veľmi dobré zastúpenie v podobe ŽSS Paradne ňevesti a Fsk Kadlubek, ktoré úzko spolupracujú.  Jednou z ich úloh je udržiavať odkazy našich predkov a tieto skupiny sú aj zárukou, že život našich otcov a materí sa stále oživuje a rozvíja v podobe piesní, tancov, zvykov a zvykoslovných pásiem. Pre ich činnosť a fungovanie je potrebné vytvoriť  podmienky na stretávanie a nácvik.

uvod

Že sú parádne, vidíme. Právom nosia svoje meno. Parádne majú aj v názve.Parádne nie len v názve.

 Každá folklórna skupina  má svoj typický kroj, v ktorom reprezentuje lokalitu,  zvyky a trendy odievania v daných časoch.

IMG 20190819 162923Vystupenie PN Lorincik

Paradne ňevesti nezabúdajú na svoje základné úlohy, ciele a hlavne poslanie. Šíria nehmotné dedičstvo svojich predkov , a to s radosťou a úctou k histórii a k tradíciám.V auguste prijali pozvanie do Zariadenia pre seniorov Bethesda v Lorinčíku potešiť jeho obyvateľov. Vzájomne  sa milo prekvapili .Svojim programom obyvateľov zariadenia nielenže rozospievali, ale mnohých aj roztancovali. 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo