Komisie pri zastupiteľstve

Search Our Site

 

Komisia na vyhodnocovanie cenových ponúk

Predseda komisie: Roman Leško, Krížna 10, Valaliky

Členovia: Dušan Kmec, Staničná 6, Valaliky
              Jozef Kacvinský, Horná Úvrať 9, Valaliky
              Jozef Klučár, Na Ortášoch 20, Valaliky

 

Stavebná komisia

Predseda komisie: Pavol Weber, Lúčna 4, Valaliky

Členovia: Peter Rák, Topoľová 9, Valaliky
              Ing. Peter Paulik, Abovská, Valaliky
              Ing. Peter Szabó, Na Ortášoch 28, Valaliky

 

Kultúrno - sociálna komisia

Predsedkyňa komisie: Bc. Paulina Kacvinská, Topoľová 8, Valaliky

Členovia: Eva Tóthová, Čorgovská 4, Valaliky
              Helena Jakabová, Kokšovská 2, Valaliky
              Vincent Mitro, Hlavná 106, Valaliky
              Gabriel Eliáš, Staničná 2, Valaliky
              Mgr. Pavol Kacvinský, Nábrežná 16, Valaliky
              Štefan Kacvinský, Nábrežná 16, Valaliky

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predsedkyňa komisie: Ing. Juliana Arvaiová, Nábrežná 4, Valaliky

Členovia: Roman Leško, Krížna 10, Valaliky
               Dušan Kmec, Staničná 6, Valaliky

 

Finančná komisia

Predsedkyňa komisie: Ing. Juliana Arvaiová, Nábrežná 4, Valaliky

Členovia komisie: Ing. Monika Juhásová, Potočná 3, Valaliky
                           Ing. Ondrej Tóth, Biela 5, Valaliky
                           Dušan Kmec, Staničná 6, Valaliky

 

Komisia pre vybavovanie sťažností

Predsedkyňa komisie: Bc. Paulína Kacvinská, Topoľová 8, Valaliky

Členovia: Ing. Vladimír Hudák, Lomená 9, Valaliky
               Dušan Kmec, Staničná 6, Valaliky
               Peter Jakab, Kokšovská 4, Valaliky
               Ing. Ondrej Palenčár, Poľná 38, 044 13 Valaliky

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo