Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Search Our Site

Košťany nad Turcom a Košťany

Partnerstvo, spolupráca a v súčasnosti už priateľstvo medzi  obcami vzniklo v roku 1998. Najprv medzi obcami Košťany nad Turcom a obcou Valaliky. Iniciátorom spolupráce bol starosta obce z Turca pán Milan Remeň, ktorý aj viedol prvú oficiálnu návštevu pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky obce Valaliky dňa 28. augusta 1998. Na vysvetlenie prečo práve tieto dve obce.  Obec Valaliky vznikla v roku 1960 zlúčením štyroch dovtedy samostatných obcí. Jedna z nich boli Košťany. Dnes je to miestna časť obce.

2008podpis doho...
2008podpis dohody 2008podpis dohody
kost20103
kost20103 kost20103

podpis1998
podpis1998 podpis1998
podpis19981
podpis19981 podpis19981

 

Spolupráca sa ďalej rozvíjala a okrem predstaviteľov obce začala spolupráca medzi školami, klubmi seniorov, hasičmi. Menili sa poslanci, aj starostovia, ale partnerstvo nezaniklo. Naopak prerastalo v priateľské vzťahy a frekvencia vzájomných návštev sa zväčšovala.
Opäť z iniciatívy predstaviteľov obce Košťany nad Turcom, tentoraz p. starostky Mgr. Anny Hlinkovej pristúpili k nášmu partnerstvu z Českej republiky – z Koštian pri Tepliciach. Dňa 13.9.2008 bola v Košťanoch nad Turcom pri príležitosti 1. medzinárodného stretnutia Koštancov podpísaná „Dohoda o spolupráci“ medzi už spomínanými slovenskými obcami a mestom Košťany v Čechách. Tohto roku v júni sa uskutočnilo už 4 takého stretnutie a spolupráca úspešne napreduje.

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20
20 20
21
21 21
22
22 22
23
23 23
24
24 24
25
25 25
26
26 26
27
27 27
28
28 28
29
29 29
30
30 30

img_0047 prehli...
img_0047 prehliadka_muzea_slovenskej_dediny img_0047 prehliadka_muzea_slovenskej_dediny
img_0053 pred_k...
img_0053 pred_kostolom img_0053 pred_kostolom
img_0056_izba_r...
img_0056_izba_remeselnika img_0056_izba_remeselnika
img_0060_v_ciga...
img_0060_v_ciganskom_dome img_0060_v_ciganskom_dome
img_0062 _jedna...
img_0062 _jedna_spolocna img_0062 _jedna_spolocna
img_0065_na nar...
img_0065_na narodnom_cintorine img_0065_na narodnom_cintorine
img_0072 nahrob...
img_0072 nahrobne_kamene_ako_umeleke_diela img_0072 nahrobne_kamene_ako_umeleke_diela
img_0077 fara_v...
img_0077 fara_vo svatom_petri img_0077 fara_vo svatom_petri
img_0087_na_far...
img_0087_na_fare img_0087_na_fare
img_0090_pri_ko...
img_0090_pri_kostole img_0090_pri_kostole
img_0101_koniec...
img_0101_koniec_maja img_0101_koniec_maja
img_0108 spoloc...
img_0108 spolocny_vecer img_0108 spolocny_vecer
img_0109 prihov...
img_0109 prihovor_starostky_hostitelky_mgr_anny_hlinkovej img_0109 prihovor_starostky_hostitelky_mgr_anny_hlinkovej
img_0111 trochu...
img_0111 trochu_folkloru img_0111 trochu_folkloru
img_0162 pred p...
img_0162 pred plickovym_muzeom img_0162 pred plickovym_muzeom
img_0167 prehli...
img_0167 prehliadka_expozicie img_0167 prehliadka_expozicie
img_0174 obdiv_...
img_0174 obdiv_plickovych_prac img_0174 obdiv_plickovych_prac
img_0193_v_gade...
img_0193_v_gaderskej_doline img_0193_v_gaderskej_doline
img_0201_na_hra...
img_0201_na_hrade img_0201_na_hrade
img_0207_na_hra...
img_0207_na_hrade_2 img_0207_na_hrade_2
img_0238_trochu...
img_0238_trochu_oddychu_nezaskodi img_0238_trochu_oddychu_nezaskodi
img_0243 stretn...
img_0243 stretnutie_s_ rodakom_frantiskom_vyrostkom img_0243 stretnutie_s_ rodakom_frantiskom_vyrostkom
img_0252
img_0252 img_0252
primas
primas primas

dx0b7310privita...
dx0b7310privitanie dx0b7310privitanie
dx0b7316_prehli...
dx0b7316_prehliadka_kd_v_martine dx0b7316_prehliadka_kd_v_martine
dx0b7327komorne...
dx0b7327komorne_divadlo_v_martine dx0b7327komorne_divadlo_v_martine
dx0b7330_franti...
dx0b7330_frantisek_vyrostko_riaditel_komorneho_divadla_v_martine dx0b7330_frantisek_vyrostko_riaditel_komorneho_divadla_v_martine
dx0b7333 - uvod
dx0b7333 - uvod dx0b7333 - uvod
dx0b7342komorne...
dx0b7342komorne_divadlo_v_martine dx0b7342komorne_divadlo_v_martine
dx0b7389strelba...
dx0b7389strelba_zo_vzduchovky dx0b7389strelba_zo_vzduchovky
dx0b7391futbal
dx0b7391futbal dx0b7391futbal
dx0b7394nastup
dx0b7394nastup dx0b7394nastup
dx0b7401petang
dx0b7401petang dx0b7401petang
dx0b7404petang
dx0b7404petang dx0b7404petang
dx0b7407petang
dx0b7407petang dx0b7407petang
dx0b7415
dx0b7415 dx0b7415
dx0b7423hasici_...
dx0b7423hasici_v_akcii dx0b7423hasici_v_akcii
dx0b7430vyhodno...
dx0b7430vyhodnotenie dx0b7430vyhodnotenie
dx0b7433vyhodno...
dx0b7433vyhodnotenie_sutazi dx0b7433vyhodnotenie_sutazi
dx0b7437
dx0b7437 dx0b7437
dx0b7439_cesky_...
dx0b7439_cesky_kostanci dx0b7439_cesky_kostanci
dx0b7442
dx0b7442 dx0b7442
dx0b7444sportov...
dx0b7444sportova_sobota dx0b7444sportova_sobota
dx0b7447gadersk...
dx0b7447gaderska_dolina dx0b7447gaderska_dolina
dx0b7456_slavno...
dx0b7456_slavnostny_vecer dx0b7456_slavnostny_vecer
dx0b7571lucenie
dx0b7571lucenie dx0b7571lucenie
dx0b7574lucenie
dx0b7574lucenie dx0b7574lucenie

Asi najďalej v aktivitách postúpili Základné školy. Výborné vzťahy medzi vedeniami jednotlivých škôl bolo základnou podmienkou úžasného projektu. Vždy pri príležitosti dňa detí sa uskutoční z jednej zo škôl päťdňový tábor, ktorého sa zúčastňuje 10 žiakov z každej obce. Medzi deťmi to má veľký ohlas a skúsenosti si menia aj pedagógovia. Črtá sa užšia spolupráca medzi hasičmi, seniormi, pracovníkmi úradov. Možnosti je veľa. Veríme, že spolupráca je trvale udržateľná a hoci maše obce sú od seba pomerne vzdialené, čo sa týka kilometrov, máme k sebe veľmi blízko. Proste si rozumieme a cítime sa spolu dobre. Ak ľudia spolu komunikujú, spoznávajú sa a chápu sa. Nie je priestor na nedorozumenia a mýty. Aj malé dobrá sú dobrá a robia tento svet a život lepším.

 

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10
11
11 11
12
12 12
13
13 13
14
14 14
15
15 15
16
16 16
17
17 17
18
18 18
19
19 19
20
20 20
21
21 21
22
22 22
23
23 23
24
24 24
25
25 25
26
26 26
27
27 27
28
28 28
29
29 29
30
30 30
31
31 31
32
32 32
33
33 33
34
34 34
35
35 35
36
36 36

www.kostanynadturcom.sk

www.kostany.cz


Regionálne združenie obcí Hornád

Obec Valaliky je členom regionálneho združenia obcí Hornád. Združenie presadzuje spoločné ciele a záujmy v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života členských obcí.
Územie združenia sa nachádza v oblasti východné Slovensko na juhovýchod od mesta Košice. Osou je rieka Hornád a prirodzenou hranicou na východe sú Slanské vrchy. Obce patria pod Košický samosprávny kraj.
Členovia: Belža, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Ždaňa.

Regionálne združenie obcí Hornád vzniklo v roku 1992 ako dobrovoľné záujmové združenie obcí pod pôvodným názvom Združenie obcí Mikroregión Hornád. Snaha spájať sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života vymedzuje aktivity združenia. K hlavným aktivitám združenia patrí: riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu, riešenie otázok tvorby a ochrany životného prostredia, spolupráca pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, spolupráca s mimovládnymi organizáciami v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a vzdelávania, výmena skúseností pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí, cezhraničná spolupráca s obcami maďarského mikroregiónu Hegyköz.

Predseda: Ing. Ján KOKARDA
Ždaňa 118, 044 11 Ždaňa
055/698 00 21, 0903 910 140
www.regionhornad.sk

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo