Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Rozpočet a záverečný účet

Search Our Site

Schválený rozpočet obce Valaliky na roky 2022 - 2024 tu:

Návrh rozpočtu obce Valaliky na roky 2022 - 2024

Obec Valaliky v súlade s §9 ods. 2 zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh rozpočtu obce Valaliky na rok 2022. Dňom vyvesenia návrhu (18.11.2021) začína plynúť desaťdňova lehota, počas ktorej môžu fyzicke osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme na adresu Obecny urad Valaliky, Polna 8, Valaliky 044 13, elektronicky na adresu obec@valaliky.sk alebo ústne do zapisnice na Obecnom urade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť novy text alebo odporúčit úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodneho textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predklada. Na ostatné podnety nemusí obec prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú dôvodné.

- Návrh rozpočtu obce na roky 2022 - 2024

Programový rozpočet obce

- Oznámenie k návrhu rozpočtu

Konsolidovaná výročná správa obce Valaliky za rok 2020

- Správa nezávislého audítora

Návrh záverečného účtu obce za rok 2020

Obec Valaliky v súlade s §9 ods. 2 zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh záverečného účtu obce Valaliky za rok 2020. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňova lehota, počas ktorej môžu fyzicke osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverčného účtu v písomnej forme na adresu Obecny urad Valaliky, Polna 8, Valaliky 044 13, elektronicky na adresu obec@valaliky.sk alebo ústne do zapisnice na Obecnom urade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť novy text alebo odporúčit úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodneho textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predklada. Na ostatné podnety nemusí obec prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú dôvodné.

- návrh záverečného účtu obce za rok 2020, textová časť zverejnený dňa 27.05.2021

- hodnotiaca správa

Návrh rozpočtu obce na roky 2021- 2023

Obec Valaliky v súlade s §9 ods. 2 zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh rozpočtu obce Valaliky na rok 2021. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňova lehota, počas ktorej môžu fyzicke osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme na adresu Obecny urad Valaliky, Polna 8, Valaliky 044 13, elektronicky na adresu obec@valaliky.sk alebo ústne do zapisnice na Obecnom urade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť novy text alebo odporúčit úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodneho textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predklada. Na ostatné podnety nemusí obec prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú dôvodné.

Schválený Rozpočet Obce Valaliky na roky 2021-2023

Schválený Programový rozpočet Obce Valaliky na roky 2021-2023

Oznámenie k návrhu rozpočtu Obce Valaliky na roky 2021-2023 

Návrh rozpočtu Obce Valaliky na roky 2021-2023

Návrh programového rozpočtu Obce Valaliky na roky 2021-2023

Návrh Záverečného účtu obce Valaliky za rok 2019

Obec Valaliky v súlade s §9 ods. 2 zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh záverečného účtu obce Valaliky za rok 2019. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňova lehota, počas ktorej môžu fyzicke osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverčného účtu v písomnej forme na adresu Obecny urad Valaliky, Polna 8, Valaliky 044 13, elektronicky na adresu obec@valaliky.sk alebo ústne do zapisnice na Obecnom urade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť novy text alebo odporúčit úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodneho textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predklada. Na ostatné podnety nemusí obec prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú dôvodné.

Záverečný účet obce Valaliky za rok 2019

Hodnotiaca správa 2019

Príjmy a výdavky 2019


Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Obec Valaliky v súlade s §9 ods. 2 zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh rozpočtu obce Valaliky na rok 2020. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňova lehota, počas ktorej môžu fyzicke osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme na adresu Obecny urad Valaliky, Polna 8, Valaliky 044 13, elektronicky na adresu obec@valaliky.sk alebo ústne do zapisnice na Obecnom urade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť novy text alebo odporúčit úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodneho textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predklada. Na ostatné podnety nemusí obec prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú dôvodné.

Oznámenie k Návrhu rozpočtu obce Valaliky na rok 2020:

Rozpočet obce Valaliky na rok 2020-2022:

Programový rozpočet obce Valaliky na rok 2020:

 

 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo