Rozpočet a záverečný účet

Search Our Site

Návrh Rozpočtu obce Valaliky na roky 2018 - 2020

Oznámenie k Návrhu Rozpočtu obce Valaliky na roky 2018 - 2020

 

Rozpočet obce Valaliky na roky 2017 - 2019

Programový rozpočet

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Valaliky č. 10/2017 zo dňa 15.03.2017

OZ schvaľuje rozpočet obce a programy obce Valaliky na rok 2017 s pozmeňujúcimi pripomienkami, ktoré sú uvedené v zápisnici.

 

Rozpočet obce Valaliky na roky 2016-2018

Obecné zastupiteľstvo obce Valaliky na zasadnutí dňa 24.02.2016 uznesením č. 14/2016 :

  1. zobralo na vedomie vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016 - 2018
  2. zobralo  na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016 – 2018 a rozpočty obce na roky 2017 a 2018
  3. schválilo rozpočet obce  na rok 2016  s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v zápisnici.

Rozpočet obce Valaliky na roky 2016-2018 - čítaj tu


Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 podľa programov 

Záverečný účet obce Valaliky za rok 2015 - čítaj tu: 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo