Starosta

Search Our Site

Ing. Štefan Petrík

 

tel. č. 055/2028950
mobil: 0903 644 027

petrik.stefan@valaliky.sk

Vzdelanie:

Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta

Pracovné skúsenosti:

2006-2010 starosta obce Valaliky
1995-2006 zástupca starostu obce Valaliky

Volebný program:

  • v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou vybudovanie obecnej kanalizácie a dokončenie obecného vodovodu z prostriedkov EÚ,
  • revitalizácia centra obce, vrátane predškolského priestoru z prostriedkov EÚ,
  • vybudovanie kamerových systémov na zvýšenie bezpečnosti rizikových častí obce,
  • revitalizácia areálu futbalového ihriska (nové oplotenie, ihrisko pre deti),
  • starostlivosť o miestne vodné toky, protipovodňové opatrenia,
  • výmena verejného osvetlenia na Hlavnej a Kokšovskej ulici za kvalitnejšie LED svietidlá,
  • zvýšenie možnosti pre separáciu komunálneho odpadu,
  • investovať do modernizácie obecného majetku (budova pošty, zdravotné stredisko),
  • starostlivosť o existujúce zeleň, výsadba novej zelene aj v extraviláne obce

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Voľby 2017

volby 2017

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo