Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Štatút obce

Search Our Site

Obecné zastupiteľstvo Valaliky v zmysle IV. hlavy Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení, v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)

s c h v a ľ u j e

ŠTATÚT OBCE VALALIKY

PREAMBULA

My, obyvatelia obce Valaliky,
s úctou k bohatej histórii našej obce,
vychádzajúc z tradícií a dedičstva predkov,
v záujme prosperity a všestranného rozvoja obce Valaliky,
s dôsledným uplatňovaním demokratických princípov v každej oblasti života,
mysliac na blaho budúcich generácií
u z n á š a m e s a
prostredníctvom svojich zvolených zástupcov
na tomto
štatúte.

 

celý dokument

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo