Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Územný plán

Search Our Site

Územný plán obce Valaliky bol spracovaný v roku 1994. 


ZMENY A DOPLNKY
 
 

ZMENY A DOPLNKY č. 2

grafická časť- Územný plán - urbanistická štúdia obce Valaliky, na stiahnutie v pdf...

textová časť


 PRIEMYSELNÝ PARK

gragická časť: časť 1 časť 2časť 3časť 4, časť 5, časť 6

VZN č. 1/2003

textová časť


ZMENY A DOPLNKY č. 3

grafická časť - Územný plán obce valaliky - zmeny a doplnky č. 3 - november 2012, legenda, schéma lokalít riešených vrámci ZaD č. 3 (lokalita A, B, F, G, Ia, Ib, J, K)

výkres lokalita A

výkres lokalita B

výkres lokalita F

výkres lokalita G

výkres lokalita Ia

výkres lokalita Ib

výkres lokalita J

výkres lokalita K

textová časť

 VZN č. 3/2013 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Valaliky


 ZMENY A DOPLNKY č. 4

Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O obce Valaliky - grafická časť:

 1. Náložky:

 - V1 ZaD4 širšie 10000 náložka čítaj tu:

 - V2B ZaD4 komplexny 2000 náložka čítaj tu:

 - V3 ZaD4 energetika 10000 náložka čítaj tu:

 - V4 ZaD4 ppf 10000 náložka čítaj tu:

 - V5B ZaD4 ppf 2000 náložka čítaj tu:

 2. Podložky:

 - V1 širšie 10000 podložka čítaj tu:

 - V1 širšie legenda čítaj tu:

 - V2 legenda ZaD2 čítaj tu:

 - V2 legenda ZaD3 čítaj tu:

 - V2B komplexny 2000 podložka  čítaj tu:

 - V3 energetika 10000 podložka čítaj tu:

 - V3 energetika legenda čítaj tu:

 - V4 ppf   10000 podložka čítaj tu:

 - V4 ppf   legenda podložka čítaj tu:

 - V5B ppf  2000  podložka čítaj tu:

 3. Sútlač:

 - V1_ZaD4_kataster_10000_sútlač čítaj tu:

 - V2B_ZaD4_komplex_2000_sútlač čítaj tu:

 - V3_ZaD4_energetika_10000_sútlač čítaj tu:

 - V4_ZaD4_ppf_10000_sútlač čítaj tu:

 - V5B_ZaD4_ppf_2000_sútlač čítaj tu:

 

VZN č. 8/21016 o záväznej časti Územného plánu obce Valaliky s premietnutím Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce

ZMENY A DOPLNKY č. 5

oznámenie čítaj tu:

zmena a doplnok č. 5/2020 text tu:

Plán funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, regulatívy a limity, návrh dopravy 2 tu:

Plán funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, regulatívy a limity, návrh dopravy 2 náložka tu:

Riešenie technickej vybavenosti vodného hospodárstva 3 tu:

Riešenie technickej vybavenosti vodného hospodárstva 3 náložka tu:Riešenie technickej vybavenosti vodného hospodárstva 3 náložka tu:

Riešenie technickej vybavenosti - elektrina, plyn, teplo, telekomunikácie 4 tu:

Riešenie technickej vybavenosti - elektrina, plyn, teplo, telekomunikácie 4 náložka tu

Koncept Územného plánu obce Valaliky

oznámenie čítaj tu:

A2 Vyhodnotenie PPF

A4_Záväzná časť

A1_Textová časť

A4_zč-regulačné listy

A2_tabpp_A

A2_tabpp_B

01_širšie_A

01_širšie_B

02_komplex_A

02_komplex_B

03_doprava_A

03_doprava_B

04_energia_A

04_energia_B

05_voda_A

05_voda_B

06-krajina_A

06_krajina_B

07_ppf_A

07_ppf_B

08_regulativy_A

08_regulativy_BB

08-regulativy_A_2880

08_regulativy_B_2880

Správa o hodnotení

 VZN č. 2/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmeny a doplnku č. 5/2020 Územného plánu obce Valaliky, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmeny a doplnku č. 5/2020 Územného plánu obce Valaliky

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo