Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

História - faktúry, objednávka, zmluvy

Search Our Site

Zmluvy za rok 2011

VIRO s.r.o.

Nájomná zmluva 1.časť

Nájomná zmluva 2.časť

  27.12.2011
Peter Jakab Zmluva o poskytovaní služieb  7 €/hod 21.12.2011
Ľubica Veselá

Kúpna zmluva

  21.12.2011
Tatra banka a.s.

Dodatok ku zmluva č.2

  15.12.2011
B-komplex s.r.o.

Dodatok ku zmluve

  13.12.2011
VVS, a.s. Zmluva o nájme nehnuteľnosti 1,- 07.02.2011
VVS, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti   26.04.2011
Arcidiecézna charita Košice

Zmluva o zabezpečovaní poskyt. sociálnej služby

  28.11.2011
EUROVIA SK, a.s.

Dodatok č.2

  28.11.2011
Tatra Banka, a.s.

Dodatok ku zmluve č. 2

  24.11.2011
Slovenský zväz chovateľov, ZO Geča

Zmluva o sponzorstve

  11.11.2011
IFOsoft

Zmluva

  10.11.2011
Tatra banka, a.s.

Všeobecné podmienky

Zmluva o úvere - 1. časť

Zmluva o úvere- 2. časť

  9.11.2011
Tatra banka, a.s.

Zmluva o použitý zmenky

  9.11.2011
Rudolf Horváth

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

  7.11.2011
Dexia

Zmluva o úvere

  7.11.2011
Obec Kokšov- Bakša

Zmluva o vykonávaní činností v oblasti sociálnych služieb

  27.10.2011
Slovak Telekom a.s.

Zmluva o pripojení

  26.10.2011
RWE Gas Slovensko

Zmluva o družnej dodávke plynu

  14.10.2011
Obec Geča

Zmluva o vykonávaní činností v oblasti sociálnych služieb

  12.10.2011
Jazykovedný ústav Ľ.Štúra

Licenčná zmluva

  28.9.2011
Východoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

  26.9.2011
Premac, spol. s.r.o.

Zmluva o reklame

400 € 23.9.2011
MUDr. Ľubica Veselá

Kúpna zmluva

56,10 € 16.9.2011
S. Imrišová, D. Hudecová, MUDr. Imrišová, Ing. M. Kuna, K. Krčméryová, M. Mentel

Kúpna zmluva

56,10 € 16.9.2011
H+EKO spol. s.r.o.

Zmluva o zbere elektroodpadu

  9.9.2011
Silvia Vargová a Pavol Varga

Kúpna zmluva

1 045,80 € 8.9.2011
INTA s.r.o.

Zmluva o spolupráci pri zbere odpadu

0,20 €/ 1 liter 7.9.2011
Slovenský pozemkový fond

Nájomná zmluva č. P40323/11.00

442 € 6.9.2011
Slovenský pozemkový fond

Nájomná zmluva č.  P40323/11.00

126 € 6.9.2011
B- komplex s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

48 071,21 € 6.9.2011
Kosit, a.s.

Darovacia zmluva

180 € 5.9.2011
Kooperatíva poisťovňa a.s.

Poistná zmluva

1 216,89 € 5.9.2011
ALBA bazénová technika

Zmluva o dielo č. 103/ABsro/2011

7. 119 € 23.8.2011
Poľnohospodárska platobná karta

Zmluva o poskyt. NFP- 1 časť

Zmluva o poskyt. NFP- 2. časť

Zmluva o poskyt. NFP- 3. časť

Zmluva o poskyt. NFP- 4. časť

39. 996,51 € 19.8.2011
VVS a.s.

dodatok č. 1

30-000023552PO2009

  1.8.2011
VVS a.s.

Zmluva o urovnaní č.1268/2011/A1VN

69, 70 € 1.8.2011
EuroKONYULT Slovakia

Zmluva o partnerstve

  28.7.2011
IFOsoft s.r.o.

Zmluva o reklame

50 € 28.7.2011
EUROVIA SK, a.s.

Dohoda o užívaní verejného priestranstva

1 000 € 14.7.2011
Východoslovenská energetika a.s.

Zmluva o dielo č. 12010/4500/2011

894 € 7.7.2011
Slovenský vodohospodársky podnik

Dohoda o spolupráci

  24.6.2011
Simona Imrišová,Hudecova Daniela, MUDr. Imrišová Dagmar. Ing. Milna Kuna, Mentel Milan, Klára Krčméryová, MUDr. Ľubica Krčméryová

Kúpna zmluva

6 603, 45 € 16.6.2011
ÚPSVaR Košice

Dohoda č. 2 k zmluve č. 13/50j-NS/2011/SR

  13.6.2011
Dexia banka Slovensko a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb

  9.6.2011
Slovenský vodohospodársky podnik

Dohoda o spolupráci

  8.6.2011
Ing. Jakabová Kristína

Zmluva o poskytovaní  auditorských služieb

  26.5.2011
Union poisťovňa , a.s.

Poistná zmluva

  16.5.2011
ZIPP Bratislava, spol. s.r.o.

Zmluva o reklame

11, 617 € 13.5.2011
Michal Zubko a Kvetoslava Horváthová, obaja bytom Podlesná 128/54, Valaliky

Kúpna zmluva

1460, 80 € 12.5.2011
Tatra banka a.s.

Všeobecné úverové podmienky

  11.5.2011
Tatra banka a.s.

Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 900.1060

  11.5.2011
Tatra banka a.s.

Zmluva o splátkovom úvere č. 900.1060

  11.5.2011
Tatra banka a.s.

Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 900.1088

  11.5.2011
Tatra banka a.s.

Zmluva o splátkovom úvere č. 900.1088

  11.5.2011
Vladimír RAČKO- RABEPOX

Dodatok k zmluve č. 22 o vykonávaní činností

100 €/ mesačné 5.5.2011
Filip Sviatko

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 3.5.2011
MUDr. Ľubica Veselá

Kúpna zmluva

1254, 49 € 21.4.2011
Východoslovenská distribučná , a.s.

zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

  8.4.2011
Cumulus s.r.o.

Dodatok č. 4 k Zmluve o nebytových priestoroch

267,17 €/štvrť. ročne 8.4.2011
Slovak Telekom , a.s.

dodatok k zmluve o pripojení

  6.4.2011

Ján alexander

Viera Alexenderová

Kúpna zmluva

3 775, 41 € 4.4.2011

Miroslava Stančíková

Nájomná zmluva

550 € / rok 1.4.2011

STRABAG s.r.o.

Zmluva o dielo

11 772 € 29.3.2011

EUROVIA SK a.s.

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

624 683, 46 € 16.3.2011

Vladislav Dofka INGSTAV

zmluva o dielo č. 2/2011

  14.3.2011

Ing. Dominik Hakulin , PhD.

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.149

14 474 € 2.3.2011

EREBO s.r.o.

zmluva o sponzorstve

200 € 18.2.2011

Natália Horváthová

Zámenna zmluvy

  2.2.2011
RASAX Alfa , spol. s.r.o.

Dodatok k zmluve č.1

Dodatok k zmluve č.2

  6.12.2011
Slovenská pošta a.s.

Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov

  5.12.2011
Michal Rečka

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

  1.12.2011
Ladislav Staňo Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov   06.06.2011
TAMIX, s.r.o. Zmluva o uskladnení stavebného odpadu   04.01.2011

Zmluvy z predchádzajúceho obdobia nájdete TU.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo