Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

História - faktúry, objednávka, zmluvy

Search Our Site

Zmluvy za rok 2012

  Enviroslužby, s.r.o. Zmluva o uskladnení stavebného odpadu   27.11.2012
  Mäso J+L,s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku mäsa   23.11.2012
  Obec Valaliky Dodatok č.4   21.11.2012
  Alcomplet izolácie,s.r.o. Košice Zmluva o dielo 3577,20 15.11.2012
  R.Horváth,S.Horváthová,T.Horváth Kúpna zmluva 2853,00 12.11.2012
  Takáčová Helena Kúpna zmluva 5000 26.10.2012
  Obec Valaliky Nájomná zmluva č.6/2012   11.10.2012
  Obec Valaliky Nájomná zmluva č. 5/2012   11.10.2012
  Obec Valaliky Nájomná zmluva č.4/2012   11.10.2012
  Obec Valaliky Nájomná zmluva č.3/2012   11.10.2012
  Obec Valaliky Dodatok k nájomnej zmluve č. 30803/NZ-091/2010   10.10.2012
  Obec Valaliky Zmluva o poskytovaní stravy   09.10.2012
  Union poistovňa,a.s. Urazové poistenie žiakov -118 205,75 08.10.2012
    IFOsoft 66,00 14.09.2012
  Arpád Dioszeghy, Alžbeta Dioszeghyová Kúpna zmluva 5500 10.09.2012
  MP Profit,s.r.o. Zmluva o dielo 500 10.09.2012
  Kooperativa poistovňa, a.s. Dodatok č.1 k poistnej zmluve 080-2023.366 0,91 27.08.2012
  IFOsoft v.o.s. Zmluva na dodávku programového vybavenia 28,80 23.08.2012
  Nové okno, s.r.o. Kúpna zmluva 49,64 21.08.2012
  TRIS spol. s.r.o. Zmluva o dielo 28 492,93 13.08.2012
  Cimbalak, s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku mäsa 4270 08.08.2012
  Peter Ondria Zmluva uzatvorená medzi účastníkmi 550 04.07.2012
  diTcom, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo   01.06.2012
  Viera Hudáková Zmluva na odber kuchynského odpadu 232/2012 - 25.2.2012
  Poľnohospodárska platobná agentúra

K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

  13.4.2012
  Martin Ruman R-Metal

Zmluva o dielo

1 900€ bez DPH 13.4.2012
  Ministerstvo kultúry SR

Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu Ministerstva kult.SR

  12.4.2012
  Araňošová Zdena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Danko Pavol a Danko Martin

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Verner Ján

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Špišák Jozef a Špišáková Ľudmila

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Spišák Július

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Gaži Pavol a Gažiová Marcela

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Imrišová Simona

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Ing. Kuna Milan

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Mentel Milan

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Krčméryová Klára

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Veselá Ľubica

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Sajko Vladimír

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Pasztorová Mária

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Onoferová Regina

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Andrejkovičová Margita

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Danko František a Danková Jarmila

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Tomaškovič Ondrej a Tomaškovičová Alena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Imrich Ruščák a Viera Ruščáková

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Vavreková Mária

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Figliar Slavomír

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Hajduk František

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Kolesár Jozef Kolesárová Helena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Jakab Ľuboš

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

  11.4.2012
  Slivečková Margita Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Staňová Mária Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Bc. Demko Ján Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Makovníková Natália Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Staňo Ladislav Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Ing. Poláčik Ladislav a Alžbeta Poláčiková Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Kušnírová Eva Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Kolenič Michal Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Schubertová Eva Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Jozef Leško Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Némethová Alena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Ing. Sýkora Slavomír Mgr.Katarína Sýkorová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bermena   11.4.2012
  Jaroslav Buzoga Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Pavol Jakubík a Jakubíková Anna Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
  Tužáková Mária Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
   Kertess Marian Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
   Mitro Tomáš Zmluva o budúcej zmluve o riadení vecného bremena   11.4.2012
 

Gaži Vladimír Kristína Gažiová

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
 

Danko Martin Pavol Danko

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
 

Araňošová Zdena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
 

Palenčár Ján

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
 

Dezider Batyi Jozefína Batyiová

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
 

Palenčár Štefan

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
 

Ferko Jozef

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   11.4.2012
 

GastroRex, s.r.o.

Kúpna zmluva   11.4.2012
 

Mgr. Beáta Horváthová

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy   10.4.2012
 

Eliašová Jolana

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
 

Majorošová Margita

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
 

Pavol Danko

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
 

Pavol Danko

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
 

Pavol Danko

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
 

Pavol Danko

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
  Ing. Slavomír Sýkora Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
  Jaroslav Buzoga Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
  Martin Danko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
  Katarína Berešová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
  Martin Danko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bramena   10.4.2012
  Martin Danko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
  Jozef Leško Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
  Vargová Anna Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.4.2012
 

PORCEL MB, spol. s.r.o.

zmluva o dielo 6,95€ za 1 m2 bez DPH 3.4.2012
 

Slovenský vodohospodársky podnik

Dodatok č. 1 k Nájomné zmluve číslo 543/2010 1 €/ ročne DPH 3.4.2012
  Simonyák Ladislav Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Sajko Jaroslav Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Túžák Peter Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Vadás Vincent Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Araňoš Vincent Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Fáber Ján Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Eliáš Peter Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Eliáš Jozef Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Drobňák Michal Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Figľár Imrich Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Kolenič Jozef Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Hudecová Daniela Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Breznická Anna Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Eliáš Vincent Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Magyarová Anna Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Mikuláš Tužák Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Jakabová Romana Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Agnesa Drabová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Kodeschová Jolana Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Fecková Terézia Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Eliáš František Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   30.3.2012
  Bixico spol, s.r.o Košice zmluva o dielo 600 € 26.3.2012
   Miroslava Stančíková  Dodatok č.2 ku ymluve o nájme nebytových priestorov   23.3.2012
  diTcom spol., s.r.o. zmluva o dielo 1548 € 22.3.2012
  Milan Paprčka- Cassovia Books Zmluva o dodávke leteckých digitálnych fotografií   20.3.2012
   Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č.2/DZ221401202930103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Z2214012029301   14.3.2012
  Obvodný úrad Košice Zmluva č.A/2012/16 5500 € 8.3.2012
   Ing. arch. Martin Drahovský Zmluva o dielo č. 2012-M-313 10 680 €  25.2.2012
  Ladislav Staňo Zmluva o dielo 400 € 20.2.2012
  IFOsoft verejná obchodná spoločnosť Zmluva č. 120123 286,08 € 8.2.2012
  diTcom spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 08/IX//2011 1548 € 3.2.2012
  Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Kúpna zmluva   26.1.2012
  Národná diaľničná spoločnosť Nájomná zmluva   26.1.2012
  Erebos spol., s.r.o. Zmluva o reklame 200 € 26.1.2012
  SPP- distribúcia a.s. Zmluva o nájme plynárenského zariadenia 75,60 € 26.1.2012
  Včielka Košice s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 48 €/1 vývoz 26.1.2012
  Pavol Halanda Licenčná zmluva   23.1.2012
  Allianz Slovenská poisťovňa Potvrdenie o uzavrení poistnej zmluvy   18.1.2012
  JUDr.Radomír Jakab, PhD. Zmluva o poskytnutí právnych služieb 3000 € 9.1.2012
  JUDr. Attila Képes Dohoda o skončení zmluvy   9.1.2012

 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo