Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

História - faktúry, objednávka, zmluvy

Search Our Site

Zmluvy za rok 2014

  Sinus Records, s.r.o. Rámcová dohoda 11,- €/1 hod. 31.12.2014
  Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 150,- € 23.12.2014
  VIENALA, s.r.o. Zmluva o dielo  288,13 €/1 číslo časopisu 23.12.2014
  KP plus, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva   23.12.2014
  Helena Matisová Zmluva o zriadení budúcej kúpnej zmluvy 3,-/m2 23.12.2014
  Monika Slotová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 22.12.2014
  TAMIX, s.r.o. Zmluva o uskladnení stavebného odpadu   20.12.2014
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č. 1 k Dohode č. 198/§51/2014   19.12.2014
  Helena Jančišinová Zmluva  o nájme hrobového miesta 33,20 € 17.12.2014
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 51/§50j-NS/2014/NP VAOTP-5 14/41/50J/50   16.12.2014
  Monika Hudáková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

3,-/m2

12.12.2014
   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č. 1 k dohode č.36/§50j-NS/2014/ŠR   11.12.2014
   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č. 1 k dohode č. 30/§50j-NS/2014/ŠR   11.12.2014
  Bernadeta Vašková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3-,€/m2 10.12.2014
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 58a/§10/2014/AC   09.12.2014
  LABAŠ, s.r.o. Darovacia zmluva   05.12.2014
  Slovenský pozemkový fond Nájomná zmluva č- 02573/2014-PNZ-P40809/14.00 40,-€/rok 05.12.2014
  Jozef Dráb Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   05.12.2014
  Martin Šimko Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 05.12.2014
  Renáta Vraňová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 03.12.2014
  Renáta Vraňová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 03.12.2014
  Margita Királyová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 03.12.2014
  Alena Juhásová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 01.12.2014
  Valéria Hudáková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 27.11.2014
  Pavol Danko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   27.11.2014
   Margita Demková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 27.11.2014
  Jozef Ferenc a Viera Ferencová Darovacia zmluva   26.11.2014
  Margita Andrejkovičová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   26.11.2014
  Pavol Jakubík a Anna Jakubíková Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   26.11.2014
  Enviroslužby s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o uskladnení stavebného odpadu   25.11.2014
   Monika Simonyáková, Laura Simonyáková, Ladislav Simonyák Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    23.11.2014
  Slavomír Figliar Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   22.11.2014
  Eva Sviatková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 20.11.2014
  Renáta Vraňová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 20.11.2014
   Marta Ružičková  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2   20.11.2014
  MVDr. Peter Sviatko, Csc.  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 20.11.2014
  Terézia Danková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2  20.11.2014
  Jarmila Janíková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 20.11.2014
  Róbert Bakši  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 15.11.2014
  Milan Orlovský  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 15.11.2014
   Oľga Hudáková  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 14.11.2014 
   Mária Nývltová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy   3,-€/m2 14.11.2014 
   Mária Juhásová  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2  14.11.2014
   Kristína Baltesová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2   14.11.2014
   Marta Timková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2  14.11.2014
  Margita Eliášová Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/2007   12.11.2014
  Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Kúpna zmluva 3,60 €/m2 11.11.2014
  Terézia Orlovská Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 08.11.2014
   Slovenský zväz chovateľov, ZO Geča Darovacia zmluva  100,- € 08.11.2014
  Mária Lovasová  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 07.11.2014
   Renáta Ivanová Drotárová  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2  07.11.2014
   Terézia Čandová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy   3,-€/m2  07.11.2014
   František Oravec Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 07.11.2014
  Tomáš Čigáš Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 06.11.2014
  Anton Orlovský Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 06.11.2014
   Terézia Papuľáková  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy   3,-€/m2 06.11.2014 
   Ing. Gabriela Hrdličková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2   06.11.2014
   Agnesa Vincová  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 06.11.2014
   Ladislav Janovič  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 06.11.2014
   Marcela Kolodová  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 06.11.2014
   Marta Kolodová  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2  06.11.2014
   Marián Tomčo  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2  06.11.2014
   Alžbeta Mišendová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 06.11.2014
  Serafína Papcunová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 04.11.2014
   Anton Eliáš Zmluva o nájme hrobového miesta  33,20 € 03.11.2014
  Montrúr, s.r.o., Košice Zmluva o dielo č. 23/2014/Mo   29.10.2014
  Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 781064/2014   29.10.2014
  Alžbeta Juhászová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 29.10.2014
  Alžbeta Juhászová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 29.10.2014
  Alžbeta Juhászová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 29.10.2014
  Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Košice Dodatok č. 2 k Dohode č. 58/§10/2014/AC   28.10.2014
  Terézia Lešková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 28.10.2014
  VELCON, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. MK 061/2014 11.480,- € 27.10.2014
  Ladislav Nagy Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 27.10.2014
   Mária Podracká  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2  25.10.2014
   Ladislav Drotár  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2  25.10.2014
   Imrich Sepeši Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy   3,-€/m2  25.10.2014
   Mária Reľovská Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2  25.10.2014
   Združená stredná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice Dohoda o vykonaní odbornej praxe   14.10.2014
  Cumulus s.r.o. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   14.10.2014
  Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 198/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v  evidencii uchádzačov o zamestnanie   9.10.2014
   Monika Jesenská Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy   3,-€/m2 08.10.2014
  Stanislav Sviatko Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 08.10.2014
  Marta Bakšiová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 08.10.2014
  Betadent s.r.o. Nájomná zmluva č. 1/2014 7,78€/m2 resp. 3,70€/m2 30.9.2014
  Jozef Ferenc a Viera Ferencová Zmluva o budúcej darovacej zmluve   30.09.2014
  HOOK, s. r. o. Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny a výrobkov z nich  pre školský rok 2014/2015   22.09.2014
  Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím, Opatovská cesta 97, Košice Zmluva o zabezpečení prevádzkovej praxe žiakov Obchodnej akadémie pre žiakov s telesným postihnutím   22.09.2014
  Jaroslava Peterčáková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 20.09.2014
  Mária Tejová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 17.09.2014
  Mária Tejová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 17.09.2014
   Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 543/2010-Z zo dňa 29.10.2010 1,2 €  13.09.2014
   Margita Sepešiová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 12.09.2014
  DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečovaní  poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta, č. 14K995085   10.09.2014
  Imrich Orlovský, Jana Orlovská, František Kmec, Adriana Kmecová, Ľudovít Vaško, Bernardína Vašková, Vincent Kopper, Mária Kopperová, Ladislav Sajko, Alžbeta Sajková Kúpna zmluva 3,-€/m2 09.09.2014
  Tomáš Orlovský Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 06.09.2014
   Pavel Sajko  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy   3,-€/m2 05.09.2014
   Helena Kmeťová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy   3,-€/m2 05.09.2014
   Slavomír Figliar Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   03.09.2014
   Terézia Hudyová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 29.08.2014
   Imrich Hudy, Ing. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 29.08.2014
   Marián Hudy Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 29.08.2014
  Richard Figura Zmluva o nájme hrobového miesta 66,40 € 28.08.2014
   Zlata Vargová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2  28.08.2014
   Tomáš Hudy Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2  28.08.2014
  Eva Závišová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2  28.08.2014
  Jozef Tužák Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   28.08.2014
  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Nájomná zmluva 1€/rok 27.08.2014
  Anna Sedláková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 27.08.2014
  Štefan Lukáč Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 27.08.2014
  Alžbeta Füköová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 27.08.2014
   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dodatok č.1 k Dohode č. 58/§ 10/2014/AC   26.08.2014
  Jozef Araňoš Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    26.08.2014
  Imrich Figľár st., Imrich Figľár, ml. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   26.08.2014
  Peter Pástor Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    26.08.2014
  Pavol Danko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   22.08.2014
  Štefan Juhás Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 22.08.2014
  Martin Danko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   22.08.2014
  Vladimír Sajko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   23.08.2014
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 36/§50j-NS/2014/ŠR 14/41/50J/31   22.08.2014
  Ing. Natália Demková Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena     21.08.2014
  Ľuboš Jakab Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena     21.08.2014
  Anna Magyarová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    21.08.2014
  Romana Jakabová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    21.08.2014
  Jolana Eliášová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    21.08.2014
  Martin Danko a Pavol Danko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    21.08.2014
  Martin Danko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Pavol Danko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Vladimír Sajko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Jaroslav Sajko Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Anna Siladiová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Mária Tužáková Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Mikuláš Tužák Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    21.08.2014
  Peter Tužák Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Margita Slivečková  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Dezider Batyi a Jozefína Batyiová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Jozef Leško Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Tomáš Mitro a Mária Mitrová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Marián Kertés Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Ing. Alena Némethová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Jaroslav Buzoga Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Mária Vavreková Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Ján Palenčár Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.08.2014
  Pavlína Forgáčová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 21.08.2014
  Mária Pšeničková Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   19.08.2014
  Štefan Palenčár Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   19.08.2014
  Ján Arvai Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 19.08.2014
  Peter Jakab Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 14.08.2014
  Stanislav Jakab Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 13.08.2014
  Peter Tomčo Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 13.08.2014
  Helena Kmecová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 13.08.2014
  GEODETICCA, s.r.o. Licenčná zmluva   08.08.2014
  Ing. Slavomír Arvai Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    06.08.2014
  Anna Siladiová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    06.08.2014
  Jozef Eliáš Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    06.08.2014
  Margita Andrejkovičová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    06.08.2014
  Štefan Eliáš Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   06.08.2014 
  Anna Čejková Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    06.08.2014
   Julius Spišák Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    06.08.2014
   Imrich Figľár Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    06.08.2014
   Imrich Figľár Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    06.08.2014
   Imrich Figľár Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    06.08.2014
  Imrich Figľár Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   06.08.2014
  Margita Szabolová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   06.08.2014
  Margita Majorošová Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   06.08.2014
  Štefan Eliáš Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   06.08.2014
  Terézia Oleárová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 06.08.2014
  Mária Holubová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60,- € 05.08.2014
  Vincent Lacko Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 05.08.2014
   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Dodatok č.1 k dohode č. 124/§52a/2014/ŠR   01.08.2014
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda č. 193/§52a/2014/ŠR   01.08.2014
  Mária Kurčáková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 30.07.2014
  Štefan Juhász Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,€-/m2 30.07.2014
  Mária Domaničová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 18.07.2014
  Ing. Jakabová Katarína Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1.800,- € 17.07.2014
  Vincent Ružička Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 12.07.2014
  Mária Mačingová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 12.07.2014
  Martin Majoroš Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 12.07.2014
  OKENNÉ CENTRUM, spol. s r. o. Zmluva o dielo 6.989,66 € 11.07.2014
  GEODETICCA, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby   10.07.2014
  Daniel Eliáš Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 09.07.2014
  Paulína Martoňáková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 09.07.2014
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny DOHODA č. 58/§10/2014/AC   08.07.2014
  Alena Kováčová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 04.07.2014
  Mária Kurčáková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 04.07.2014
  Irena Eliášová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 04.07.2014
  Ing. Milan Sviatko Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 €/m2 03.07.2014
  Peter Eliáš Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 03.07.2014
  Terézia Lešková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 €/m2 02.07.2014
  Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700061 25.534,11 € 02.07.2014
  Erik Sepeši Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 01.07.2014
  Marek Ružička Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 28.06.2014
  Ing. Alena Popovcová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 27.06.2014
   Jozef Sajko Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 21.06.2014
  Paulína Hurková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 21.06.2014
  DKD DRaK Zmluva o účinkovaní 400,- € 20.06.2014
  František Béreš Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 18.06.2014
  Agnesa Sviatková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 18.06.2014
  Mária Buzogová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 18.06.2014
  Paulína Anderovská Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 18.06.2014
  Kosit, a.s. Darovacia zmluva 156,- € 17.06.2014
  Ľubomír Horváth Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 17.06.2014
  RWE Gas Slovensko, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávky zemného plynu   13.06.2014
   Imrich Sajko Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,- €/m2 10.06.2014
  Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 34010 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 3.000,- € 05.06.2014
  Marta Tóthová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 02.06.2014
  RWE Gas Slovenkso, s.r.o. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu   30.05.2014
  Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č. 1812916   30.05.2014
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda č. 124/§ 52a/2014/ŠR   29.05.2014
  Obec Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky č.2/2014 188,10 € 24.05.2014
  Dušan Marťák Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 22.05.2014
  Štatistický úrad SR-pracovisko ŠÚ SR v KE Dohoda o využití dát registra organizácií č. 4/2014   21.05.2014
  Ladislav Szeles Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 13.05.2014
  Ministerstvo kultúry SR Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK - 2969/2014/2.5 700,- € 15.05.2014
  Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 3,60€/m2,parcela KN-C 1297/19- 3.300-,€ 08.05.2014
  Šilibare Džaferi-JADRAN Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2014 372,57 €/ročne 30.04.2014
  Valaliky Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 29.04.2014
  Valaliky Zmluva o nájme hrobového miesta  33,20 € 28.04.2014
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda č. 20/50j - NS/2014/ŠR   29.04.2014
  Obec Valaliky Zmluva o poskytnutí príspevku 3.300,- € 23.04.2014
  PEhAES, a.s. Zmluva o dielo 129.985,07 € bez DPH 23.04.2014
  Ing. Peter Štofanik Dohoda o skončení nájomnej zmluvy   18.04.2014
  Slovenský pozmekový fond Dodatok č. 00150/2014-PNZ-P40323/11.01 k nájomnej zmluve č. PNZ -P40323/11.00   17.04.2014
  Regína Puzderová Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 €

14.04.2014
  František Hudák Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 €

11.04.2014
  U.S.Steel Košice, s.r.o. Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. TANS1400090

16/32mm- 25,-€/125 t bez DPH

8/32mm- 5,- €/25 t bez DPH

07.04.2014
  U.S.Steel Košice, s.r.o. Kontrakt č. TANS1400090

16/32mm-10,-€/50 t bez DPH

8/32mm- 5,- €/25 t bez DPH

07.04.2014
  Obec Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky č.10/2014 1.191,30 € 02.04.2014
  Michal Džurba Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 02.04.2014
  UNION, zdravotná poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č. 1812890 261,80 € 01.04.2014
  ÚPSVaR Dodatok k Dohode č. 17815/2014   31.03.2014
  Obec Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky č.6/2014 125,40 € 29.03.2014
  Obec Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky č.5/2014 125,40 € 29.03.2014
  TRIS, spol. s r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 32.249,16 € 27.03.2014
  Martin Timko Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 27.03.2014
  Obec Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v r. 2014 62,70 € 26.03.2014
  Obec Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v r. 2014 752,40 € 25.03.2014
  Obec Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v r. 2014 250,80 € 22.03.2014
  Imrich Krištof Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 21.03.2014
  TRIS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo   18.03.2014
  Obec Valaliky
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 2,37 €/stravovacia jednotka 15.03.2014
  Gabriela Tokarčíková Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 11.03.2014
  František Fekete Dohoda o skončení nájomnej zmluvy   01.03.2014
  Ing. Daniel Tatarka Zmluva o vytvorení diela 8.460,- € 19.02.2014
  Pekáreň Valaliky, s.r.o. Dodatok č.1 k Dohode o zmene práv a povinností   1.2.2014
  INMEDIA, spol. s r.o. Kúpno-predajná zmluva   31.01.2014
  SATHEA VISION s.r.o. Kúpna zmluva  315,- €/ks 29.01.2014
  Kosit, a.s. Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo   03.01.2014
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda č. 178815/2014   02.01.2014
  Slovenský plynárenský priemysel Zmluva o združenej dodávke elektriny   01.01.2014
  František Fekete-FELE Dodatok č.5 k zmluve o nájme nebytových priestorov   01.01.2014
  Fond sociálneho rozvoja Dodatok k Zmluve o spolupráci   01.01.2014

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo