Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

História - faktúry, objednávka, zmluvy

Search Our Site

Zmluvy za rok 2015

Prima Banka Slovensko, a.s. Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky   30.12.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy (B) č. 03/008/15 441.739,84 30.12.2015
DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 105,66 € 30.12.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 15/41/051/715   29.12.2015
RIMI-Security Bardejov s.r.o. Zmluva o dielo č. Osv/2015012 474.115,02 29.12.2015
Mgr. Roman Dubnička -PSPL Zmluva o dielo 7 590,- 29.12.2015
Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 441 739,84 € 30.12.2015
Obec Čaňa Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky 369,81 € 23.12.2015
Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela 200,- € 19.12.2015
Helena Cenknerová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 16.12.2015
Mária Podracká Kúpna zmluva 46,- €/m2 11.12.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte    11.12.2015
JUDr. Anna Lukáčová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 09.12.2015
Anton Podracký Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 08.12.2015
Mária Fabišíková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 07.12.2015
Mária Vindtová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 07.12.2015
Alica Hodermarská Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 04.12.2015
Laverna Slovakia, s.r.o. Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky"Nákup OOP"   05.12.2015
Mária Vindtová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 30.11.2015
 Mária Vindtová Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 30.11.2015
Marta Sajková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 26.11.2015
Zuzana Pástorová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 26.11.2015
Natur-pack, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy   25.11.2015
Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 100,- 25.11.2015
František Sajko Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 23.11.2015
Ing. Štefan Fetyko-Mäso Medzibodrožie Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov   19.11.2015
Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva č. 1778/3030/2015 1.436,20 € 17.11.2015
Slovenský zväz chovateľov, ZO Geča Darovacia zmluva 100,- € 12.11.2015
Ekonomická fakulta TU v Košiciach Zmluva o zabezpečení odbornej praxe   13.11.2015
Peter Eliaš Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 e 09.11.2015
Beáta Juhászová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 e 05.11.2015
Anna Sekeráková Zmluva o nájme hrobového miesta 66,40 € 02.11.2015
TD, s.r.o. Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie 60,- €/jedno odchytené túlavé zviera 31.10.2015
Ing. Anton Lacko Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 30.10.2015
Anna Baková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 30.10.2015
Vlastimil Sedlák Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 28.10.2015
Antom Eliáš Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 28.10.2015
Jozef Vyrostko Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 26.10.2015
Vincent Podracký Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 26.10.2015
Alžbeta Horváthová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 26.10.2015
Marta Moňoková Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 26.10.2015
Margita Pástorová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 23.10.2015
Margita Koželská Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 22.10.2015
Mária  Lovašiová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 22.10.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice  Dohoda č. 309/§52a/2015/ŠR   22.10.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice  Dohoda č. 312/§52a/2015/ŠR    22.10.2015 
 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov  Zmluva o dielo   287.056,87 22.10.2015 
 Jaroslav Buzoga Zmluva o nájme hrobového miesta  33,20  21.10.2015  
Alžbeta Milkovičová Zmluva o nájme hrobového miesta  33,20  21.10.2015 
Imrich Hrobár Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20  21.10.2015 
Ladislav Vyrostko Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20  21.10.2015 
Mária Sukeniková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 21.10.2015
Mária Smačarová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 15.10.2015
 Ján Parlagi  Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20  15.10.2015 
 Monika Cviková Zmluva o nájme hrobového miesta   16,60 € 15.10.2015 
Mária Vavreková, Jozef Vavrek

Kúpna zmluva

820,- € 06.10.2015
Ing. Miroslav Danko

Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva

100,- € 06.10.2015
Mária Kopperová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 €  01.10.2015 
Margita Kačová

Kúpna zmluva

20,50 € 30.09.2015
Ing. Martin Gaško, Gabriel Gaško, Božena Gašková

Kúpna zmluva

5.000,- € 29.09.2015
SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

2.300 € 29.09.2015
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Zmluva o dielo č. ZoD033/2015

781.936,06 € 24.09.2015
Mária Dudášová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 17.09.2015
MUDr. Irina Oravkinová

Zmluva o nájme hrobového miesta

16,60 € 11.09.2015
Mária Špaková

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 09.09.2015
Darina Bištová

Kúpna zmluva

13,87 € 09.09.2015
František Oravec

Kúpna zmluva

6,32 € 03.09.2015
Slovak Telekom, a.s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

  25.08.2015
ARTCOMP,s.r.o.

Zmluva o dielo

700,- 26.08.2015
I & Z Tender

Mandátna zmluva

990,- 26.08.2015
UNI, spol. s r.o.

Nájomná zmluva č. 2/2015

  07.08.2015
Peter Burcák

Kúpna zmluva

7,44 € 05.08.2015
SPP-distribúcia, a.s.

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej sústavy

  29.07.2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dohoda o budúcej zmluve o vecnom bremene

  29.07.2015
Mária Szabolová

Zmluva o nájme hrobového miesta

166,- 27.07.2015
Združenie-Kadlubek

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1.000,- € 23.07.2015
Ing. Miroslav Danko

Zmluva o vytvorení aturoského diela a licenčná zmluva

100,-€ 18.07.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dohoda č. 216/§52a/2015/ŠR

  16.07.2015
Obec Geča, Obec Kokšov-Bakša

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

  08.07.2015
Mária Potemriová

Zmluva o nájme hrobového miesta

332,20 € 08.07.2015
Sociálna poisťovňa

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

  07.07.2015
Alžbeta Füköová, Zdenka Sopková

Kúpna zmluva

 45,83,- € 07.07.2015

Alžbeta Brestovičová

Dohoda o skončení zmluvy o nájme hrobového miesta

  04.07.2015

Národná dialničná spoločnosť

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

6.184,31 € 03.07.2015

Ing. Jakabová Kristína

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2.000,- € 02.07.2015

Literárna spoločnosť Pravé orechové

Zmluva o realizácii projektu "Valalické poviedky"

  25.06.2015

Ministerstvo kultúry SR

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na r.2015 č. MK-2623/2015/2.5

1.000,- 25.06.2015

Margita Eliášová

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov

  24.06.2015

Tomáš Sviatko, Mária Lovasová

Kúpna zmluva

117,- € 23.06.2015

Peter Szynyog, Margita Hricišonová, Alžbeta Čeplövá

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 17.04.2015

  16.06.20158

Kosit, a.s.

Darovacia zmluva

144,- € 16.06.2015

František Merva,Margita Jesenská, Alžbeta Tkáčová, Regina Szunyogová, Ladislav Hudy, Margita Hricišonová, Alžbeta Čeplövá

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 20.04.2015

  16.06.2015

Ing. Alena Popovcová

Kúpna zmluva

3,49 € 10.06.2015

Košický samosprávny kraj

Zmluva č.46/2015-VZN o poskytnutí dotácie na projekt "Medzinárodné stretnutie Košťancov vo Valalikoch"

1.500,- € 10.06.2015

RWE Gas Slovensko

Zmluva o združenej dodávke plynu

  09.06.2015

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského

Kúpna zmluva

3.686,40 € 04.06.2015

Mikuláš Eliáš, Mária Sedláková,Margita Sedláková, Margita Eliášová, Margita Hudáková, Mária Eliášová, Mária Orlovská, Agnesa Ječová, Jolana Eliášová, Eva Orlovská, Peter Eliaš,Katarína Bérešová, Vincent Eliáš, František Eliáš, Mária Hudáková, Anton Eliáš, Imrich Eliaš, Paulina Hudáková

Kúpna zmluva

75,24 € 03.06.2015

H-Color, spol. s r.o.

Kúpna zmluva č. Z201510206_Z

1.139,00 € 01.06.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Dodatok č.1 k dohode č. 76/§52a/2015

  28.5.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Dohoda č. 159/§52a/2015/ŠR

952,80 23.5.2015

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Nájomná zmluva

24,89 €/rok 02.06.2015

Helena Palenčárová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 01.06.2015

Jolana Čigášová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 28.05.2015

Daniel Eliáš

Kúpna zmluva

2,33 € 27.05.2015

Mesto Košice

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v r. 2015 č. 3/2015

1.199,04 € 26.05.2015

Regina Sedláková

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 € 26.05.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dohoda č. 65/2015/§ 54-VZ 15/41/054/77

  26.05.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dohoda č. 159/§52a/2015/ŠR

  26.05.2015

Štefan Sopko, Patrik Eštok, Mária Podracká, Viera Anderovská, Elena Matisová, Mária Reľovská, Stanislav Sviatko, Anton Orlovský, Kristína Baltesová, Milan Orlovský, Terézia Orlovská, Paulína Franková, Eva Ondočková

Kúpna zmluva

 

 

272,72 € 21.05.2015

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.

Zmluva č. 07/V/2015 990,-€ 21.05.2015

Jozef Sajko, Adriana Kmecová, Mária Buzogová, Paulína Hurková, Rafael Hudák, Agnesa Sviatková, Štefan Juhász, František Béreš

Kúpna zmluva 129,49 € 20.05.2015

Jarmila Janíková, Tomáš Sviatko, Margita Kiralyová, Marta Timková, Bernardína Vilinská, Bernardína Vašková

Kúpna zmluva 105,36 € 20.05.2015

Miroslav Sviatko

Kúpna zmluva 14,88 € 20.05.2015

Regina Mitrová

Kúpna zmluva 6.130,- € 19.05.2015

Peter Beňo

Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 19.05.2015

VIRO, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní stravy 3,30 €/cena jedného obeda 19.05.2015

Milada Výhonská

Zmluva o nájme hrobového miesta 16,60 € 16.05.2015

Ing. Miroslav Danko

Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 100,- € 16.05.2015

Ministerstvo vnútra SR

Zmluva o výpožičke  1.258,80 € 16.05.2015

Pavol Eliáš

Kúpna zmluva 2,33 € 15.05.2015

Mária Domaničová, Paulína Anderovská, Irena Eliášová, Pavol Eliáš, Mária Kurčáková, Alena Kováčová, Peter Eliáš, Daniel Eliáš

Kúpna zmluva 72,33 € 14.05.2015

Východoslovenská distribučná spoločnosť,a .s.

Zmluva o poskytovaní služieb č. 0588/4000/2015 740,-€ bez DPH 06.05.2015

Ing. Štefan Fetyko -Mäso Medzibodrožie

Nájomná zmluva č. 1/2015   01.05.2015

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KE

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ v KE, Fakulty verejnej správy    

JUDr. Anna Lukáčová

Kúpna zmluva 43,03 € 30.04.2015

Adriána Tomková

Kúpna zmluva 7,44 € 30.04.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice

Dohoda č. 140/§52a/2015/ŠR   29.04.2015

Peter Szunyog

Margita Hricišonová

Alžbeta Čeplövá

Kúpna zmluva 22 € 23.04.2015

Bc. Pavol Eliáš

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov   23.04.2015

Marta Vlasatá

Jozef Kolesár

Imrich Kolesár

Tomáš Hudy

Alžbeta Kertésová

Jolana Kolesárová

Kúpna zmluva 134 € 23.04.2015

František Merva

Margita Jesenská

Alžbeta Tkáčová

Regina Szunyogová

Ladislav Hudy

Margita Hricišonová

Alžbeta Čeplövá

Kúpna zmluva 135 € 22.04.2015
 Obec Čaňa Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky  449,64 €  22.04.2015
Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných službieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL   15.04.2015

Štefan Pecha

Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 14.04.2015

Dušan Oleár

Kúpna zmluva 651 € 14.04.2015

Sebastián Ivan

Iveta Zlaczka

Dušan Oleár

Ing. Xénia Fedorová

Ing. Miriam Barnová

JUDr. Milan Varga

Mária Eliášová

Terézia Kišová

Mária Vargová

Ján Majoroš

Kúpna zmluva 246 € 14.04.2015
Tkáčová Alžbeta Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 13.04.2015
Tesmont, s.r.o. Dohoda o pravidelnej údržbe v pozáručnom servise č. 1/2015   08.04.2015
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2015 49,96 €/rok 03.04.2015

Helena Palenčárová, Pavlína Hudáková, Agnesa Vincová, Róbert Bakši, Marián Tomčo

Kúpna zmluva 34,69 € 02.04.2015

Janette Antošová

Kúpna zmluva 306 € 02.04.2015

Roman Ondrejkovič

Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 01.04.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dohoda č.32/2015/§54 -VZ   31.03.2015

Jazero n.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky 49,96 € 31.03.2015

VSD, a.s.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy   27.03.2015

Obec Valaliky

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb   25.03.2015
OZ LIBA ACADEMY 11 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v r. 2015 199,84 €/rok 24.03.2015

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Kontrakt č. TANS1500112 0,20 €/t 20.03.2015
DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky  v r. 2015 99,92 €/rok 20.03.2015

N.Q.S. Energia, s.r.o.

Zmluva o dielo 598,- € 17.03.2015

AGRO OR s.r.o.

Kúpna zmluva 32 € 13.03.2015

Bartolomej Spišák

Terézia Štefanová

Marta Staňová

Kúpna zmluva 159,75 € 12.03.2015
Adriana Dániová Kúpna zmluva 1,94 € 11.03.2015
Radka Šišková Kúpna zmluva 1,94 € 11.03.2015
Union, a.s. Poistná zmluva 13,20 € 09.03.2015
Mária Mitrová Kúpna zmluva 12,-- € 05.03.2015
Helena Hanzeľová, Mária Mitrová Kúpna zmluva 222,-- € 05.03.2015
Ing. Miroslav Danko Autorská a licenčná zmluva 100,-- € 05.03.2015
 Rudolf Juhás, Helena Juhásová Kúpna zmluva  48,-- €  05.03.2015
Róbert Tkáč, Alžbeta Ružičková, Agnesa Juhászová, Mária Juhászová, Monika Tkáčová, Helena Drotárová  Kúpna zmluva   288,-- 05.03.2015
 Alžbeta Pavúková, Helena Moňoková, Marta Moňoková, Pavlína Hegedušová, Mária Majorošová, Margita Janočková  Kúpna zmluva 256,--  05.03.2015
 Mgr. Ingrid Múdra  Kúpna zmluva  18,-- 05.03.2015
 Mgr. Janka Eliášová Kúpna zmluva  3,87  05.03.2015
Franišek Sajko, Pavel Sajko, Helena Kmeťová, Margita Sepešiová Kúpna zmluva 171,- € 05.03.2015
Terézia Čandová Kúpna zmluva 14,88 € 05.03.2015
Terézia Štefanová Kúpna zmluva 3,49 € 05.03.2015
Imrich Sajko Kúpna zmluva 3,49 € 05.03.2015
Terézia Papuľáková Kúpna zmluva 4,16 € 05.03.2015
Marta Bakšiová, Tomáš Hudy Kúpna zmluva 199,97 € 05.03.2015
Helena Hanzeľová, Mária Mitrová Kúpna zmluva 222,- € 05.03.2015
Regína Mitrová Kúpna zmluva 252,- € 04.03.2015
Ladislav Drotár Kúpna zmluva 432,- € 04.03.2015
Jolana Hegedüšová, Ing. František Brestovič, Severín Brestovič Kúpna zmluva 435,- € 04.03.2015
Viera Anderovská Kúpna zmluva 92,- € 04.03.2015
Ing. Stanislav Ohman Zmluva o dielo 2590,- € bez DPH 28.02.2015
HC Valaliky Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5.525,-€ 27.02.2015
Futbalový klub FC Valaliky Zmluva č. 3/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 18.000,- € 27.02.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda č. 76/§52a/2015/ŠR   25.02.2015
 Pavlína Hudáková Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  3,-€/m2 18.02.2015
Helena Palenčárová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 13.02.2015
Stolnotenisový oddiel Valaliky Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 14.000,- € 30.01.2015
Terézia Štefanová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 13.02.2015
Mária Vargová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,- €/m2 12.02.2015
Mária Vargová Nájomná zmluva 187,28 € 12.02.2015
Ing. Jozef Žatko, Jana Žatková Kúpna zmluva 5.000,- € 06.02.2015
Mária Kyseľová, Štefan Szilagyi, Bc. Slávka Szilagyiová, Ján Pažej, Helena Pažejová Kúpna zmluva   06.02.2015
Anna Bačová Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 05.02.2015
Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka ZoP/2014/294-PP   03.02.2015
Anna Ivanová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 03.02.2015
Okresný súd Košice-okolie Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce   28.01.2015
Tomáš Sviatko Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 3,-€/m2 23.01.2015
Vladimír Račko - RAPEBOX Dodatok č. 2 k Zmluve č. 22 o vykonaní činností 130,-€/mesačne 22.01.2015
Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 1.575,00 € bez DPH 16.01.2015
Bixico spol. s r.o. Zmluva o reklame 600,- € 16.01.2015
LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. Rámcová dohoda   16.01.2015
Oksana Racová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 12.01.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dodatok č.1 k dohode číslo 193/§52a/2014/ŠR   10.01.2015
JUDr. Radomír Jakab, PhD. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb   09.01.2015
Kooperativa poisťovňa, a.s. Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 080-2023.366   01.01.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dodatok k oznámeniu č.407/§60/2014/ŠR   01.01.2015
FEREX, s.r.o. Rámcová dohoda   01.01.2015
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Zmluva na opravu a servis kuchynských zariadení   01.01.2015
Orte, spol. s r.o. Rámcová kúpna zmluva   01.01.2015

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo