Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

História - faktúry, objednávka, zmluvy

Search Our Site

 

Zmluvný partnerNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH v €
Dátum účinnosti zmluvy

Pavol Priadka

Helena Priadková

Dodatok ku kúpnej zmluve 0 € 29.12.2016

Kosit, a.s.

Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo

Príloha

  24.12.2016

František Gajdoš

Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 24.12.2016

SPP - distribúcia, a.s.

Zmluva o zriadení vecného bremena   20.12.2016

Prima banka Slovensko, a.s.

Zmluva o grantovom účte   20.12.2016

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Dodatok č.1 ku Kontraktu č. TANS1600215 45,-€ 06.12.2016

Iveta Laská

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov   03.12.2016

U.S. Steel Košice, s.r.o.

Kontrakt č. TANS1600215 15,- € 29.11.2016

Emília Demková

Kúpna zmluva 10,53 € 29.11.2016

Zuzana Sajková

Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 25.11.2016

Futbalový klub FC Valaliky

Zmluva o poskytnutí  finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 13.000 € 22.11.2016

František Moňok

Kúpna zmluva 17,94 € 19.11.2016

SPP - distribúcia, a.s.

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia   19.11.2016

Dychová hudba Valaliky

Zmluva o výpožičke   17.11.2016

Agro-Valaliky, a.s.

Kúpna zmluva 2.835 € 17.11.2016

Ing. Ladislav Popovič DEZIN

Nájomná zmluva č. 2/2016 197,11 € 16.11.2016

Ing. Ladislav Popovič DEZIN

Nájomná zmluva č. 1/2016 599,96 € 16.11.2016

Valéria Hudáková

Dodatok ku kúpnej zmluve   16.11.2016

František Oravec

Kúpna zmluva 2,72 € 16.11.2016

Slovenský vodohospodársky podnik,štátny podnik

Nájomná zmluva o nájme pozemku 136,88 € 16.11.2016

Východoslovenská distribučná,a.s.

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do DS č. 24ZVS0000017584T   11.11.2016

Východoslovenská distribučná,a.s.

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do DS č. 24ZVS0000017500O   11.11.2016

Slovenský zväz chovateľov,ZO SZCH Geča

Darovacia zmluva 100 € 09.11.2016

VVS, a.s.

Dodatok č. 1 k zmluve o VB č.569/191/2016/ÚP   09.11.2016

Margita Demková

Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 04.11.2016

Helena Zálehová

Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 04.11.2016

Katolícka univerzita v Ružomberku

Dohoda o spolupráci uzatvorená v zmysle §51 OZ   28.10.2016

ÚPSVaR

Dohoda č. 16/41/010/40   27.10.2016

ÚPSVaR

Dohoda č. 16/41/012/36   27.10.2016

Mária Hudyová

Kúpna zmluva 11,25 € 20.10.2016

Miroslava Stančíková

Kúpna zmluva 50 € 18.10.2016

Ministerstvo hospodárstva SR

Dodatok č. 1 k Správe z kontroly na mieste   15.10.2016

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Zmluva o pripojení k Informačnému systému   15.10.2016

Valéria Hudáková

Kúpna zmluva 10,53 € 08.10.2016

Štefan Kacvinský

Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 07.10.2016

Pavol Priadka

Helena Priadková

Kúpna zmluva 5000 € 06.10.2016

SPP - distribúcia, a.s.

Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia DS e.č. 1000310616   06.10.2016

Ing. Helena Szabóová

Zmluva o dielo č. 01/07/2016  1.000 € 05.10.2016

Ladislav Horváth, Ľubica Horváthová

Kúpna zmluva 1.560 € 05.10.2016

Fond na podporu umenia

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03674

Príloha

1500 € 04.10.2016

Paulína Eliášová

Kúpna zmluva 41,63 € 01.10.2016

Fond na podporu umenia

Zmluva o poskytnutí FP č. 16-613-03588 1.200 € 01.10.2016

Ladislav Horváth

Ľubica Horváthová

Kúpna zmluva 1560 € 01.10.2016

Ministerstvo hospodárstva SR

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy 728/2015-2050-1200 0 € 30.9.2016

Kristína Fráterová

Zmluva o nájme hrobového miesta  33,20€ 27.9.2016

Ing. Miroslav Danko

Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 100 € 24.9.2016

Jana Babjaková

Zmluva o krátkodobom nájme nevytových priestorov č.35/2016   24.9.2016

Katarína Cenknerová

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.34/2016   24.9.2016

ÚPSVaR

Dohoda č.28/§50j/NS/2016/ŠR16/41/50J/23   24.9.2016

Vincent Bučko

Kúpna zmluva 2,07 € 23.9.2016
Jana Pronská Príkazná zmluva - prezentácia kníh a beseda 140,--€ 23.9.2016
Zuzana Sajková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 17.9.2016
Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov   13.9.2016
ÚPSVaR Dohoda číslo 140/§52a/2016/ŠR   13.9.2016
Katarína Szoke Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 9.9.2016
Jana Pauliaková Kúpna zmluva 0,69 € 1.9.2016
IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy Zmluva o dielo č.R_101/2016 25,09 € 31.8.2016
 Mária Kmecová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 25.8.2016
Alexander Horváth Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 23.8.2016
Helena Horváthová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 23.8.2016
Marta Tóthová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 20.8.2016
Štefánia Opremčáková Príkazná zmluva   20.8.2016
Anna Julenyiová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 19.8.2016
Ladislav Matula Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov   19.8.2016
Kosit, a.s. Zmluva č. 49/2016/NO   01.09.2016
Jozef Leško Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 08.08.2016
Nové okno, s.r.o. Zmluva o dielo č. 2016/686 15.685,24 € 09.08.2016
Slavka Peterčáková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 05.08.2016
 Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 100,- 04.08.2016
Plynári, s.r.o. Zmluva o dielo č. 7/2016 13.909,409 € bez DPH 29.07.2016
Zlata Vargová, Jaroslava Peterčáková, Dušan Kmec, František Sviatko Dodatok ku Kúpnej zmluve   29.07.2016
adsupra, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 100,-€ bez DPH/rok 28.07.2016
SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o podmiekach rozšírenia distribučnej siete č. 1000310616- ul. Na Homôlke   26.07.2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Kúpna zmluva 2.362,08 € 22.07.2016

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Kúpna zmluva 393,68 € 22.07.2016

RWE  Gas Slovensko

Zmluva o združenej dodávke plynu 28,- €/MWh 01.09.2016

Tomáš Čigáš - STOMAX

Zmluva o dielo 11.665,60,- € 25.07.2016

Zlata Vargová

Jaroslava Peterčáková

Dušan Kmec

František Sviatko

Kúpna zmluva 417 € 20.07.2016
BIXICO spol. s.r.o. Košice Zmluva o reklame 600 € 20.07.2016
SOZA-Slovenský licenčná zmluva Hromadná licenčná zmluva VP/16/00091/001   19.07.2016
Slávka Peterčáková Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20,-€ 14.07.2016
Peter Arvai Kúpna zmluva 50,-€ 01.07.2016
Kosit, a.s. Darovacia zmluva 201,16,- € 21.06.2016
Ing. Kristína Jakabová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2.100,- € 18.06.2016
NATUR-PACK, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov   16.06.2016
 Ján Mochnacký Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 11.06.2016
AGRO-VALALIKY, a.s. Nájomná zmluva
232,52 €/rok 11.06.2016
Ján Arvai Kúpna zmluva 910,82 € 10.06.2016
Bc. Miroslav Šlavka Kúpna zmluva 6200,00 € 07.06.2016
Urad práce ,sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č 16/41/054/213-PZ 2.874,57 € 03.06.2016
CBR, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 5/2016 2.391,31 € 02.06.2016
Anton Michaľanský Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 30.05.2016
VVS, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti 567/189/2016/ÚP   28.05.2016
Pavol Eliaš Kúpna zmluva 23,25 € 27.05.2016
Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 100,- € 27.05.2016
Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok k poistnej zmluve 130,05 € 26.05.2016
Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 416,50 € 26.05.2016
VVS, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti 570/192/2016/ÚP   26.05.2016
VVS, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti 569/191/2016/ÚP   26.05.2016
VVS, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti 568/190/2016/ÚP   26.05.2016
CASO TRADE, s.r.o. Zmluva o dielo 57.499,30 € 26.05.2016
Mária Vargová Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 11.2.2015 187,28 20.05.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 93/§52a/2016/ NP PZ VAOTP   19.05.2016

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice

Dohoda č.92/§52a/2016/NP PZ VAOTP   19.05.2016

Oto Ružička

Zmluva o nájme hrobového miesta 166,- 17.05.2016

CBR, s.r.o.

Zmluva o dielo 55.936,- 17.05.2016

Implementačná agentúra MPSVR SR

Dodatok k zmluve o spolupráci   17.05.2016

Verona Karelová

Božena Gazdagová

Marta Kyseľová

kúpna zmluva 402,75 13.05.2016
Jolana Mértenová Kúpna zmluva 2,07 13.05.2016
Koľajové a dopravné stavby s.r.o Košice Rámcová zmluva č. 07-05/16   10.05.2016
Mária Vargová Kúpna zmluva 134,25 € 10.05.2016
Margita Eliášová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 29.04.2016
regionPRESS, s.r.o. Zmluva o inzercii 22,68 € 25.04.2016
Zuzana Kovácsová Kúpna zmluva 0,69 € 23.04.2016
Mgr. Mária Vindtová Kúpna zmluva 4.248,68 € 22.04.2016
VSD, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2016/241    21.04.2016
Dušan Marťák Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2633035442 33,20 € 18.04.2016
KP plus, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva   18.04.2016
František Oravec Kúpna zmluva 24,49 € 19.04.2016
 Helena Zimmermannová Kúpna zmluva 3 €/ m2 15.04.2016
Marta Drálová Kúpna zmluva 3 €/ m2 15.04.2016
Miroslav Sviatko Kúpna zmluva 73,50 € 12.04.2016
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 36035 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 3.000,- € 12.04.2016
SLOVGRAM Zmluva v zmysle autorského zákona čš. 185/2015 č. 1612081   08.04.2016
Helena Drotárová Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 05.04.2016
FEREX, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie predmetu zákazky:Nákup smetných nádob na komunálny odpad   05.04.2016
Futbalový klub FC Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku2016 5.000,- € 31.03.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č. 1 k dohode č. 1/2015/§54-ŠnZ,15/41/054/86   30.03.2016
Ing. Miroslav Danko Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 150,- € 25.03.2016
MVDr. Peter Sviatko, Csc., Margita Demková, Viera Anderovská Kúpna zmluva 55,13 € 25.03.2016
Stolnotenisový oddiel Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2016 14.000,- € 17.03.2016
SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO-30/2015/RCV  84/16/SPPD/CEZ   17.03.2016
SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 30/2015/RCV  83/16/SPPD/CEZ 1,- € 17.03.2016
Ministerstvo vnútra SR Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-KE-192/2016   15.03.2016
Ultra Print, s.r.o. Zmluva o dielo 198,-€/jedno číslo časopisu 15.03.2016
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 29.04.2014   15.03.2016
Marián Čekovský Zmluva o zorganizovaní kultúrneho/spoločenského podujatia 2.300,- 12.03.2016
wanet, s.r.o. Zmluva o dielo č. 2016_02_16_MD_001  990,-€ 10.03.2016
HC Valaliky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2016 5.500,- € 07.03.201
Jozef Kyseľ Kúpna zmluva 34,99 € 04.03.2016
TIP Slovakia, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov   01.03.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 2/§50j/NS/2016/NP PZ VAOTP 16/41/50J/2 01.03.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 19/§52a/2016/NP PZ VAOTP   01.03.2016
Ing. Martin Gaško Darovacia zmluva   27.02.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č. 1 k Dohode č. 49/§50j/NS/2015, 15/41/50J/46   25.02.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/41/051/386   25.02.2016
Prima banka Slovensko, a.s. Dohoda o ukončení Zmluvy o prevode platieb uskutočnených platobnými kartami   23.02.2016
Implementačná agentúra MPSVaR SR Zmluva o spolupráci č. N20160204006   20.02.2016
VSD,a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy   18.02.2016
Imrich Jakab Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 €

15.02.2016
Slovenský pozemkový fond Kúpna zmluva č. 04029/2015-PKZ-K40715/15.00

1.126,51 €

21.12.2015
Alžbeta Zubková Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 €

05.02.2016
Soňa Matisová Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 €

03.02.2016
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky

52,83 €

03.02.2016
Externé obstarávanie, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby

2.000,-

30.01.2016
Wolter Kluwer spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI

399,- €/zriadenie

25,20 €/mesiac

29.01.2016
Ing. arch. Viktor Malinovský Zmluva o dielo č. 02/2016 4.008,- € 28.01.2016
Disig, a.s. Zmluva o vydaní a používaní KSC a služieb CA Disig č. 201600914 103,20 € 28.01.2016
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zmluva o spolupráci č. 20160127006

 

  28.01.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda č. 16/41/051/19   27.01.2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej rebupliky Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-959/2015   21.01.2016
Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 1.320,75 € 16.01.2016
M & Z Consulting, s.r.o. Zmluva na poskytnutie služieb 5.988,- € 15.01.2016
Jazero n.o. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 52,83 € 09.01.2016
RamontBuilding s.r.o. Zmluva o dielo 960 06.01.2016

Zmluvy za rok 2015

Zmluvy za rok 2014

Zmluvy za rok 2013

Zmluvy za rok 2012

Zmluvy za rok 2011

Zmluvy z predchádzajúceho obdobia nájdete TU.

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo