Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky 

Zmluvný partnerNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH v €
Dátum účinnosti zmluvy
Komunálna poisťovňa, a.s.

Návrh poistnej zmluvy č. 1049179120

528,94,- € 23.12.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dohoda 17/41/52A/346

  22.12.2017
Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena  140,- € 21.12.2017
Východoslovenská distribučná, a.s.

Kúpna zmluva

360,- € 21.12.2017
Ministerstvo vnútra SR

Zmluva č. 023442/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017

5.000,- € 14.12.2017
Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

  12.12.2017
Union poisťovňa, a.s.

Poistná zmluva č. 18-13268

  05.12.2017
Východoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy 24ZVS0000017539Y

  02.12.2017
SPP-distribúcia, a.s.

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 42/2017/RCV

  01.12.2017
SPP-distribúcia, a.s.

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 42/2017/RCV

1,00,- € 01.12.2017
Fond na podporu umenia

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02465

  01.12.2017
Fond na podporu umenia

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02465

1.000,00,-€ 01.12.2017
Jarmila Jurková

Zmluva o nájme hrobového miesta

 331,94 € 28.11.2017
Fond na podporu umenia

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02523

   28.11.2017
Fond na podporu umenia

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02523

1.500,- € 28.11.2017
Milan Sviatko

Zmluva o nájme hrobového miesta

33.20,- € 23.11.2017
LAMI BP, spol. s r.o.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 9.6.2017

  22.11.2017
Slavomír Džubara

Zmluva o nájme hrobového miesta

 33,20 € 17.11.2017
Anna Dajková

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 16.11.2017
Milan Michaľanský Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 ,- € 16.11.2017
Milan Michaľanský

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20 ,- € 16.11.2017
RIMI-Security Bardejov, s.r.o.

Zmluva o dielo č. BS/PK/2017014

155.869,01,- € 15.11.2017
Súkromná materská škola

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2017

4.890,36,- € 15.11.2017
Ministerstvo vnútra SR

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

100.805,40,- € 8.11.2017 
SPP-distribúcia, a.s.

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 40/2017/RCV

  07.11.2017
SPP-distribúcia, a.s.

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 40/2017/RCV

1,- € 07.11.2017
MVDr. Peter Sviatko

Kúpna zmluva

6,12, - € 04.11.2017
FC Valaliky

Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2017

4.000,- € 03.11.2017
Slovenský zväz chovateľov, ZO SZCH Geča

Darovacia zmluva

100,- € 01.11.2017
Zuzana Pástorová

Kúpna zmluva

3.732,69,-€ 31.10.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice

Dohoda č. 80/§50j/NS/2017/NP PZVAOTP-3 17/41/50J/78

  27.10.2017
SPP, a.s.

Zmluva o dodávke plynu

  01.02.2018
Energie2, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1130726

  01.12.2017
Súkromná materská škola

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2017

2.000,- € 20.10.2017
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

200,- €/mes. 19.10.2017
Stredná odborná škola

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

  17.10.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva č. 30-000133072PO2017

  16.10.2017
Ministerstvo životného prostredia SR

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP

príloha č.2

99 634,- € 12.10.2017
Mária Horváthová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 10.10.2017
Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Príkazná zmluva č. 04/KO/2017/PL

  06.10.2017
Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Príkazná zmluva č. 04/KO/2017/EL

  06.10.2017
Miroslav Sviatko

Kúpna zmluva

337,58,- € 05.10.2017
CENTEX RS spol. s.r.o.

Kúpna zmluva

85. 300,- € 12.07.2017
UNIKOV NITRA s.r.o.

Kúpna zmluva

13. 000,- € 17.05.2017
Agro - Valaliky, a.s.

Kúpna zmluva

2.386,- € 13.09.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

Zmluva o realizácii kanalizačnej prípojky

  11.09.2017
Mária Juríková

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 07.09.2017
Viro, s.r.o.

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní stravy

  06.09.2017
Slovenská agentúra životného prostredia

Zmluva č. 139/POD-73/17

5.000,- € 05.09.2017
Kosit, a.s.

Zmluva o prenájme KONT.1100 L č. 479/2017/SZ

  01.09.2017
Piemont, s.r.o.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

  01.09.2017
SWAN Mobile, a.s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

  26.08.2017
SWAN Mobile,a.s.

Zmluva o prenose tel.čísla

  26.08.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Dohoda č. 36/2017/§54(50+)

  25.08.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Dodatok č. 1 k Dohode č. 17/41/054/83-PZ

  25.08.2017
MUDr. Ľubica Veselá

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

  11.08.2017
Radoslav Tóth

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 03.08.2017
I&Tender, s.r.o.

Mandátna zmluva

975,- € 29.07.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Dohoda č. 17/41/051/348

Príloha

  26.07.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Dohoda č.24/2017/§54-ŠnZ

  26.07.2017
Paulína Kocelková

Kúpna zmluva

157,50 21.07.2017
FC Valaliky

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2017

1.000,- € 20.07.2017
PIEMONT, s.r.o.

Zmluva o dielo

31.035,80,- € 18.07.2017
CENTEX RS, spol. s r.o.

Kúpna zmluva

85.300,- € 12.07.2017
Ministerstvo životného prostredia SR

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

  12.07.2017
Správa mestskej zelene v Košiciach

Kúpna zmluva

4.971,12,- € 07.07.2017
Radoslav Kyseľ

Kúpna zmluva

0,77,- € 04.07.2017
Jozef Kyseľ

Kúpna zmluva

0,77,- € 04.07.2017
Prima banka Slovensko, a.s.

Zmluva o bežnom účte

  04.07.2017
Kosit, a.s.

Darovacia zmluva

  04.07.2017
Paulína Anderovská

Kúpna zmluva

4,59,- € 29.06.2017
Miroslav Juhász

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 28.06.2017
SWAN Mobile, a.s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

  26.06.2017
ÚPSVaR

Dohoda č.94/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2

  24.06.2017
ÚPSVaR

Dohoda č. 28/2017/§54(50+)

  24.06.2017
Kosit, a.s.

Zmluva č.51/2017/BRKO-120L

  01.07.2017
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 57074 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

5.000,- € 21.06.2017
Slavomír Džubara

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 20.06.2017
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Hromadná licenčná zmluva

  16.06.2017
Lami BP spol. s r.o.

Zmluva o dielo

167.999,47,- € 15.06.2017
Orange Slovensko, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet  DSL

Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve

Príloha k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby pevný internet

  13.06.2017
I&Z Tender, s.r.o.

Mandátna zmluva

1.300,- € 09.06.2017
ORTE spol. s r.o.

Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi

  09.06.2017
Alžbeta Fükőová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 08.06.2017
Anna Bačová, Mária Vargová

Kúpna zmluva

525,- € 02.06.2017
Združenie M-ARTA

Zmluva o sprostredkovaní koncertu č. 7/2017

  02.06.2017
Margita Kačová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 01.06.2017
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Valaliky

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

19,- €/ročne 30.05.2017
Rímskokatolícka cirkev,farnosť Valaliky

Dohoda o ukončení nájmu

  30.05.2017
Milan Sajko

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 27.05.2017
LAMI BP, spol. s r.o.

Zmluva o dielo

 53.247,36,- € 27.05.2017
FC Valaliky

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2017

5.000,- € 25.05.2017
Ing. Daša Polončáková

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2.700,- € 25.05.2017
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb

4.300,- € 25.05.2017
Dychová hudba Valaliky

Zmluva o výpožičke

  25.05.2017
Cumulus, s.r.o.

Nájomná zmluva

  01.06.2017
Cumulus, s.r.o.

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov k 31.05.2017

126,11,- € 24.05.2017
Cumulus, s.r.o.

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov k 31.05.2017

605,12,- € 24.05.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 17/41/054/83-PZ 11.285,58,- € 17.05.2017
Margita Hurková Zmluva o nájme HM 33,20 ,- € 16.05.2017
Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy   16.05.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č.42/§50j/NS/2017/NP PZVAOTP-2 17/41/50j/42 8.744,58,- € 10.05.2017
Katarína Kandrová

Nájomná zmluva

10,- € 05.05.2017
CN plus, s.r.o.

Zmluva o dielo č. VA270417DV

2.782,64,- e 03.05.2017
Marianna Kosztyuová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 26.04.2017
Domprojekt-Ing.Ľudmila Vyrostková

Zmluva o dielo

4.980,- € 22.04.2017
Euro Dotácie, a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb

6.200,- € 19.04.2017
Konštrukta, spol. s r.o.

Zmluva o dielo č. 01/2017

12.560,53,- € 19.04.2017
Kosit, a.s.

Dodatok č. 1 k Zmluve č.49/2016/NO

  13.04.2017
Kadlubek

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2017

1.000,- € 06.04.2017
Koľajové a dopravné stavby,s.r.o.

Rámcová zmluva

  30.03.2017
Andrea Andorová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 29.03.2017
Paulina Hudáková

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 28.03.2017
HC Valaliky

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky

5.500,- € 23.03.2017
Východoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia

117,- €  23.03.2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Kúpna zmluva č.30803/KZ-192/2016/Valaliky/1665/GEOD

6.184,31,- € 23.03.2017
Zdena Varmeďová

Kúpna zmluva

10,35,- € 21.03.2017
Stolnotenisový oddiel Valaliky

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky v roku 2017

14.000,- € 17.03.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 30-000023552PO2009

  14.03.2017
Východoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

1.417,50 € 11.03.2017
Anna Horváthová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 02.03.2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dohoda č.11/§50j/NS/2017NP

52.467,48,- € 28.02.2017
       
Alžbeta Šimková

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 18.02.2017
Kristina Music Plus, s.r.o.

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

4.000.- € 13.04.2017
Monika Demeterová

Zmluva o nájme hrobového mieta

16,60,- € 17.02.2017
Mesto Košice

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č.8/2017

2.016,- € 17.02.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dodatok č. 1 k Dohode č.28/§50j/NS/2016/ŠR

  16.02.2017
Bartolomej Spišák

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 16.02.2017
VVS, a.s.

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 30-000023552PO2009

  16.02.2017
Euroleader Consulting, s.r.o.

Zmluva o dielo

1.574,40,- € 15.02.2017
Damedis, s.r.o.

Rámcová kúpna zmluva

  14.02.2017
Viera Horváthová

Zmluva o nájme hrobového miesta

33,20,- € 07.02.2017
Ministerstvo vnútra SR

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.:SITB-OO2-2015/000041-303

1.541,16,- € 07.02.2017
Datalan, a.s.

Licenčná zmluva

4.032,- € 07.02.2017
Ministerstvo životného prostredia SR

Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/113

Príloha č.1 Zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

99.634,10,- € 01.02.2017
Ultra Print, s.r.o. Zmluva o dielo 198,- €/jedno číslo časopisu 01.02.2017
Datalan, a.s. Zmluva o poskytnutí služieb č.1701LD004 5.376,- € 01.02.2017
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky 112,- € 31.01.2017
Filia, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky 56,- € 31.01.2017
OZ Liba Academy 11 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky 112,- € 31.01.2017
Jazero, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky 56,- €  31.01.2017
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Dodatok č.1 k dohode číslo140/§ 52a/2016/ŠR   31.01.2017
Obec Geča Nájomná zmluva č. 4/2017 70,- € 28.01.2017
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky č. 5/2017 168,- € 28.01.2017
Obec Čaňa Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Valaliky č. 6/2017 280,- € 27.01.2017
Next Team, s.r.o. Zmluva o plnom servise a údržbe   19.01.2017
Next Team, s.r.o. Kúpna zmluva na dodanie tovaru 2.089,20,- € 19.01.2017
BIXICO spol. s r.o. Zmluva o reklame 600,- € 19.01.2017
VVS, a.s. Zmluva o realizácii kanalizačnej prípojky č. 210/2017/NSK   17.01.2017
VVS, a.s. Zmluva o realizácii kanalizačnej prípojkyč.211/2017/NSK   17.01.2017
Koľajové a dopravné stavby, s.r.o. Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 07-05/16   16.01.2017
Jaroslava Hudáková Zmluva o nájme hrobového miesta 33.20,- € 13.01.2017
Agro-Valaliky, a.s. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.11.2016   12.01.2017
Božena  Mrúzová                      Zmluva o nájme hrobového miesta   
33.20,- €  10.01.2017

Zmluvy za rok 2016

Zmluvy za rok 2015

Zmluvy za rok 2014

Zmluvy za rok 2013

Zmluvy za rok 2012

Zmluvy za rok 2011

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy