Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@valaliky.sk

Výsledky volieb do VUC 2017:

Informácia pre voliča

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov KSK

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu Košického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov prihlásených na trvalý pobyt obec Valaliky  - Voliči, ktorí majú hlásený trvalý pobyt obec Valaliky sú zapísaní do zoznamu voličov v okrsku č. 3. Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce.

Miesto na výlepné plochy - VOĽBY 2017

Odvolanie kandidáta por. č. 13

Odvolanie kandidáta por. č. 12

Odvolanie kandidáta por. č. 36

Odvolanie kandidáta por. č. 11

Odvolanie kandidáta por. č. 23

Odvolanie kandidáta por. č. 2