Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Verejné obstarávanie

Search Our Site

Obec Valaliky je verejným obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Súhrnné správy o zákazkách:

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. - zoznam zákaziek 3.Q 2013.

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. - zoznam zákaziek 4.Q 2013.

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. - zoznam zákaziek 1.Q 2014.

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. - zoznam zákaziek 2.Q 2014

 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. - zoznam zákaziek 3.Q 2014

 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. - zoznam zákaziek 4.Q 2014

 Súhrnná správa o zákazkach podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. - zoznam zákaziek 1. Q 2015
          - príloha č. 1 k zoznamu zákaziek za 1.Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z.. - zoznam zákaziek 2.Q.2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. - zoznam zákaziek 3.Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. - zoznam zákaziek 4.Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. - zoznam zákaziek 1. Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - 2.Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - 3. Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní - 4. Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní - 1. Q 2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní - 2. Q 2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní - 3. Q 2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní - 4. Q 2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní - 1. Q 2018

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní - 2. Q 2018

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní - 3. Q 2018

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní - 4. Q 2018

Oznámenia o verejnom obstarávaní:

Predmet zákazky Termín na predkladanie ponúk do Výzva
Oddychová zóna Podlesná 29.03.2022 do 11.00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje uchádzača

Formulár ponuky

Čestné prehlásenie uchádzača

Zateplenie strechy Kultúrneho domu 7.6.2021 do 11.00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Formulár ponuky

Identifikačné údaje uchádzača

Čestné prehlásenie uchádzača

Parkovacie plochy v obci Valaliky 1.6.2021 do 11.00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Formulár ponuky

Identifikačné údaje uchádzača

Čestné prehlásenie uchádzača

Odsávanie kuchyne pri Kultúrnom dome 25.09.2020 do 12.00 hod.

Výzva na predkladanie ponuky

Prílohy k výzve

Park Podlesná 20.05.2020 do 15.00 hod.

Výzva na predkladanie ponuky

Príloha 1 - Identifikačné údaje uchádzača

Príloha 2 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha 3 - Nárh zmluvy o dielo

Príloha 4 - Výkaz výmer

Príloha 5 - Súhrnné ČV

Príloha 6 - PD

O

dvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Valaliky

19.12.2019 do 11.00 hod.

výzva

ČP uchádzača

Formulár ponuky 

Identifikačné údaje uchádzača

Vypracovanie Územného plánu obce Valaliky 22.02.2019 do 11.30 hod. výzva
Oprava miestnych komunikácií v obci Valaliky 17.05.2018 do 12.00 hod.

výzva

ČP uchádzača

Formulár ponuky

Identifikačné údaje uchádzača

Návrh ZoD

Prestavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Valaliky 15.05.2018 do 11.00 hod.

výzva

ČP uchádzača

Formulár ponuky

Identifikačné údaje uchádzača

Prekrytie pódia - Valaliky 23.04.2018 do 10.00 hod.

výzva

ČP uchádzača

Formulár ponuky

Identifikačné údaje uchádzača

Návrh ZoD

 Ihrisko pri MŠ2 Hlavná 57, Valaliky 14.12.2017 do 11.00 hod.

výzva

ČP uchádzača

Formulár ponuky

Identifikačné údaje uchádzača

Návrh ZoD

 Ihrisko pri MŠ1 Poľná 4, Valaliky 14.12.2017 do 11.00 hod.

výzva

ČP uchádzača

Formulár ponuky

Identifikačné údaje uchádzača

Návrh ZoD

 Prekrytie pódia - Valaliky

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

18.10.2017 do 11.00 hod.

vyzva pdf

ČP uchádzača

Formulár ponuky

Identifikačné údaje

Návrh ZoD

Rekonštrukcia WC - Kultúrny dom Valaliky

Prílohy:  Návrh-zmluva o dielo:, Čestné vyhlásenie uchádzača:,Identifikačné údaje:, Rozpočet:, Rekapitulácia stavby: Vykresy_TS_ZTI_WC: 1,2,3,4,5,6,

Výkresy TS WC: 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AB, koncept,

5. máj 2017 do 11.00 hod. pdf.
Rozšírenie distribučnej siete Valaliky - Rosná ulica 18. júl 2016 do 12.00 hod. pdf.
Nákup smetných nádob na komunálny odpad 18. marca 2016 do 12.00 hod. pdf.
Tlač miestnych novín Valalické novinky 4. marca 2016 do 12.00 hod. pdf.
Nákup konvektomatu UNOX ChefLux XV 893 vrátane montáže, dovozu a zaškolenia. Súčasťou dodávky bude aj podstavec a zmäčkčovač. 24. marca 2016 do 12:00 hod. pdf.
Nákup čistiacich prostriedkov Hagleitner pre Obecný úrad a Školskú jedáleň 08. apríla 2016 do 12:00 hod. pdf.

Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov, kontrola a revízia elektrických spotrebičov

08. apríla 2016 do 12:00 hod. pdf.

"Obnova MK obec Valaliky"

11. mája 2016 do 12:00 hod. pdf.

Výmena okien

22.júl 2016 do 12:00 hod. pdf.

 

Zverejňovanie zákaziek v profile podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Hodnota zákazky: Predmet zákazky: Úspešný uchádzač:

1891,92 € s DPH

Grafické spracovanie a tlač kalendára 2016- A3 formát

Vienala, s.r.o., Textilná 1835/4, Košice

824, 93 € s DPH

Plastové dvere do Školskej jedálne

Okenné centrum, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice

60,- € s DPH /1 odchytené túlavé zviera

Odchyt túlavých a zabehnutých psov, prevzatie nechcených zvierat na území obce a ich prevoz do karanténnej stanice, resp.útulku

TD, s.r.o., Agátová 31, 040 14 Košice

47,10 € s DPH

Kovový regál 35x80x180 cm, 5 políc x 75 kg

Bludovický Svatý Ján s.r.o., Horní Bludovice 307, 739 37 ČR

440,- € s DPH

Notebook Toshiba Satellite L70-B-10L i3-4005U

Orte, spol. s r.o., Dúhová 16, 040 01 Košice

916,- € bez DPH

Monitor, prehrávač, mikrofón, rack na prehrávač

BV Music, s.r.o. Varšavská 4,040 13 Košice

471,60 € s DPH

Prenájom výlezovej veže vrátane dopravy, montáže a demontáže

PORKY, s.r.o., Osloboditeľov 68, Košice-Barca

130,- € bez DPH

Dopravné zrkadlo

Alezár Ján, Krosnianska 65, Košice

1,08 € bez DPH

Toaletný papier, priemer 19 cm, 2-vrstv., Jumbo, nie recyklát

LENMAR SOLUTION, s.r.o., Teslova 1,Bratislava

836,-€

Benzínová kosačka

LT Servis, Holubyho 1,Košice

598,- € s DPH

"Energetický certifikát a správa k energetickému certifikátu"

N.Q.S., s.r.o., Bačikova 3, Košice

360,-€/rok

Vypracovanie, aktualizácia a dohľad nad pracov.podmienkami podľa § 30 ods.1písm.h Zákona 355/2007 z.z.

Vladimír Račko - RABEPOX, Kokšov-Bakša

785,3744 € s DPH

Kancelárske potreby vrátane dovozu

KP plus, s.r.o., Kežmarok

11,- €/hod.

Oprava a údržba verejného osvetlenia, montáž nových svietidiel verejného osvetlenia v r.2015

Sinus records, s.r.o.,Valaliky

čierna:560,- € s DPH

farebná:20,40 € s DPH

Nákup originálnych tonerov a cartridgov do tlačiarní vrátane dovozu

Orte, spol. s.r.o.

288,13 € s DPH/jednopvydanie Sadzba a tlač miestnych novín

VIENALA, s.r.o., Košice

19,80 €/ks Nákup plastových kontajnerov vrátane dopravy

Ferex,s.r.o.,Nitra

6.135,92 € s DPH Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu a pripojovacie plynovody

Montrúr, s.r.o. Košice

1.142,52 € s DPH Nástenný kalendár 2015

VIENALA, s.r.o., Košice

923,88 € Nákup a dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov obce Valaliky na rok 2015

LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o.

11.480,00 €

Šikmá schodisková plošina-Zdravotné stredisko Valaliky

Velcon spol. s r.o.

2.096,71 €

Dodávka materiálu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ Valaliky, Poľná 4, Valaliky

META-GAS, s.r.o., Košice

1.015,20 €

Stravné lístky pre zamestnancov Obce Valaliky

Doxx stravné lístky, s.r.o.

3.577,20 €

Oprava strešnej izolácie-telocvičňa ZŠ Valaliky

Alcomplet izolácie, s.r.o., Košice

6.989,66 €

Rekonštrukcia Materskej školy-Všechsvätých, Valaliky 

- výmena okien

Okenné centrum, spol. s r.o.

 

419,- € s DPH Kombinovaná chladnička do školskej jedálne ELEKTROSERVIS, s.r.o.
1.042,80 € s DPH Chladnička do školskej jedálne ELEKTROSERVIS, s.r.o.
799,00 € s DPH Profesionálny motorový krovinorez Ladislav Török – LT Servis
 

Buldozér - 60,00 €/hod. bez DPH

Rýpadlo – 30,00 €/hod. bez DPH

Preprava buldozéra – 2,00 €/km bez DPH

Nákladka ,výkladka – 35,00 € bez DPH
Terénne úpravy na Urbárskej ul. v obci Valaliky  TAMIX, s.r.o., 044 10 Geča 345
1-50 ks: 159,00 € Prerobenie verejného osvetlenia CITYLED s.r.o.
3360,- € Varný kotol pre školskú jedáleň ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
2400,- € Poskytovanie poradenských služieb Centrum regionál.rozvoja Košického kraja
1236,- € Tlač nástenného kalendára František Krivda
1489,92 € Výsadzba stromčekov v obci Valaliky Správa mestskej zelene v Košiciach
1255,25 € Rekonštrukcia MŠ, Poľná 4, Valaliky STOMAX-Tomáš Čigáš
2.000,- € Vypracovanie PD na stavbu:Predĺženie ulice Pri Studničke Ing. Dalimír Lipták
500,- € Externý manažment projektu "Verejné priestranstvá v obci" ArtComp,s.r.o. Margecany
999,06 € Spomaľovacie prahy Slnečná ulica Plutko, s.r.o. Michalovce
2.100,- € Miestne komunikácie v obci Valaliky Ing. Milan Kertés - KERTES
9 €/hod Oprava a údržba verejného osvetlenia SINUS records s.r.o.
20,40 €/m2 Vysprávky miestnych komunikácií E. T. K. s.r.o.
655 € Bezdrôtový ručný mikrofónový systém BV Muzikant
2.000 € Požiarno-technické charakteristiky budov Vladimír Račko - RABEPX
2.599,44 € MŠ - oprava WC a umyvárne Leško Jozef, Valaliky
11.410,00 € Kamerový systém Orte spol. s.r.o. Košice
1.846,87 € Svietidlá - Obecný úrad, Zdravotné stredisko IN kom spol.s.r.o., Košice
1553,13 € Kancelárske potreby KP plus, s.r.o.
1.343,64 € Dopravné značenie v obci Valaliky Plutko s.r.o., Michalovce
1.304,81 € Digestor do školskej jedálne AV GAST s.r.o. Košice
7.698,00 € Zámková dlažba Termo Plus s.r.o. Košice
1.500,00 € Garážová brána hasiči Martin Ruman - R_METAL, Valaliky
Elektronické aukcie Elauk s.r.o. 
3.738,64 € Trapézový plech Poľnodom Valaliky Ulik Marcel - Profimetal, Košice
865,00 € Územný plán obce Valaliky Ing.Arch. Agnesa Hoppanová, Košice

90 € nájomné za mesiac

0,02 €/ A4 ČB

0,075 €/ A4 farebná

Tlačiareň, kopírka Orte spol. s.r.o. Košice
5.440,80 € Konvektomat GastroRex s.r.o. Košice
8,34 € za m2 Zateplenie MŠ Porcel MB spol. s.r.o.
250,00 € Právne služby JUDr. Radomír Jakab
1.600,00 € Nástenný kalendár 2012 Grajzler Ján, ALFA MEDIA

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo