Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2019 Dohoda č. 19/41/054/210 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopln. 0 € 13.07.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti sociálnych služieb - príprava podkladov v rámci administratívnej agendy súvisiacej s plnením úloh obce podľa zákona o sociálnych službách 100 € 10.07.2019 Obec Gyňov Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 45 € 18.07.2019 Jolana Gumanová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 35,70 € 18.07.2019 Viera Boldižárová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 1,59 € 18.07.2019 Eva Závišová Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL - dohoda strán na aktivácii služby 0 € 03.07.2019 Orange Slovensko, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 9.1.2012 0 € 01.07.2019 Advokátska kancelária doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., s. r. o. Súbor na stiahnutie
2019 Sponzorská zmluva - dar na podujatie "Dni obce Valaliky" 500 € 10.06.2019 SABEX + spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 27.06.2019 Božena Kudernáčová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - spolufinancovanie schváleného projektu - Miestna občianska poriadková služba v obci Valaliky 98 762,94 € € 14.06.2019 Ministerstvo vnútra SR Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení - pripojenie k distribučnej sieti 0 € 21.06.2019 SPP - distribúcia, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o dielo č. 22467/OV/2019 - OcU a KD Valaliky 582034,42 € 26.06.2019 PEhAES, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - územný plán 0 € 26.06.2019 Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 1701LD004 zo dňa 16.01.2017 - poskytovanie služieb k informačnému systému 3630/za rok/bez DPH € 26.06.2019 DATALAN, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o reklame - umiestnenie reklamného loga 1000 € 26.06.2019 KOBA STEEL s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Sponzorská zmluva - dar na podujatie "Dni obce Valaliky" 200 € 15.06.2019 TOMIK spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok k Zmluve č. N20160127006 v rámci projektu Terénna sociálna práca 0 € 07.06.2019 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 1,59 € 21.06.2019 Marián Lukáč Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 70 € 19.06.2019 MUDr. Peter Sviatko, CSc. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna z luva 70 € 19.06.2019 Jaroslav Sviatko Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo