Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2020 Zmluva o spolupráci NP TSP II 0 € 04.02.2020 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Valaliky 1500 € 01.02.2020 Bedmintonový klub Valaliky, o.z. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 6500 € 30.01.2020 HC Valaliky Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 3000 € 24.01.2020 Kadlubek, o.z. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o dielo 1500 € 24.01.2020 ProCer Košice s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/19/ECR zo dňa 2.4.2019 - dohoda na cene za odobratie stavebného odpadu a jeho následnú recykláciu podľa kategórie odpadu a predaja recyklátu podľa cenníka € 01.03.2020 ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Poistná zmluva - Dodatok č. 5 číslo 0802023366 1554,20 € 01.01.2020 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 18.01.2020 Bernardína Vilinská Súbor na stiahnutie
2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia 49 € 18.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - zabezpečovacie zariadenie 0 € 18.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o dielo - realizácia stavby "Materská škola Valaliky" podľa projektovej dokumentácie stavby 30998,28 € 18.01.2020 Leško Jozef Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1130726 - nové odberné miesto 0 € 27.12.2019 Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Valaliky - rozšírenie kanalizácie 0 € 08.01.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 22467/OV/2019 - zateplenie OcU a KD Valaliky 632125,47 € 21.12.2019 PEhAES, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 218,63 € 18.12.2019 Štefan Sopko Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 158,25 € 18.12.2019 Marta Kolodová Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - CIZS Valaliky 736 024,56 € 29.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o pripojení 0 € 30.11.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov - služby v oblasti spracovania administratívnych podkladov 950 € 29.11.2019 Združenie VIDIEK Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 15,75 € 26.11.2019 MVDr. Peter Sviatko, CSc. Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo