Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2020 Zmluva o dielo - rozšírenie siete verejného osvetlenia 16927,30 € 22.07.2020 RIMI-Security Bardejov, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Kúpna zmluva - pozemok 71,25 € 20.07.2020 Mária Lovasová Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 50 eur/kaucia € 20.07.2020 Marek Mašľár Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 50 eur/kaucia € 20.07.2020 Mgr. Ladislav Ružíčka Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o dielo - rozšírenie vodovodu a kanalizácie 6000 € 20.07.2020 Enviroline s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky Dodatok č.1 0 € 30.06.2020 Futbalový klub FC Valaliky Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 50 eur/kaucia € 30.06.2020 Milan Horváth Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 50 eur/kaucia € 26.06.2020 Eva Ruščinová Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 50 eur/kaucia € 26.06.2020 Mária Murgová Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 225 eur/rok € 24.06.2020 Liba Academy 11 Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o zriadení vecného bremena 0 € 24.06.2020 VSD, a.s. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 23.06.2020 Mária Karnišová Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o dielo - Park Podlesná 35532,53 € 23.06.2020 STAVAB s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 50 eur/kaucia € 22.06.2020 Ing. Zuzana Kacvinská Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o dielo - podlahy 27067,47 € 22.06.2020 CAMEO s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoču obce Valaliky 135 € 23.06.2020 DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Súbor na stiahnutie
2020 Poistná zmluva - dodatok 5 8,80 € 19.06.2020 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 50 eur/kaucia € 19.06.2020 Kvetoslava Zálehová Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 50 eur/kaucia € 19.06.2020 Jana Hanzeľová Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky 45 eur/žiak € 18.06.2020 Jazero n.o. Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo