Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2019 Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti sociálnych služieb - príprava podkladov v rámci administratívnej agendy súvisiacej s plnením úloh obce podľa zákona o sociálnych službách 100 € 02.10.2019 Obec Vyšná Myšľa Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 02.10.2019 Mikuláš Timko Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zabezpečenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Valaliky 0 € 29.06.2019 Ministerstvo vnútra SR Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 235,81 € 01.10.2019 Oľga Hudáková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 41,50 € 01.10.2019 Marta Ružičková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 4,96 € 01.10.2019 Jarmila Janíková Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 51,38 € 19.09.2019 Dušan Tomčo Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 19.09.2019 Anna Horváthová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 1,59 € 18.09.2019 Marián Hudy Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 2,41 € 18.09.2019 Vincent Varga Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva 1,61 € 18.09.2019 Ondrej Varga Súbor na stiahnutie
2019 Mandátna zmluva č. 03/2019 - Komplexné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania pri zabezpečení realizácie postupu zadávania podlimitnej zákazky 3500 € 14.09.2019 TENDER- KONZULT, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti sociálnych služieb - príprava podkladov v rámci administratívnej agendy súvisiacej s plnením úloh obce podľa zákona o sociálnych službách 100 € 06.09.2019 Obec Nižná Hutka Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Valaliky - poskytnutie finančnej dotácie 1498 € 11.09.2019 Bedmintonový klub Valaliky, o.z. Súbor na stiahnutie
2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb rozvozu stravy v obci Valaliky zo dňa 15.08.2006 a Dodatku č. 1 zo dňa 01.03.2019 - rozvoz stravy pre stravníkov Základnej školy Valaliky 0,03 bez DPH za stravu pre jedného stravníka € 10.09.2019 VILE, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb - príprava a dodanie hlavného jedla a polievky 3,54/stravníka/deň € 10.09.2019 VIRO, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU - zber a odvoz odpadu 10,80 €/mesiac € 07.09.2019 ESPIK Group s.r.o. Súbor na stiahnutie
2019 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 07.09.2019 Agáta Šantová Súbor na stiahnutie
2019 Kúpna zmluva - predaj pozemku 6100 € 06.09.2019 Ondrej Zubko,Agáta Zubková Súbor na stiahnutie
2019 DODATOK k Zmluve o spolupráci č. N20160127006 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014+: 312041A138 zo dňa 27.01.2016 - mení sa konajúci spolupracujúceho subjektu 0 € 03.09.2019 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo