Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Zmluvy

Search Our Site

Zmluvy

Ročník Predmet zmluvy Cena Dátum účinnosti Zmluvný partner Príloha
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 21.05.2020 Viera Lešková Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 20.05.2020 Peter Korinek Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 20.05.2020 Jozef Svat Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 20.05.2020 Ján Szabol Súbor na stiahnutie
2020 Dohoda 0 € 19.05.2020 Obec Čaňa Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 18.05.2020 Monika Gažiová Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 18.05.2020 Monika Drotárová Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 18.05.2020 Peter Mitro Súbor na stiahnutie
2020 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 114/2018 2643,60 € 14.05.2020 HOUR, spol. s r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 14.05.2020 Demeterová Silvia Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o súhlase s realizáciou preložky energetického rozvodového zariadenia 0 € 12.05.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 04.05.2020 Romeo Varga Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o nájme hrobového miesta 33,20 € 04.05.2020 Jozef Zubko Súbor na stiahnutie
2020 Oblasť: Verejnoprospešný účel – rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy 15 000 € 04.05.2020 FC Valaliky Súbor na stiahnutie
2020 Návrh zmluvy o dodávke plynu 0,017 €/kWh € 28.04.2020 SPP - distribúcia, a.s. Súbor na stiahnutie
2020 Zmluva o dielo 4800 € 21.04.2020 Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Súbor na stiahnutie
2020 Služby stavebného dozoru na stavbe "CIZS VALALIKY“ počas realizácie stavby 8800 € 08.04.2020 Ing. Helena Sabóová Súbor na stiahnutie
2020 Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynu 200 € 08.04.2020 Komunál - Servis, s.r.o. Súbor na stiahnutie
2020 Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Valaliky 1200 € 26.03.2020 Ing. Iveta Sabaková Súbor na stiahnutie
2020 Vypracovanie energetického certifikátu budovy „OcU a KD Valaliky 0 € 25.03.2020 ProCer Košice s.r.o. Súbor na stiahnutie

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo